VlaS: Vlaamse Traditionele Sporten vzw

Missie - Beleid - Verslagen

|

Missie

Wij willen :

De beoefening van traditionele sporten in Vlaanderen bevorderen als actieve wedstrijd- en recreatiesport in georganiseerd verband. 

De waarden eigen aan de traditionele sporten (respect, gemeenschapsbanden, fair-play en vrijwillige inzet) nog versterken.

De dynamiek van het aanbod van onze traditionele sportverenigingen en de bekendheid van dit aanbod bevorderen.

Het positief  imago van de traditionele sporten versterken.

Bijdragen tot de ontwikkeling en actualisering van het sportief aspect van het spel-erfgoed aangeboden door de aangesloten bonden en clubs.

De traditionele sportverenigingen in Vlaanderen vertegenwoordigen  en ondersteunen. 

Dit alles op kwalitatieve wijze en los van ideologische en religieuze overtuigingen.

 

Beleid

Elke olympiade maakt VlaS een nieuw beleidsplan kop.

Hier vind je ons recentste beleidsplan.

 

Verslagen

* jaarverslag

jaarverslag 2016

jaarverslag 2015

jaarverslag 2014

jaarverslag 2013

jaarverslag 2012

jaarverslag 2011

jaarverslag 2010