VlaS: Vlaamse Traditionele Sporten vzw

Dagongan (bamboestokduwen) i.p.v. touwtrekken

|

Jakarta, oktober 2016.

Op de World Sport For All Games in Jakarta ontdekte VlaS een Indonesische traditionele sport die zowat het tegenovergestelde van touwtrekken is. Het gaat hier om het duwen van bamboestokken genaamd “dagongan”. De bedoeling is om de andere ploeg naar achteren te duwen voorbij een lijn. Deze sport heeft zowel mannen- als vrouwenploegen. Elke ploeg bestaat uit 5 spelers. Mannen mogen niet meer wegen dan 70kg en vrouwen niet meer dan 60kg.

Je hebt een vlak grasveld nodig in de vorm van een rechthoek met als afmetingen 2m op 18m. De bamboestokken zijn bij voorkeur gedroogd in de zon. De minimale lengte bedraagt 10m met een diameter van 6cm.
Er bestaat ook een Youtubefilmpje waar Dagongan gespeeld wordt op de WSFAG in Jakarta. Hong Kong (China) nam het hierbij op tegen Indonesië en won.

dagongan wedstrijd kopie

ETSGA-actie 2017: volkssport-op-school-motie

|

Op de Algemene Vergadering ETSGA in 2016 in Santander hebben de afgevaardigde besloten om politieke actie te starten in 2017. Doel is om de vertegenwoordigers van de Europese landen te sensibiliseren om regionale traditionele sporten op te nemen in hun onderwijsplan. Dit in het besef dat zoiets niet evident is aangezien het vaak beslissingen op hoog niveau zal vergen. Wanneer één land dit succesvol toepast, kan dit een voorbeeldfunctie hebben die andere landen en regio’s over de streep trekt. ETSGA stelt voor dat haar leden (waaronder VlaS) nu reeds contact te zoeken met politieke mandatarissen die bereid zijn de schriftelijke motie (die nog voorbereid wordt) te steunen. De motie zal gebaseerd worden op de Verona-verklaring die verscheen in Trend nr 2015/4 blz 23.
De uitdaging is groot want als onze jongeren op school niet een minimale kennismaking krijgen met hun lokaal traditionele sport-erfgoed, dan ziet de toekomst - rekening houdend met de stijgende commerciële en verslavende druk van nieuwe media op deze leeftijdsgroep – er somber uit.

3 daagse bijscholing Denemarken

|

Gerlev is een Deens speelpark dat verbonden is aan een sportschool op zo’n honderd kilometer van Kopenhagen, bij de stad Slagelse. Ze hebben reeds een lange traditie in het promoten en animeren van allerlei spelvormen waaronder traditionele sporten uit gans de wereld.

Van 2 tot 4 mei 2017 organiseren ze een internationale lentecursus met als titel ‘Games of the past, sport for today’ (spelen uit het verleden, sporten voor heden) en als thema: ‘How to play traditional games and sport in a modern way?’ (hoe kunnen we volkssporten op een moderne manier beoefenen?).
Hun uitzonderlijke kijk op traditionele sporten kan ongetwijfeld inspirerend werken. De cursus bevat een inleiding over traditionele sporten en vooral een moderne aanpak om deze aan te brengen. De organisatoren richten zich op leraren, trainers, promotors van een actieve levensstijl, zowel professionals als vrijwilligers, gezondheidswerkers, sportacademici. Kostprijs ongeveer 550 euro inclusief maaltijden en overnachting. Meer info op deze link.

gerlev

Santander ontvangt volkssportpromotoren uit gans de wereld

|

De jaarlijkse hoogdag van de Europese traditionele sporten vond voor het vijftiende jaar plaats. Dit jaar was de Spaans-Baskische stad Santander de ontmoetingsplaats, de lokale federatie voor traditionele kegelen was de initiatiefnemer-gastheer. VlaS werd vertegenwoordigd door VlaS-voorzitter Guido Van Alsenoy, VlaS-bestuurslid Erik De Vroede vertegenwoordigde Sportimonium vzw (S). Dit was belangrijk opdat de beslissing zou vallen over de kandidatuur van Vlaanderen voor de organisatie van het ETSGA-festival 2018. VlaS en S kunnen nu twee jaar voluit gaan met de voorbereiding van de 17de internationale ontmoeting van volkssportpromotoren. In dit kader wordt naast een praktisch gedeelte (festival voor traditionele sporten) ook een theoretisch gedeelte gehouden.  Een dikke duizend betalende supporters (!) juichten de kegelaars toe vanop hun zitplaatsen. In de straten van het centrum van Santander werd op zaterdag 24 augustus een geanimeerd festival van traditionele sporten gehouden, waaraan door vele bezoekers werd deelgenomen.

Tevens werd een historische evocatie gehouden met een tentoonstelling waar onder andere een oude Belgische kruisboog tentoon gesteld werd. In de namiddag bezochten we in de sportieve installaties van de gemeente ‘La Albericia’ een volkssportfestival met de focus op kegelen en demonstratie van twintig verschillende kegelvormen. Opvallend was dat dit stedelijk sportcentrum naast zwemdok, hockeyveld en voetbalbalveld ook een vijftal permanente installaties voor sportkegelen bevat.

ETSGA 2016 straten Santander 20160827 103135 kopie

Colloquium Santander: ‘koesteren van emoties, zo promoot je volkssporten’.

|

Op 25 augustus vond in Santander (Cantabrië, Spanje) de algemene vergadering plaats van de European Traditional Sports and Games Association (ETSGA).Op de algemene vergadering werden liefst zes nieuwe organisaties aanvaard als lid. Daaronder twee verenigingen uit Tsjechië en één uit Kroatië. Deze doorbraak naar het Oosten van Europa is zeker mee te wijten aan het Europese SETS-project dat onder de leiding van VlaS werd gerealiseerd. De drie andere nieuwelingen zijn afkomstig uit Spanje.

Gastheer voor de vergadering was de Federación Cántabra de Bolos, dit ter gelegenheid van hun 75ste verjaardag. In hetzelfde kader organiseerde de federatie op 24 augustus een colloquium. Dit internationaal colloquium, onder de titel ‘Kegelen en volkssporten: koesteren van emoties, bestendigen van een cultuur’ kon rekenen op een ruime belangstelling. Het was een gevuld programma waarin de sprekers vooral dieper ingingen op mogelijke strategieën voor de promotie en het vrijwaren van de traditionele spelcultuur. Daarbij werd vaak uitgegaan van eigen ervaringen, wat het interessant maakte voor de toehoorders waarvan de meesten zelf in de praktijk staan.

Wereldfestival traditionele sporten Jakarta

|

Jakarta - World Sport for All Games.
Het was een druk weekend voor onze VlaS-KNBBW-delegatie in Jakarta. De festivalwip was op zondag een echte publiekstrekker bij de lokale bevolking.  Van 11 tot 17.30 was er continu belangstelling het staande wip schieten. Een driehonderdtal mensen- jong en oud - hebben er kennisgemaakt met het staande wipschieten. Ook werd onze delegatie door enkele lokale media voor de lens gehaald om een woordje uitleg te geven.  Onder andere de Franse pers kwam langs en CNN Indonesië.  Kira, Nancy, Linda, Guido, Marc en Bram hadden handen vol met het initiëren van de festivalwip aan Zuid-Afrikanen, Indonesiers, Chinezen, Indiers, Zuid-Koreanen en Portugezen ... . Tegelijk konden ze ook hun ogen de kost geven.  Shows allerhande maar ook traditionele sporten uit andere delen van de wereld.  Sommige totaal nieuw, anderen bekend.  Zo konden ze ook touwtrekkers aan het werk zien en contacten leggen met pagschutters uit Zuid-Afrika.  De Zuid-Afrikanen waren enorm enthousiast en willen nieuwe ontmoetingen plannen.
Voor foto's van de initiaties op de festivalwip klik hier. Voor foto's van de gehele trip naar de WSFAG in Jakarta klik hier.

IMG 0920

VlaS-coördinator netwerkt op EU Sport Forum

|

Den Haag, maart 2016

In Den Haag kwamen in maart heel wat Europese sportmanagers bijeen. De verantwoordelijken van alle sportprojecten met Europese subsidies waren uitgenodigd. VlaS was aanwezig om te netwerken. Onder andere het nieuwe EU-project voor de oprichting van een platform voor traditionele sporten komt hieruit voort. Maar hebben ook heel wat presentaties over sportbeleid gevolgd. Zo kwamen onder meer de hot topics ‘integratie van migranten door middel van sport’ en ‘goed bestuur bij sportfederaties’ aan bod. Zelf stelden we het SETS-project voor, net zoals Kavala, Figest en Tafisa hun traditionele sporten-projecten voorstelden. In de aparte zaal, onder leiding van Roland Farkas (EU Sport) en Dieter Braekeveld (internationaal sportbeleid België), mochten we op heel wat belangstelling rekenen. Ondergetekende had als taak de resultaten van het project toe te lichten en nam van de gelegenheid gebruik om vooral de aanbevelingen te belichten die we met het SETS-project formuleerden aan de Europese Commissie zoals bijvoorbeeld:
• We vragen aan de EU om een Europese structuur te ondersteunen die als doel heeft traditionele sporten te inventariseren en te bevorderen
• We vragen de EU om een Europese Dag van de traditionele sporten te creëren (bijvoorbeeld tijdens de ‘European Week of Sports’).
• We vragen de EU om alle EU-landen aan te raden om het promoten van traditionele sporten op te nemen in hun sportbeleid.
EU Sport Forum Den Haag 2016 plenaire zitting klein

Lees meer: VlaS-coördinator netwerkt op EU Sport Forum

Subcategorieën