VlaS - Vlaamse Traditionele Sporten vzw

19 september: ‘Toon je volkssportclub op school.’

Aan alle jeugdleden: Toon je volkssportclub op school.

Op woensdag 19 september 2018 organiseren Sport Vlaanderen, SVS, VSF en ISB met de steun van Europa een actie: ‘Breng je sportclub naar school’.

Die dag kunnen leerlingen hun sportclub op school laten zien door bijvoorbeeld:

-          hun cluboutfit te dragen,

-          een spreekbeurt te geven

-          een demonstratie te geven

-          je medeleerlingen iets laten proberen

-         

scholentornooi touwtrekken A

Privacyregels slaan op hol

Sinds 25 mei 2018 is een nieuwe Europese verordening van kracht over de bescherming van persoonsgegevens. Moeten de sportclubs aangesloten bij VlaS en Sportiv vzw hiervan wakker liggen?

Je zou denken van wel. Hoge boetes worden vooropgesteld voor wie de privacy misbruikt. Iedereen wordt schrik aangejaagd. Het middenveld, ook in de non-profitsector, adviseert haar verenigingen om maatregelen te nemen om zich te verdedigen tegen klachten en controles en stellen daarvoor nogal ingewikkelde tools voor. De afkortingen en juridische termen vliegen je om de oren: GDPR – AVG – GBA – DPO – datalek – gegevensregister – verwerkingsverantwoordelijke – rechtsgrond - ...

De stelling van VlaS is echter dat haar gemiddeld erg kleine clubs geen gevaar lopen. De strenge Europese verordening is er gekomen voor hoogtechnologische bedrijven die massale hoeveelheden en gevoelige persoonsgegevens verzamelen, analyseren, gebruiken, verkopen en laten gebruiken.

GDPR stolp

"Wie blijft rustig onder de recente regen van privacy-GDPR-berichten?"

 

Lees meer: Privacyregels slaan op hol

Nieuwe kegelaccommodatie.

Mortsel

Het schaarbaankegelen wordt vooral in de Antwerpse regio beleefd. Verschillende clubs zijn er actief en dit op verschillende locaties. In Mortsel hebben ze toch vijf jaar moeten wachten om terug te kunnen kegelen. Na de sluiting van het Kegelhuis was het zeer lang zoeken naar een geschikte locatie waar men vier kegelbanen kon aanleggen. Uiteindelijk kon de stad Mortsel een hal voorzien op het Fort IV. ADA vzw richtte deze verenigingsloods in met verschillende lokalen. Zo is er ook een carnavalsgroep en een toneelgroep gehuisvest in deze loods. Ook de Kegelvereniging Zun kreeg hier dus ook een lokaal. Men kon dan eindelijk van start gaan met de aanleg van vier nieuwe kegelbanen.

Dankzij de drijfkracht en inspanningen van Dirk Van den Branden en met de hulp van de kegelvereniging ZUN werd het lokaal mooi ingericht om er weldra opnieuw te kunnen kegelen. Zo zullen de sport- en recreatiekegelaars zich terug volledig kunnen smijten op hun favoriete sport. Dit lokaal op deze nieuwe locatie zal een impuls geven aan de kegelsport in Vlaanderen.

Names de kegelaars willen we alle vrijwilligers bedanken voor hun tijd en creativiteit die ze in de ontwikkeling van het nieuwe lokaal hebben gestoken. (CV basis op verslag Bob Knors)

kegelhuis mortsel A geknipt

foto: “De vier nieuwe kegelbanen klaar om gebruikt te worden.”

Het vlaggensysteem: sport met grenzen!

“Minstens 17% van de volwassenen hebben in hun kindertijd en jeugd één ervaring gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag in een sportomgeving.”

Er worden ook vaak seksistische grappen of seksueel getinte opmerkingen gemaakt en vaak wordt de sporter ook ongewenst aangeraakt of betast. Het is dus reëel dat ook jouw sportorganisatie vroeg of laat geconfronteerd wordt met signalen of vermoedens van ongepast gedrag.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag is elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, waarbij niet voldaan wordt aan één of meerdere van de zes criteria (zie verder).

De sportomgeving kent enkele typische kenmerken die aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.

  • De macht van een coach over zijn sporter kan groot zijn, wat tot onbalans kan leiden in de relatie coach/sporter.
  • Sport is per definitie een lichamelijke aangelegenheid. De sporter kan in deze normale cultuur van lichamelijkheid niet altijd uitmaken wat aanvaardbaar gedrag is.
  • Jonge topsporters die dagelijks vele uren ambitieus bezig zijn met hun sport, vormen een kwetsbare groep. Zoals het vrij recente schandaal bij de Amerikaanse top-turnsters.
  • Toch zijn het niet alleen (mannelijke) coaches die onaanvaardbaar seksueel gedrag stellen ten aanzien van jonge atleten. Vaak zijn het ook leeftijdsgenoten die het grensoverschrijdend gedrag stellen.

Binnen de ganse omgeving van seksueel grensoverschrijdend gedrag doet zich meestal een proces van Grooming voor. Hierbij zal de pleger zijn slachtoffer bewust isoleren en bewust voorbereiden op het misbruik. Dit kan lang duren omdat de pleger stapsgewijs probeert dichterbij te komen om de geheimhouding mogelijk te maken. Het groomingproces is hierin verraderlijk omdat het hierdoor zal lijken dat de sporter ‘vrijwillig meewerkt’ aan het misbruik.

Binnen het kader ‘sport met grenzen’ is het Vlaggensysteem een handig instrument voor sportclubbestuurders, -begeleiders en sporters om bewust om te leren gaan met lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport. Binnen dit vlaggensysteem zijn er telkens zes criteria die je moet aftoetsen om in te schatten wat de ernst van een incident is. Het gedrag is onderverdeeld in vier vlaggen, zijnde: groen, geel, rood & zwart.

vlaggen

De zes criteria zijn die steeds moeten worden afgetoetst om tot een gedrag te komen zijn:

Is er toestemming?

Is er vrijwilligheid?

Is er gelijkwaardigheid?

Past het bij de leeftijd?

Past het in de context en omgeving?

Is er zelf respecterend?

Laten we dit eens proberen met een eenvoudig voorbeeld:

 

Lees meer: Het vlaggensysteem: sport met grenzen!

API op het secretariaat

Brugge

We zitten in een tijdperk waarbij grensoverschrijdend gedrag niet meer onder de radar blijft. Denk daarbij maar aan het #MeToo gebeuren. Op sociale media en de media algemeen is hier veel aandacht aan besteed. Slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag mogen niet meer alleen hun last dragen. Ze moeten dit kunnen vertellen zodat er kan geholpen worden.

Om het probleem van grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar te maken, zijn de Vlaamse overheid samen met de minister van Sport en Sport Vlaanderen tot maatregelen gekomen om een veilig sportklimaat te creëren voor de sporter.

Wat?

De titel aanspreekpersoon integriteit of API werd in het leven geroepen. Een API is een laagdrempelig aanspreekpunt waarbij sporters, hun ouders, begeleiders of andere betrokkenen terecht kunnen met een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag of lichamelijke integriteit.

Waarom?

Het is de verantwoordelijkheid van de sportorganisatie, de club of wel de bond, om te waken over de bescherming van sporters die aan hen worden toevertrouwd. Telkens terugkomende getuigenissen van sporters met grensoverschrijdend gedrag maken duidelijk dat het geen marginaal probleem is. Ook in de sportwereld worden incidenten erg laat opgemerkt en niet daadkrachtig aangepakt.

API 1712 bis

Aanspreekpersoon

Integriteit (API)

Vanuit de koepelorganisatie is Christoph Vanmullem aangesteld als API voor de OSV’s VlaS en Sportiv vzw.

Bereikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 050 35 84 62

cv2018

 

Lees meer: API op het secretariaat

Indruk van een eerste krulbolervaring

Brugge, 27 mei 2018

Voor het vierde jaar organiseert Café Vlissinghe, gelegen in hartje Brugge, hun eigen krulbolcup. Sinds twee jaar wordt op dit tornooi ook de Brugse kampioen gelauwerd. VlaS-medewerker Pieter schreef zich in en ging zo voor het eerst in z’n leven krulbollen. Samen met Harm Cogghe streden ze onder de naam van café De Vetten Os voor de krulboltitel. Op een eerste ontmoeting eind mei vonden drie wedstrijden plaats. De Vetten Os nam het tegen Thobol & Bolbreno en De Damse Bolders op. Hoewel De Vetten Os zonder enige krulbolervaring z’n eer zeker goed verdedigde, moesten ze toch twee maal de duimen leggen. De tegenstand was net iets meer ervaren waardoor ze op de beslissende momenten het laken naar zich toetrokken.
Hoe ervaarde Pieter nu z’n eerste keer op de krulbolbaan? “Het was een super leuke ervaring. Wij kijken al uit naar de volgende wedstrijd die wij nog moeten afwerken. Dit smaakt naar meer! Ik vind dat krulbol te vergelijken is met petanque. Echter bij krulbol is de spanning een stuk groter daar de bol trager en met een mooie boog richting staak rolt. Terwijl bij petanque je bal binnen de seconde bij het cochonnet ligt. We plannen nu al om met de vrienden op regelmatige basis te komen krulbollen bij Café Vlissinghe. Zo zullen we volgend jaar met meer ervaring aan de krulbolcup kunnen deelnemen. Misschien kunnen we dan ook wat sportieve ambities koesteren. Zonder het spelplezier te verliezen! Want dat blijft cruciaal voor ons.”

(PL)

Krulbol De Vetten Os

foto: “VlaS-medewerker Pieter in actie op de krulbolbaan.”