VlaS: Vlaamse Traditionele Sporten vzw

De Wipschutter wordt Schuttersgids

|

Merelbeke, februari 2018

Na een jaar van voorbereidingen was het in februari zo ver… trots kon de KNBBW de eerste uitgave van de Schuttersgids lanceren. De Schuttersgids vervangt De Wipschutter en zal vooral digitaal verspreid worden. Op aanvraag en tegen betaling kan een papieren versie verkregen worden. De vernieuwde Schuttersgids wordt tweewekelijks uitgegeven. Een nieuw formaat, een nieuwe naam… klaar voor de nieuwe start!

Op vlak van inhoud sluit de Schuttersgids nauw aan bij z’n voorganger, de Wipschutter. Zo is er aandacht voor nieuws die de jeugd aanbelangt, algemeen nieuws en een overzicht van de aankomende schietingen. Vooral de lay-out werd onder handen genomen alsook dus het formaat, nu vooral digitaal terwijl voorheen op papier.

De Schuttersgids is gratis te downloaden vanop de website van de KNBBW, www.knbbw.be. VlaS wil de KNBBW feliciteren met deze stap vooruit in een wereld waar digitalisering vaak een must is.

(PL)

Schuttersgids

“De eerste cover van de vernieuwde Schuttersgids.”

Terugbetaling lidgeld door mutualiteiten

|

Verschillende mutualiteiten bieden aan hun leden een terugbetaling van het jaarlijks lidgeld van je sportclub aan.
Je moet hiervoor telkens een formulier laten invullen en handtekenen (+clubstempel) door een clubverantwoordelijke.
Je kan de modaliteiten en het formulier op de website van jouw mutualiteit terugvinden.
Hieronder een momentopname van de tarieven die de mutualiteiten hanteren. Zij kunnen hun voordeelpakket natuurlijks steeds wijzigen.

Lees meer: Terugbetaling lidgeld door mutualiteiten

Is er nog een toekomst voor Leuven-Toewip?

|

De eigenaar van de schutterstoren in de Diestsestraat in Leuven tevens uitbater. Hij heeft in de jaren zeventig en tachtig goede tijden gekend waarbij de vele schutters uit de streek in de winter talrijk naar de toren kwamen schieten. Maar de tijden zijn veranderd. De schutters consumeren minder, de schuttersmaatschappijen uit de streek plaatsten muitwippen met verlichting, zodat ze in de winter niet meer naar de schiettoren hoefden om een schieting in te richten. Tegelijk is de Toewip samen met haar schutterscliënteel en haar uitbater (71j) oud geworden. Twee à drie maal in de week is er nog een beschrijfschieting. Af en toe komen er nog groepen op bezoek voor een kennismaking en ook studenten vinden nog de weg naar de toren, die laatsten niet altijd om te schieten.

Reeds jaren staat de Toewip te koop. Maar de verkoop is bemoeilijkt sinds de stad Leuven (dienst onroerend erfgoed) de schutterstoren heeft aangeduid als waardevol onroerend erfgoed. De toren mag nu niet meer afgebroken worden. Investeerders zien daardoor grote beperkingen in hun ontwikkelingsplannen en bieden een lagere aankoopprijs dan wat de verkoper in gedachten had.

De stad Leuven wil de functie van de schutterstoren als sportaccommodatie voor het unieke handboogschieten op de staande wip behouden. Daarom werden op 22 februari diverse partijen uitgenodigd voor een brainstorm. Zowel VlaS als KNBBW namen deel, maar ook : doelschietvereniging De Herderin, Erfgoedcel Leuven, Sportdienst Leuven, Roland Renson, BUUR (Bureau voor Urbanisatie), Miss Myagi (verkoop en ontwikkeling van alternatieve onroerende goederen) en eigenaar Paul Aerts zelf.

toewip toren Leuven

"De schutterstoren te Leuven."

Lees meer: Is er nog een toekomst voor Leuven-Toewip?

‘Dream come true’ bij De Berketrekkers: Nieuw scholentoernooi touwtrekken

|

Merksplas/Rijkevorsel/Vosselaar, 20 december 2017

Het was de wens van vele medewerkers van TTV De Berketrekkers Merksplas. Zij keken met een lichte vorm van jaloersheid naar het jaarlijkse scholentoernooi van Heure (NL) en TTV Versieck (Sijsele). Wij vonden moeilijk de insteek om het project op gang te krijgen in onze regio. Tot op een moment…

We legden het idee voor een nieuw touwtrektoernooi voor aan de Sportdienst van Merksplas en deze nam contact op met de Stichting Vlaamse Schoolsport. Het idee kreeg tot genot van iedereen een positief antwoord. Na verdere communicatie, werd een definitieve datum geprikt en kon de voorbereiding definitief aanvangen.

Eerst en vooral werden de scholen gepolst en er bleek al vrij snel interesse te zijn. Het waren niet toevallig degene waar we reeds contact mee hadden. Finaal namen volgende drie lagere scholen deel aan het toernooi: Qworzo Merksplas, Heilig-Graf Vosselaar en De Wegwijzer Rijkevorsel. Dit resulteerde in 80 kinderen die het beste van zichzelf konden geven. Deze kwamen uit het 4de tot het 6de leerjaar (9-11j.), en er was zelfs een gemengde ploeg bij (3 jaren samen).

ScholentoernooiTouwtrekkenMerksplas2017

“De kinderen geven alles om de overwinning naar zich toe te ‘trekken’… ;-)”

Lees meer: ‘Dream come true’ bij De Berketrekkers: Nieuw scholentoernooi touwtrekken

Waarom krulbollen zo leuk is

|

Doornzele, augustus 2017

In augustus schonk één van onze nationale kranten aandacht aan minder gekende sporten in Vlaanderen. In week vijf werd krulbollen in de kijker gezet. De reporter trok naar Den Dries in Doornzele met het beeld van groepjes oude mannen in stofjassen en met een pet. Maar hij zag dat er nog steeds jongeren deelnemen aan deze Vlaamse traditionele sporten. Patrick Huyghe, voorzitter van de Belgische krulbolbond, bevestigde dat jongeren wel zeker nog de weg naar de krulbolbaan vinden. De locatie en omvang van de krulbolbanen op Den Dries vind je nergens in de wereld waar ze krulbollen, dit is dus ook wel een uniek stukje. Ook in Amerika zijn er nog enkele krulbolbanen te vinden. De Vlamingen die in de jaren ‘20 & ‘30 migreerden, namen hun geliefkoosde sport mee. Daar moeten ze soms wel 300 km rijden om te kunnen krulbollen. Hier heb je bijna in elk dorp krulbolbaan. Want het Meetjesland is binnen Vlaanderen het mekka van de krulbolsport. Patrick vertelt dat het niet evident is om de jeugd op de krulbolbaan te houden. “Eens ze vijftien worden, beginnen ze uit te zwermen. Andere hobby’s, liefjes, uitgaan, … De jeugd heeft veel keuzes tegenwoordig” vertelt Patrick. De jongeren die bezig zijn met krulbollen lijken ook na hun puberteit nog te krulbollen. De broers Jelle (13, Lochristi) en Tiebe (9, Lochristi) hebben wel nog andere hobby’s, maar ze vinden krulbol even fun als gamen, karate of voetbal. Dat ze met weinig kinderen tussen de veel oudere mensen zitten deert hen niet. “Ik vind het wel tof als ik het enige kind ben op de bolling, dan geven die oude mensen steeds de speculoos van bij de koffie” zegt Mayleen (10, Evergem). Maar ze vinden het veel erger dat die oude mensen ook steeds minder talrijk zijn….

(CV verslag op basis krantenartikel. Foto PN)

krulbol jeugd

“Mayleen (enige meisje op de foto) groeit op in een krulbolders gezin, want zowel mama als papa spelen ook krulbol.”

2018 Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed

|

Waar het verleden de toekomst ontmoet: de volkssportvereniging.

Kunnen we de cultuursector overtuigen van de erg diverse erfgoedaspecten van volkssporten? Misschien vormt het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed een kans?  VlaS doet een oproep naar cultuurorganisaties om projecten op te starten met volkssport als onderwerp.  Daarmee kunnen ze inspelen op de vraag van de ministers Geert Bourgeois en Sven Gatz en op de conventie van Faro.  Een volkssportproject kan helpen om de maatschappij te betrekken bij de zorg voor en de omgang met het volkssporterfgoed.  Het voortbestaan van alle erfgoedaspecten verbonden aan de nog actief beoefende lokale volkssporten is van groot belang.  Zo niet verdwijnen volkssportgezegden (in streekdialecten), volkssporttechnieken en -tactieken, specifieke volkssportmaterialen en –accommodaties en de erg typische volkssport-wedstrijdformules. Als schuttersverenigingen verdwijnen, komen nog steeds waardevolle archieven bij het oud papier en gildevoorwerpen op de rommel- of antiekmarkten. Ook de sfeer tijdens ‘bollingen’ en ‘beschrijven’ is uniek, wie bewaart die waarden?  De volkssportclubs kunnen wel wat medestanders gebruiken.  VlaS kan doorverwijzen en informatie leveren.  Zo bijvoorbeeld over het nieuw bestuur van de ‘European Traditional Sports and Games Association’ (www.jugaje.com) of over het nieuwe Europees Platform Traditionele Sporten (www.tsgplatform.org).  In Brugge beschikken we over een tentoonstelling ‘Volkssporten in Europa’ en als gevolg van ons Europees project SETS (Strengthening European Traditional Sports) kunnen we een volledig overzicht geven van de diversiteit aan disciplines van traditionele sporten in Europa (zie ook www.europeantraditionalsportsforum.eu – ga naar ‘Photogallery’).  Begin augustus neemt VlaS deel aan de European Sport For All Games in Leeuwarden (www.esfag2018.eu). En natuurlijk beschikken we over de contactgegevens van honderden volkssportclubs in Vlaanderen.

(HC)

year2018EuropeesJaarCultureelErfgoed