VlaS: Vlaamse Traditionele Sporten vzw

Unesco herstart commissie traditionele sporten

|

‘International Platform on Traditional Sports and Games’

Parijs, 7 juli 2017

Unesco organiseerde een bijeenkomst met diverse vertegenwoordigers van de traditionele sporten. Doel: het her-lanceren van een comité voor de traditionele sporten en spelen. (een eerste lancering gebeurde reeds in Iran in 2009). Jammer genoeg heeft Unesco heel wat vertegenwoordigers van traditionele sporten vergeten uit te nodigen (Afrika en Amerika waren niet afgevaardigd). Desalniettemin is een nieuwe groep samengesteld die de het Unesco-wereldplatform voor traditionele sporten en spelen’ vormen. De Pakistaan Khalil Ahmed Khan, die reeds als secretaris was benoemd in 2009, zal nu het voorzitterschap waarnemen. ETSGA-ondervoorzitter Pere Lavega is verslaggever van de werkgroep ‘online wereld-encyclopedie’. Tijdens de zitting in Parijs werden diverse presentaties verzorgd. Onder andere door Wolfgang Baumann (Tafisa), en Guy Jaouen (ETSGA en ITSGA). Tevens werden twee belangrijke thema’s besproken: het bestuursmodel van het nieuwe platform en een conceptnota betreffende de traditionele sporten en spelen. Ter info hierbij een uittreksel uit de inleiding van de conceptnota: “Unesco’s work focuses on advocacy aiming to safeguard, promote and develop TSG, and to ensure that they form an integral part of national and international cultural development.” In het Nederlands: “Unesco zal zich focussen om als pleitbezorger op te treden met als doel het behoud, het promoten en het ontwikkelen van traditionele sporten en spelen en ervoor zorgen dat zij een vast onderdeel vormen van de nationale en internationale cultuuropbouw.” (HC)

Unescologo

Overzicht volkssporten in Europa aangevuld

|

Een belangrijk resultaat van ons Europees project SETS (Strengthening European Traditional Sports) is de fotogallerij waarin per land de ons bekend volkssporten worden opgelijst met toevoeging van foto’s en contactinfo. Aangezien ons Europees project zich richtte op uitbreiding van het ETSGA-netwerk naar Noord en Centraal Europa werden initieel de volkssporten van West-Europa niet toegevoegd. Om het overzicht waardevoller te maken, kozen we ervoor om dit toch aan te vullen met de volkssporten van landen als Spanje, Portugal, Frankrijk en Italië. Ook bij de andere landen werden hier en daar aanvullingen en correctie doorgevoerd. Zo voegden we ook volkssporten toe van Ijsland en Bulgarije. Het Unesco-wereldplatform kan voor haar wereld-encyclopedie voor het gedeelte Europa gebruik maken van ons werk dat te zien is op www.europeantraditionalsportsforum.eu. (HC)

Federacio Balear de tir de fona  -  www.tirdefona.org

Aan de wieg van een wereldbond voor het katapultschieten

|

Antwerpen, 15 juni 2017

Jozef Driesen, secretaris van de Vlaamse Katapultbond brengt ons op de hoogte van de pijlsnelle evolutie binnen de katapultsport. Deze evolutie neemt zo’n vlucht, mede dankzij Facebook. Nadat Lea Pauwels in Geel in het jaar 2005 een eerste internationaal tornooi inrichtte (toen een wedstrijd tussen Italië en België) is dit initiatief nu uitgegroeid tot een Europees Kampioenschap met groepen uit diverse landen. Zij spraken een beurtrol af om dit EK jaarlijks in te richten. Eerst werden katapultactiviteiten teruggevonden door zoektermen in te geven in google. Nu is Facebook de belangrijkste aangever van nieuwe katapultkernen in gans de wereld. Dit zorgde ervoor dat in 2016 een World Catapult Association werd opgericht in Indië. De lidmaatschapsbijdrage is aanzienlijk en het bestuur uitsluitend Indisch. Jozef Driesen nam het initiatief om een meer democratisch wereldorgaan op te richten door een gratis aansluiting te voorzien. Dit onder de naam World Federation of Sling Shooters. De verzamelde gegevens worden aan alle leden ter beschikking gesteld zodat deze elkaar kunnen uitnodigen. In elk geval wil de Vlaamse Katapultbond een vertegenwoordiger hebben op wereldniveau. Onze Italiaanse vrienden namen – in overleg - het initiatief om in 2018 een eerste Wereldkampioenschap in te richten. Op het programma is een overleg tussen de Europese katapult vertegenwoordigers en de Indiërs gepland. (HC op basis van info Jozef Driesen)

Zowel dames als heren actief op het Indisch kampioenschap 2016. Zowel dames als heren actief op het Indisch kampioenschap 2016.

Het opspannen, de concentratie en dan … de pijl volgen: dat geeft een kick.

|

Brugge, 4 juli 2017

VlaS-coördinator Hein Comeyne ging laatst naar Leeuwarden(NL) i.v.m. het Europees project. Hij was er te gast bij Sport Friesland (www.sportfryslan.nl/aangepastsporten). Daar zetten ze een heuse publiciteitscampagne op touw om sport te promoten voor mensen met een beperking. In de uitgebrachte kalender las ik een artikel over handboogschieten. Ronald de Vries (30) weet de handboogsport enorm te appreciëren en heeft een lichamelijke beperking. Hij is door het handboogschieten veel zelfverzekerder geworden. Sporten is daarmee ook een vorm van therapie, het is goed voor lichaam en geest. De combinatie van lichaamsbeweging en concentratie maakt het voor hem aantrekkelijk. In de club, in zijn groep is hij de enige met een beperking. “Hier wordt niet gekeken naar hoe goed je bent met je beperking, maar naar hoe goed je bent binnen je mogelijkheden” zegt Jan Folmer, teamgenoot en instructeur. Het sociale aspect kan Ronald ook erg waarderen. Tot slot zorgt de sfeer voor de kers op de taart. (KV op basis van kalender aangepast sporten fryslan)

Reporter krijgt de knepen van het vak uitgelegd door boogschutter met beperking.

Personeelswissel bij VlaS

|

Brugge, augustus 2017

Vrijdag 1 september is voor onze collega Kira de laatste dag werken op het VlaS-secretariaat. Ze is hier gestart in het project van sportclubbegeleider. Ook het project met de festivalwip (promotie, reservaties, ...) heeft Kira verder uitgewerkt. Na 2,5 jaar trekt ze de VlaS-deur achter zich dicht. Kira gaat in Oostende aan de slag in een job die dichter aansluit bij haar studies.

Ondertussen is de selectieprocedure voor een nieuwe collega achter de rug. De nieuwe collega is ondertussen ingewerkt en kan zich volledig storten op het takenpakket dat Kira voor hem nalaat. We wensen Kira veel succes en plezier in haar nieuwe job. Kira, je bent altijd welkom om eens een balletje te komen slaan in de pauze. (CV)

Bij deze is dit ook het ideale moment om de nieuwe collega, Pieter Loosveldt, voor te stellen. Maar dat laten we hem hieronder liever zelf doen:

Ik ben Pieter en vanaf eind augustus actief bij VlaS ter vervanging van Kira. Al van kinds af aan ben ik geïnteresseerd en gepassioneerd door sport. En dit voor zowel de meer gekende sporten als voor de traditionele Vlaamse sporten. Zo zijn o.a. het boogschieten, krulbollen, sjoelen, golfbiljart en diverse kegelsporten geen onbekende sporten voor mij. Wie schoot als kind niet eens met een katapult? Het is dan ook met volle motivatie dat ik aan de slag ga als sportverenigingbegeleider bij het VlaS. Mijn hoop is om samen met jullie, de sportclubs en sportbonden, het voortbestaan van onze traditionele Vlaamse sporten te garanderen. En als het even kan deze te doen groeien. Meer mensen in contact brengen met en warm maken voor deze sporten is een persoonlijk doel voor mij. Dit samen met het optimaliseren van de speelomstandigheden voor de reeds bestaande spelers, clubs en bonden. Ik kijk uit naar een fijne samenwerking met mijn collega’s en alle vrijwilligers. En tot slot, aarzel nooit om mij aan te spreken. Ik ben ervan overtuigd dat wij samen op goede voet en met een open en eerlijke communicatie een mooie toekomst tegemoet gaan voor VlaS en Sportiv.                                                                             

Sportieve groeten,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Pieter Loosveldt, Sportclubbegeleider VlaS                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

  Dat is 'm, Pieter Loosveldt

Pieter Loosveldt

Ik ben Pieter en vanaf eind augustus actief bij VlaS ter vervanging van Kira. Al van kinds af aan ben ik geïnteresseerd en gepassioneerd door sport. En dit voor zowel de meer gekende sporten als voor de traditionele Vlaamse sporten. Zo zijn o.a. het boogschieten, krulbollen, sjoelen, golfbiljart en diverse kegelsporten geen onbekende sporten voor mij. Wie schoot als kind niet eens met een katapult? Het is dan ook met volle motivatie dat ik aan de slag ga als sportverenigingbegeleider bij het VlaS. Mijn hoop is om samen met jullie, de sportclubs en sportbonden, het voortbestaan van onze traditionele Vlaamse sporten te garanderen. En als het even kan deze te doen groeien. Meer mensen in contact brengen met en warm maken voor deze sporten is een persoonlijk doel voor mij. Dit samen met het optimaliseren van de speelomstandigheden voor de reeds bestaande spelers, clubs en bonden. Ik kijk uit naar een fijne samenwerking met mijn collega’s en alle vrijwilligers. En tot slot, aarzel nooit om mij aan te spreken. Ik ben ervan overtuigd dat wij samen op goede voet en met een open en eerlijke communicatie een mooie toekomst tegemoet gaan voor VlaS en Sportiv.

Pieter Loosveldt, Sportclubbegeleider VlaS

Krachtbal is van hier

|

Brugge, augustus 2017

Krachtbal is per definitie een Vlaamse sport. De sport werd uitgevonden door een Bruggeling, Etienne Schotte. In 1964 werd de Krachtbalfederatie vzw (www.krachtbal.be) opgericht. Eén van de hoogtepunten was een stage in Verenigde Staten in 1973. Echter tot een internationale doorbraak kwam het niet. Wel gaan er jaarlijks nog wedstrijden door in de buurt van Lyon in Frankrijk. In en rond Brugge heb je de meeste krachtbalclubs. Ook VlaS-coördinator Hein Comeyne is een krachtbalspeler (KBC Male). De grootste West-Vlaamse club is KBC Sint-Michiels met 168 leden. Gevolgd door Koekelare (142 leden), Beitem (134 leden), Ichtegem (124 leden), Lissewege (113 leden) en Male (110 leden). De krachtbalfederatie wil met het jeugdsportfonds (www.krachtbal.be/jeugdsportfonds.asp) de jeugdwerking van de clubs steunen. Sinds 2013 dienen zij bij Sport Vlaanderen een dossier in voor het jeugdfonds.

“Om de kwaliteit van de jeugdwerking te verhogen, is er het jeugdsportfonds. Via een clubdossier wordt de jeugdwerking van de clubs geëvalueerd. Op basis van de behaalde dossierscore wordt ook een jaarlijks te bepalen bedrag aan jeugdsubsidie verdeeld onder de clubs met jeugdwerking. Wie meer dan 85% van de punten scoort, krijgt bovendien het gouden kidsclub logo, wie tussen de 55 en 85% haalt, krijgt het zilveren kidsclub logo.” In vier jaar tijd is het aantal jeugdspelers van 688 naar 961 gegroeid. Misschien is het ook voor VlaS- en Sportiv-bonden mogelijk om een jeugdsportfonds te vormen waarmee ze jeugdwerking in hun clubs kunnen belonen. Op die manier moedig je de clubs aan om tijd en energie te investeren in jeugdwerking. En zoals iedereen weet: de jeugd is de toekomst, ook voor alle volkssporten.

Krachtbal is goed te vergelijken met clubs en bonden aangesloten bij VlaS. Het is een pure sport waar geen geld mee te verdienen valt en de inschrijvingskosten zijn beperkt. Wedstrijdteams zijn relatief klein (vier spelers). Hierdoor komt iedere speler veel aan bod en kan elke speler zich ontwikkelen. Het is tevens een familiesport. (KV op basis van artikel Jan Vanhecke-KW)

Krachtbaljeugd in actie