VlaS - Vlaamse Traditionele Sporten vzw

Verenigde Buitenbolders organiseren het VlaS-kampioenschap

Zaterdag 1 september 2018, Sint-Lauriens – Ongeveer een 80-tal bolders hadden zich op het domein van de Verenigde Buitenbolders aangemeld voor het Kampioenschap krulbollen. 

Na een namiddag bollen bleven er drie ploegen over voor de titel. Mieke Millecam, André Rogge & Luc Beekaert mocht in de halve finale rusten. Rudy Tourny, Luc Dauw en Yorben Van Vooren hadden de halve finale met zeven-negen gewonnen. En in de finale bleken ze toch een maatje te sterk voor Mieke en haar team. Rudy bolde een sterke partij, Luc en Yorben gaven een demonstratie van bol- en schietwerk. Mieke, André en Luc botsten op een ploeg waar weinig tegen te beginnen was, wat geen schande was. Eindstand vier-negen.

(CV op basis verslag Annie Dhooghe)

Doelschutters en petanque in een nieuw lokaal

November 2018, Brugge – In een vorig nummer hebben we al iets geschreven over clubs die een hele nieuwe accommodatie mogen of kunnen bouwen om hun geliefkoosde sport te beoefenen. Ook in Neerpelt hadden twee clubs dit geluk. Het was eigenlijk de Schepen van Sport, mevr. Leen Gielen, die de bal aan het rollen heeft gebracht en gehouden.

Na een bezoekje aan de doelschuttersclub “Oude Stam” was ze onder de indruk van de rijke geschiedenis, de kast met oude trofeeën. Maar ze stelde ook vast dat het gebouw écht versleten was en ook wel te oud was om er deftig te kunnen sporten.

Terzelfdertijd had de lokale petanqueclub ook heel wat kosten aan hun onderkomen. Beide clubs werden met elkaar in contact gebracht zodat de gemeente hun plannen konden voorleggen. Vooral bij de achterban zorgde het voorstel om een volledig nieuw gebouw te zetten voor beide clubs voor vragen en onzekerheid. Maar de gemeente liet de clubs hun tijd nemen om dit te laten bezinken. De twee clubs konden zich al snel vinden in deze win-win situatie, waardoor het project echt van start kon gaan. Het was lang wachten tot het nieuwe complex eindelijk klaar was voor gebruik. Zo heeft de petanque een gebouw zonder kosten en zitten de doelschutters op een volledige nieuwe locatie in een modern gebouw. De Schepen is trots op de realisatie van dit complex. Ze zegt: “Durven investeren in de nichesporten, je nek uitsteken voor de minder populaire sporten en deze duidelijk in kaart zetten, dat maakt me het meest trots. Want niet iedereen wil voetballen of naar een hockeyclub gaan.”

(CV verslag op basis artikel Petanquemagazine 2018/3)

petanque receptie

“De officiële opening vond plaats op de nieuwe petanquebanen.”

petanque doelschutters

“De doelschutters kunnen nu in een mooie moderne ruimte trainen.”

Hoofdman Geert Leys

Nieuw beleid St. Andries St. Sebastiaan

De Koninklijke Handbooggilde Sint-Sebastiaan Sint-Andries (opgericht in 1833) heeft vorig jaar Geert Leys als nieuwe hoofdman ingewijd. Als zoon van wijlen Pieter Leys, die 40 jaar hoofdman bleef en de huidige accommodatie in de Koude Keuken realiseerde, is hij wellicht uit het goede hout gesneden. Dat blijkt reeds uit het ledenaantal dat sterk gestegen is. We bezochten de nieuwe hoofdman en stelden hem enkele vragen.

Je vader is overleden in 2009. Is dat de aanleiding geweest voor jou om terug actief lid te worden?

Vroeger was ik lid als jeugdschutter. Met een groepje van een tiental jongens schoten we regelmatig onder begeleiding van mijn vader. Soms schoten we tot onze vingers pijn deden en onze armen blauw zagen. Eens ik met de volwassenen meedeed, merkte ik dat het trage gebeuren mij niet kon boeien. Er was te veel wachttijd tussen twee schietbeurten. Daarna kwam ik lange tijd één keer per jaar naar de gilde. Na het overlijden van mijn vader werd mij gevraagd om hem als hoofdman op te volgen. Ik heb dat afgewezen want ik was niet eens echt lid en had daar ook geen tijd voor gezien mijn activiteit in de voetbalsport (Cercle Brugge).

Geert Leys Terras gildenlokaal St Andries SS 2018 klein

‘Het ruime terras van de gilde Sint Sebastiaan Sint Andries, met zicht op de twee open wippen.’

Lees meer: Hoofdman Geert Leys

Op krulbol staat geen leeftijd!

Desteldonk, september 2018 – 95 kaarsjes, zoveel zullen er op 31 december 2018 op de taart van Victor Hoste staan. Deze sympathieke krulbolder uit Desteldonk is één van de, al-dan-niet de, oudste actieve krulbolder van het land. Victor kreeg de liefde voor het krulbollen al op vroege leeftijd te pakken. Op zijn zevende vond je hem al terug op de krulbolbaan. Vanaf zijn vijftiende deed Victor mee aan prijskampen. De inleg was toen nog twintig frank, blikt Victor mijmerend terug. Victor maakte ook de Tweede Wereldoorlog mee. Een periode waarin vrijheden serieus werden ingeperkt. Echter, de weinige nog toegelaten vrijetijdsbestedingen werden des te waardevoller. Tijdens deze periode speelde Victor o.a. in Sint-Kruis-Winkel. Hij speelde er zowel “maats loten” als “maats mee” samen met zijn vader Alfons.

Krulbol Victor Hoste recente foto klein

“Victor, bijna 95 maar nog steeds actief als krulbolder.“

Lees meer: Op krulbol staat geen leeftijd!

Jonge krachten nemen bondsbestuur over

November 2018, Brugge – Dat de gemiddelde leeftijd bij onze volkssporters hoog is, dat weten we. Ook de mensen die in de besturen van de clubs en bonden zetelen zijn veelal “ouderen”. Respect voor de mensen die dit engagement nog steeds invullen. In een vorig nummer heb ik reeds geschreven om jongeren een kans te geven binnen een club- of bondswerking. Nu weet ik niet of dat artikel invloed heeft gehad, maar binnen de Vlaamse kegelsportfederatie VKF (= schaarbaankegelen) is er de laatste maanden toch iets veranderd. Wegens een reorganisatie binnen de bond kwamen er twee plaatjes vrij.

Deze zijn ingevuld door een zeer jonge voorzitter Jos Jr. De Groof. Met zijn 26 jaar de jongste voorzitter ooit binnen de VKF. De nieuwe secretaris is Karin de Bel geworden. Met 43 jaar ook een verjongende wind binnen het bestuur. Op 22 oktober zijn beiden eens langsgeweest op het secretariaat om kennis te maken met VlaS en de werking. Het werd ons snel duidelijk dat de nieuwelingen zich volop willen inzetten om het schaarbaankegelen te “hervormen”. Want zelf beseffen ze ook dat er iets zal moeten veranderen. Wij wensen hen alvast veel succes en hopen dat de ‘anciens’ deze verjonging en hun ideeën volop steunen, want enkel dan kan er iets ten goede veranderen.

(CV)

VKF jonge krachten

“vlnr: Christoph (administrator VlaS), Karin de Bel (nieuwe secretaris VKF), Jos Jr. De Groof (nieuwe voorzitter VKF), Guido Van Alsenoy (huidige penningmeester VKF) & Hein Comeyne (coördinator VlaS)"

Acteur Koen de Bouw gaat krulbollen

Evergem, najaar 2018 – Eén en de Nederlandse omroep Avrotros werken momenteel aan een nieuwe fictiereeks, Grenslanders. Een thriller die zich afspeelt in de grensstreek van Zeeuws-Vlaanderen met West- en Oost-Vlaanderen. Deze onschuldig ogende streek wordt opgeschrikt wanneer een meisje van Afrikaanse origine zwaar getraumatiseerd wordt teruggevonden. Tara, een rechercheur uit Rotterdam, en Bert, een psychiater uit Antwerpen, moeten vervolgens trachten te achterhalen wat er met haar is gebeurd. De reeks heeft een cast met heel wat bekende namen. De hoofdrollen gaan naar Koen de Bouw en de Nederlandse Jasmine Sendar.

Enkele scenes in deze nieuwe serie gaan over het krulbollen. Om deze Vlaamse traditionele sport waarheidsgetrouw weer te geven, deed de filmcrew een beroep op de Belgische Krulbolbond. In eerste instantie werd krulbolder Christoph Helderweirt aangesproken door de decorverantwoordelijke van deze serie. Christoph speelde deze vraag door aan Patrick Huyghe, voorzitter van de Belgische Krulbolbond. Er was meteen interesse bij de BKB om hieraan mee te werken. De kans om via een serie die zowel in Vlaanderen als in Nederland te zien zal zijn, het krulbollen te promoten, zal zich niet snel opnieuw voordoen! Het hoeft dan ook niet te verbazen dat het BKB-bestuur met plezier inging op deze vraag.
Ondertussen zijn de opnames achter de rug. Het bestuur en de vrijwilligers van de BKB stonden in voor de krulbolopleiding van de acteurs, het bezorgen van de nodige rekwisieten en namen deel als figurant. Meer in detail kunnen we echter niet gaan. Er geldt namelijk een geheimhoudingsplicht voor alle medewerkers! Wel kunnen we alvast verklappen dat de krulbolsport mooi in beeld komt. En wie is nu niet benieuwd naar de krulbolcapaciteiten van Koen de Bouw en andere gekende acteurs?
‘Grenslanders’ wordt in 2019 op het scherm verwacht. De serie zal worden uitgezonden op Eén en NPO 3.

(PL)