VlaS - Vlaamse Traditionele Sporten vzw

Op krulbol staat geen leeftijd!

Desteldonk, september 2018 – 95 kaarsjes, zoveel zullen er op 31 december 2018 op de taart van Victor Hoste staan. Deze sympathieke krulbolder uit Desteldonk is één van de, al-dan-niet de, oudste actieve krulbolder van het land. Victor kreeg de liefde voor het krulbollen al op vroege leeftijd te pakken. Op zijn zevende vond je hem al terug op de krulbolbaan. Vanaf zijn vijftiende deed Victor mee aan prijskampen. De inleg was toen nog twintig frank, blikt Victor mijmerend terug. Victor maakte ook de Tweede Wereldoorlog mee. Een periode waarin vrijheden serieus werden ingeperkt. Echter, de weinige nog toegelaten vrijetijdsbestedingen werden des te waardevoller. Tijdens deze periode speelde Victor o.a. in Sint-Kruis-Winkel. Hij speelde er zowel “maats loten” als “maats mee” samen met zijn vader Alfons.

Krulbol Victor Hoste recente foto klein

“Victor, bijna 95 maar nog steeds actief als krulbolder.“

Lees meer: Op krulbol staat geen leeftijd!

Jonge krachten nemen bondsbestuur over

November 2018, Brugge – Dat de gemiddelde leeftijd bij onze volkssporters hoog is, dat weten we. Ook de mensen die in de besturen van de clubs en bonden zetelen zijn veelal “ouderen”. Respect voor de mensen die dit engagement nog steeds invullen. In een vorig nummer heb ik reeds geschreven om jongeren een kans te geven binnen een club- of bondswerking. Nu weet ik niet of dat artikel invloed heeft gehad, maar binnen de Vlaamse kegelsportfederatie VKF (= schaarbaankegelen) is er de laatste maanden toch iets veranderd. Wegens een reorganisatie binnen de bond kwamen er twee plaatjes vrij.

Deze zijn ingevuld door een zeer jonge voorzitter Jos Jr. De Groof. Met zijn 26 jaar de jongste voorzitter ooit binnen de VKF. De nieuwe secretaris is Karin de Bel geworden. Met 43 jaar ook een verjongende wind binnen het bestuur. Op 22 oktober zijn beiden eens langsgeweest op het secretariaat om kennis te maken met VlaS en de werking. Het werd ons snel duidelijk dat de nieuwelingen zich volop willen inzetten om het schaarbaankegelen te “hervormen”. Want zelf beseffen ze ook dat er iets zal moeten veranderen. Wij wensen hen alvast veel succes en hopen dat de ‘anciens’ deze verjonging en hun ideeën volop steunen, want enkel dan kan er iets ten goede veranderen.

(CV)

VKF jonge krachten

“vlnr: Christoph (administrator VlaS), Karin de Bel (nieuwe secretaris VKF), Jos Jr. De Groof (nieuwe voorzitter VKF), Guido Van Alsenoy (huidige penningmeester VKF) & Hein Comeyne (coördinator VlaS)"

Acteur Koen de Bouw gaat krulbollen

Evergem, najaar 2018 – Eén en de Nederlandse omroep Avrotros werken momenteel aan een nieuwe fictiereeks, Grenslanders. Een thriller die zich afspeelt in de grensstreek van Zeeuws-Vlaanderen met West- en Oost-Vlaanderen. Deze onschuldig ogende streek wordt opgeschrikt wanneer een meisje van Afrikaanse origine zwaar getraumatiseerd wordt teruggevonden. Tara, een rechercheur uit Rotterdam, en Bert, een psychiater uit Antwerpen, moeten vervolgens trachten te achterhalen wat er met haar is gebeurd. De reeks heeft een cast met heel wat bekende namen. De hoofdrollen gaan naar Koen de Bouw en de Nederlandse Jasmine Sendar.

Enkele scenes in deze nieuwe serie gaan over het krulbollen. Om deze Vlaamse traditionele sport waarheidsgetrouw weer te geven, deed de filmcrew een beroep op de Belgische Krulbolbond. In eerste instantie werd krulbolder Christoph Helderweirt aangesproken door de decorverantwoordelijke van deze serie. Christoph speelde deze vraag door aan Patrick Huyghe, voorzitter van de Belgische Krulbolbond. Er was meteen interesse bij de BKB om hieraan mee te werken. De kans om via een serie die zowel in Vlaanderen als in Nederland te zien zal zijn, het krulbollen te promoten, zal zich niet snel opnieuw voordoen! Het hoeft dan ook niet te verbazen dat het BKB-bestuur met plezier inging op deze vraag.
Ondertussen zijn de opnames achter de rug. Het bestuur en de vrijwilligers van de BKB stonden in voor de krulbolopleiding van de acteurs, het bezorgen van de nodige rekwisieten en namen deel als figurant. Meer in detail kunnen we echter niet gaan. Er geldt namelijk een geheimhoudingsplicht voor alle medewerkers! Wel kunnen we alvast verklappen dat de krulbolsport mooi in beeld komt. En wie is nu niet benieuwd naar de krulbolcapaciteiten van Koen de Bouw en andere gekende acteurs?
‘Grenslanders’ wordt in 2019 op het scherm verwacht. De serie zal worden uitgezonden op Eén en NPO 3.

(PL)

 

Bescherming afgevaardigden KNBBW

In de VlaS-polis is sinds dit jaar een extra clausule opgenomen. Er waren vragen gerezen van schutters over eventuele schade tijdens de controle van hun bogen. De trekkracht mag volgens de regels van de KNBBW niet meer dan 70 pond bedragen. Afgevaardigden van de KNBBW zijn gemachtigd om controles uit te voeren. De KNBBW beschikt over vijf geijkte en gecertificeerde gewichten van 70 pond en vijf van 45 pond (deze laatste voor maximum trekkracht voor het schieten met hulpmiddelen). Wie zou echter de schade aan een boog vergoeden wanneer bij deze tijdens het meten beschadigd raakt? Zo’n competitieboog kost algauw duizendvijfhonderd euro. Als je weet dat er zo’n vijfhonderd bogen per jaar gecontroleerd worden, is het niet onmogelijk dat er schade ontstaat.

trekkracht meten bogen pyfferoen nov18

‘Etienne Pyfferoen demonstreert het meten van de trekkracht.’

Lees meer: Bescherming afgevaardigden KNBBW

Zes teams op de zesde VlaS-beker

Zaterdag 8 september 2018, Geenhout – Voor de zesde maal werd er tussen de klepschuttersgilden van het verbond Beringen-Lummen voor de VlaS-beker geschoten. Dit jaar mocht de koninklijke karabijnschuttersgilde Sint Antonius Geenhout Paal de organisatie op zich nemen. Ze hadden ook geluk met het weer: geen regen en weinig wind, ideale omstandigheden om mooie resultaten te behalen?

Volgende zes gilden namen deel: Sint-Denijs Beringen-Mijn, Sint Joris Brelaar, Sint-Antonius Geenhout, Sint-Willebrordus Meldert, Sint-Anna Mellaer (samen met Sint-Hubertus Goeslaer) en Sint-Sebastiaan Schalbroek. In de eerste ronde op een klep van 30 mm schoten zes ploegen het maximum van 30/30, Schalbroek schoot zelfs 2x 30 enkel Brelaar liet één klep staan. Na één kavelingsronde op een klep van 25 mm bleven er nog drie ploegen over met 17/18. Schalbroek liet
één klep staan op de klep van 20 mm, Geenhout en Mellaer lieten 12/12 noteren. Ook op de klep van 16 mm waren beide ploegen even sterk met 11/12. De klep van 12 mm besliste deze spannende wedstrijd. Mellaer schoot 11/12 en Geenhout 9/12. De beker ging meer dan verdiend naar de schuttersgilde van Sint-Anna Mellaer.

(CV op basis verslag Julien Meyen)

klep BL1 klein

“Jean De Wit (65) van Geenhout die de klep van 12mm omverschiet.”

VlaS viert ivoren jubileum

Munsterbilzen, 27 november 2018 - Dat VlaS dit jaar dertig jaar bestaat wilden we toch niet ongemerkt laten voorbijgaan. Geen grootse viering. Daar is geen reden toe. Het aantal leden en clubs is reeds jaren dalend. Van zodra we die trend blijvend kunnen keren, zullen we reden hebben om echt te feesten. Nu is het moment om bescheiden te zijn en hard te blijven werken. Een stelling die ook coachen van voetbalclubs gebruiken als het crisis is na een reeks slechte resultaten.

Voorzitter Guido Van Alsenoy bedankte de aanwezigen voor hun inspanningen om naar Munsterbilzen te komen en voor heel wat onder hen om de files te trotseren. Hij toonde zich een trotse voorzitter VlaS. Als voorzitter stelt hij, heeft hij echter enkel het werk verder gezet van zijn voorganger, dit met behulp van de mensen op het secretariaat in Brugge. Maar Guido benadrukte dat VlaS vooral bestaat uit de vrijwilligers die de lokale clubs, hun verbonden en hun federaties besturen. Natuurlijk is ook de subsidiëring door Sport Vlaanderen cruciaal, dank daarvoor. Toch jammer dat de Vlaamse overheid onze sporten niet voor vol aanziet. Nochtans vormen de uniciteit en de verscheidenheid van onze sporten een meerwaarde voor Vlaanderen. De voorzitter stelde ook trots te zijn op onze moderne werking met een zeer informatieve webstek, activiteiten op Facebook en het performante internet ledenadministratieprogramma ILA. Tenslotte heeft VlaS zich blijvend op de Europese kaart gezet als leider van het project SETS, als partner in het TSG-platformproject en door haar actief lidmaatschap van ETSGA.

30j coordinator Hein spreekt klein

"Coördinator Hein Comeyne somt de vele acties op."

Lees meer: VlaS viert ivoren jubileum