VlaS - Vlaamse Traditionele Sporten vzw

Hoe kom ik aan een sportschutterslicentie?

|

 

Sinds het "statuut van de sportschutter"  in mei 2007 is het bezit van een sportschutterslicentie noodzakelijk voor iedere sportschutter-vuurwapengebruiker.  Zo'n sportschutterslicentie is vijf jaar geldig mits jaarlijkse geldigverklaring.

VlaS is erkend als gemachtigde schietsportfederatie die deze licenties kan uitreiken.  Onderaan dit artikel vindt u het 'Intern Reglement Sportschutterslicentie VlaS' en de belangrijkste formulieren.

Omdat VlaS drie streekgebonden disciplines telt binnen zijn leden die vuurwapens hanteren, laten we de coördinatie van de aanvragen verlopen via een club- of verbondsverantwoordelijke. U vindt de contactgegevens op het submenu van uw discipline.

 

De nieuwe reglementering kunnen we als volgt samenvatten:

- Nieuwe leden moeten eerst een voorlopige sportschutterslicentie aanvragen.  Hiervoor zijn - naast het aanvraagformulier - volgende documenten nodig:

  • kopie identiteitskaart
  • recent getuigschrift goed gedrag en zeden
  • recent medisch attest

Na ontvangst van hun voorlopige licentie en schietsportboekje kunnen zij aan de slag en zich gedurende één jaar voorbereiden op de theoretische en praktische proef.  Zodra ze minstens twaalf schietbeurten over minstens twee trimesters hebben verzameld en hun proeven met succes hebben afgelegd, kunnen ze de 'volwaardige' sportschutterslicentie aanvragen. 

- Om vervolgens een volwaardige sportschutterslicentie te bekomen zijn - naast het aanvraagformulier - volgende documenten noodzakelijk:

  • recent medisch attest
  • kopie identiteitskaart
  • recente pasfoto
  • recent getuigschrift goed gedrag en zeden
  • attest theoretische proef
  • attest praktische proef
  • kopie sportschuttersboekje (dat deelname 12 schietbeurten aantoont).

 

Formulieren: