VlaS: Vlaamse Traditionele Sporten vzw

VlaS info

|

VlaS ondersteunt de promotie van de traditionele sporten. Meer bepaald de beoefening van volkssportwedstrijden in clubverband.

VlaS is door Sport Vlaanderen erkend en gesubsidieerd als organisatie voor sportieve vrijetijdsbesteding.
Alle VlaS-clubs zijn automatisch lid van de door Sport Vlaanderen erkende Vlaamse sportfederatie Sportiv vzw.

In de submenu's onder "over VlaS" vind je meer informatie over onze missie, ons bestuur en onze leden.
Via "ongevallenverzekering" kan je de polis, aangifteformulieren en dergelijke ophalen.
Zoek je vruchteloos bepaalde informatie op onze webstek? Geef ons een seintje, we onderzoeken de mogelijkheid om dit toe te voegen.

Internet Leden Administratie
Je kan je al je clubinformatie raadplegen, wijzigen en nieuwe leden ingeven.
Klik hier als clubsecretaris.  Klik dan door en log in.  
logo ILA