VlaS - Vlaamse Traditionele Sporten vzw

Naar de oprichting van een Europees platform voor volkssporten

Rome, 18-20 januari 2017.

VlaS coördinator Hein Comeyne werkt mee aan het nieuwe Europees project genaamd 'European Traditional Sports and Games Platform'. VlaS is hoofdpartner in dit project dat geleid wordt door Tafisa.  Het project heeft als doel het tot stand komen van een Europees platform dat het actieve voortbestaan van de traditionele sporten in Europa helpt verzekeren.  De bijdrage van VlaS bestaat uit het in kaart brengen van de traditionele sporten in Europa op drie vlakken: de praktijk, het onderzoek en het overheidsbeleid van de traditionele sporten.  In Rome kwamen partners en experts samen om de taken te verdelen en de doelen te bespreken.  Dit project is een vervolg op het SETS-project dat VlaS leidde. Op de foto hieronder de aanwezigen tijdens de startbijeenkomst.  Meer foto's via deze link. Dit project is gedeeltelijk gesubsidieerd via het Erasmus+ programma van de Europese Unie.
Van links naar rechts: Hein Comeyne - VlaS, vertegenw. CONI, Jean-François Laurent - Tafisa, Katia Di Nardo - Figest, Giulia De Santis - Figest, vertegenw. CONI-center, Wolfgang Bauman - Tafisa, Sergio Manganelli - Figest, Malgorzata Bronikovska - Polen, Anne-Jochen De Vries - Friesland, Roberto Fabricini - secr.gen.CONI, Trea Tamminga - Friesland, Vasiliki Ypsilanti - Griekenland, Jorge Carvalho - Portugal, Finn Berggren - Denemarken, vertegenw.CONI.

 TSG Platform18jan17

Deinze haalt Europees Schutterstreffen binnen in 2021

In het nieuwe stadhuis Leiespiegel werd begin november 2016, tijdens een plechtige zitting de overeenkomst ondertekend tussen de Europese Gemeenschap van Historische Schuttersgilden en de stad Deinze.

In augustus 2021 zal het Europees Schutterstreffen plaats vinden in Deinze. Er worden dan circa 30.000 schutters verwacht uit gans Europa.
Het treffen wordt om de drie jaar georganiseerd en is een feest waarbij schutterijen, schutbroederschappen en schuttersgilden uit verschillende landen elkaar ontmoeten. 
De plechtige ondertekening van het convenant gebeurde in aanwezigheid van Charles-Louis Prins de Merode, voorzitter van de Europese Gemeenschap Historische Schuttersgilden.

Zowel burgemeester Jan Vermeulen van Deinze (CD&V) als hoofdman Danny De Vetter van de Koninklijke en Graaflijke Handbooggilde Sint-Sebastiaan ‘De Eéndracht van Ooidonk’ vonden het een eer dat Deinze is uitverkozen als gaststad.

EST Ondertekening Deinze

Verklaring van Palmas 2015

Tocantins, Brazilië, oktober 2015. De Panamerikaanse Associatie voor Traditionele Sporten en Spelen heeft samen met de universiteit Santa Maria en met vertegenwoordigers van tien landen van het Amerikaanse continent (Brazilië, Mexico, Haïti, Guadeloupe, Panama, Colombië, Chili, Honduras, Peru en Argentinië) een verklaring opgesteld waarin ze alle Unesco-lidstaten vragen rekening te houden met -onder meer- volgende aanbevelingen:

  • Ontwikkel een programma om de eigen bevolking te informeren over de waarde en de nood aan het beschermen en opwaarderen van het lokaal sociocultureel erfgoed.
  • Gebruik lokale traditionele sporten en spelen op school om de kennis van de eigen geschiedenis en volkscultuur te bevorderen.
  • Garandeer de socialisatie van de kennis over lokale traditionele sporten. Doe dit via het geheel aan socioculturele systemen zoals onderwijs, culturele centra, musea etc.
  • Ondersteun het organiseren van volkssportevenementen. In het bijzonder deze gelieerd aan de Panamerikaanse Associatie voor Traditionele Sporten en Spelen.

Niet alleen in Europa wordt actie ondernomen ten voordele van lokale traditionele sportbeoefening.

Dagongan (bamboestokduwen) i.p.v. touwtrekken

Jakarta, oktober 2016.

Op de World Sport For All Games in Jakarta ontdekte VlaS een Indonesische traditionele sport die zowat het tegenovergestelde van touwtrekken is. Het gaat hier om het duwen van bamboestokken genaamd “dagongan”. De bedoeling is om de andere ploeg naar achteren te duwen voorbij een lijn. Deze sport heeft zowel mannen- als vrouwenploegen. Elke ploeg bestaat uit 5 spelers. Mannen mogen niet meer wegen dan 70kg en vrouwen niet meer dan 60kg.

Je hebt een vlak grasveld nodig in de vorm van een rechthoek met als afmetingen 2m op 18m. De bamboestokken zijn bij voorkeur gedroogd in de zon. De minimale lengte bedraagt 10m met een diameter van 6cm.
Er bestaat ook een Youtubefilmpje waar Dagongan gespeeld wordt op de WSFAG in Jakarta. Hong Kong (China) nam het hierbij op tegen Indonesië en won.

dagongan wedstrijd kopie

ETSGA-actie 2017: volkssport-op-school-motie

Op de Algemene Vergadering ETSGA in 2016 in Santander hebben de afgevaardigde besloten om politieke actie te starten in 2017. Doel is om de vertegenwoordigers van de Europese landen te sensibiliseren om regionale traditionele sporten op te nemen in hun onderwijsplan. Dit in het besef dat zoiets niet evident is aangezien het vaak beslissingen op hoog niveau zal vergen. Wanneer één land dit succesvol toepast, kan dit een voorbeeldfunctie hebben die andere landen en regio’s over de streep trekt. ETSGA stelt voor dat haar leden (waaronder VlaS) nu reeds contact te zoeken met politieke mandatarissen die bereid zijn de schriftelijke motie (die nog voorbereid wordt) te steunen. De motie zal gebaseerd worden op de Verona-verklaring die verscheen in Trend nr 2015/4 blz 23.
De uitdaging is groot want als onze jongeren op school niet een minimale kennismaking krijgen met hun lokaal traditionele sport-erfgoed, dan ziet de toekomst - rekening houdend met de stijgende commerciële en verslavende druk van nieuwe media op deze leeftijdsgroep – er somber uit.

3 daagse bijscholing Denemarken

Gerlev is een Deens speelpark dat verbonden is aan een sportschool op zo’n honderd kilometer van Kopenhagen, bij de stad Slagelse. Ze hebben reeds een lange traditie in het promoten en animeren van allerlei spelvormen waaronder traditionele sporten uit gans de wereld.

Van 2 tot 4 mei 2017 organiseren ze een internationale lentecursus met als titel ‘Games of the past, sport for today’ (spelen uit het verleden, sporten voor heden) en als thema: ‘How to play traditional games and sport in a modern way?’ (hoe kunnen we volkssporten op een moderne manier beoefenen?).
Hun uitzonderlijke kijk op traditionele sporten kan ongetwijfeld inspirerend werken. De cursus bevat een inleiding over traditionele sporten en vooral een moderne aanpak om deze aan te brengen. De organisatoren richten zich op leraren, trainers, promotors van een actieve levensstijl, zowel professionals als vrijwilligers, gezondheidswerkers, sportacademici. Kostprijs ongeveer 550 euro inclusief maaltijden en overnachting. Meer info op deze link.

gerlev

Santander ontvangt volkssportpromotoren uit gans de wereld

De jaarlijkse hoogdag van de Europese traditionele sporten vond voor het vijftiende jaar plaats. Dit jaar was de Spaans-Baskische stad Santander de ontmoetingsplaats, de lokale federatie voor traditionele kegelen was de initiatiefnemer-gastheer. VlaS werd vertegenwoordigd door VlaS-voorzitter Guido Van Alsenoy, VlaS-bestuurslid Erik De Vroede vertegenwoordigde Sportimonium vzw (S). Dit was belangrijk opdat de beslissing zou vallen over de kandidatuur van Vlaanderen voor de organisatie van het ETSGA-festival 2018. VlaS en S kunnen nu twee jaar voluit gaan met de voorbereiding van de 17de internationale ontmoeting van volkssportpromotoren. In dit kader wordt naast een praktisch gedeelte (festival voor traditionele sporten) ook een theoretisch gedeelte gehouden.  Een dikke duizend betalende supporters (!) juichten de kegelaars toe vanop hun zitplaatsen. In de straten van het centrum van Santander werd op zaterdag 24 augustus een geanimeerd festival van traditionele sporten gehouden, waaraan door vele bezoekers werd deelgenomen.

Tevens werd een historische evocatie gehouden met een tentoonstelling waar onder andere een oude Belgische kruisboog tentoon gesteld werd. In de namiddag bezochten we in de sportieve installaties van de gemeente ‘La Albericia’ een volkssportfestival met de focus op kegelen en demonstratie van twintig verschillende kegelvormen. Opvallend was dat dit stedelijk sportcentrum naast zwemdok, hockeyveld en voetbalbalveld ook een vijftal permanente installaties voor sportkegelen bevat.

ETSGA 2016 straten Santander 20160827 103135 kopie

Subcategorieën