VlaS - Vlaamse Traditionele Sporten vzw

API op het secretariaat

Brugge

We zitten in een tijdperk waarbij grensoverschrijdend gedrag niet meer onder de radar blijft. Denk daarbij maar aan het #MeToo gebeuren. Op sociale media en de media algemeen is hier veel aandacht aan besteed. Slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag mogen niet meer alleen hun last dragen. Ze moeten dit kunnen vertellen zodat er kan geholpen worden.

Om het probleem van grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar te maken, zijn de Vlaamse overheid samen met de minister van Sport en Sport Vlaanderen tot maatregelen gekomen om een veilig sportklimaat te creëren voor de sporter.

Wat?

De titel aanspreekpersoon integriteit of API werd in het leven geroepen. Een API is een laagdrempelig aanspreekpunt waarbij sporters, hun ouders, begeleiders of andere betrokkenen terecht kunnen met een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag of lichamelijke integriteit.

Waarom?

Het is de verantwoordelijkheid van de sportorganisatie, de club of wel de bond, om te waken over de bescherming van sporters die aan hen worden toevertrouwd. Telkens terugkomende getuigenissen van sporters met grensoverschrijdend gedrag maken duidelijk dat het geen marginaal probleem is. Ook in de sportwereld worden incidenten erg laat opgemerkt en niet daadkrachtig aangepakt.

API 1712 bis

Aanspreekpersoon

Integriteit (API)

Vanuit de koepelorganisatie is Christoph Vanmullem aangesteld als API voor de OSV’s VlaS en Sportiv vzw.

Bereikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 050 35 84 62

cv2018

 

 

Een APi moet aanwezig zijn op het niveau van de sporter zelf, dichtbij en zichtbaar.
Op clubniveau is dit een persoon of aangesteld door het bestuur, die is opgeleid om binnen de organisatie als eerste aanspreekpunt te fungeren.

De taak van een API binnen een club of verbond bestaat uit:

-          Eerste opvangen en luisteren

-          Doorverwijzen

-          Preventieactiviteiten organiseren

Een API is zeker GEEN:

-          Hulpverlener: start geen hulpverleningsproces en heeft geen beroepsgeheim

-          Onderzoeksrechter: moet niet achter de feiten aangaan

-          Journalist: moet niet iedereen informeren die nieuwsgierig is

-          Bestuurder: heeft geen verantwoordelijkheid maar enkel een adviserende rol

Hierbij een overzichtje wat een club-API aan competenties nodig heeft

  1. Basisvisie en inzichten hebben over preventie Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag + rol API
  2. Weten hoe een situatie van Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag op te volgen
    (via à handelingsprotocol)
  3. Kunnen het gesprek aangaan met alle betrokkenen (dader, slachtoffer, bestuur, leden, …)
  4. Zich kunnen profileren als API op clubniveau
  5. Vlaggensysteem kennen en toepassen op concrete cursussen
  6. Weten waar je terecht kan voor een klacht of hulp
  7. Registratie en dossier maken
  8. Signaleren aan het beleid en suggesties doen (adviseren)

Een ideale API geeft/heeft steun, geniet vertrouwen en respect en is vooral bereikbaar en aanspreekbaar.

Als club-API kun je ook steeds terecht bij de API van jouw sportfederatie. Maar er zijn nog andere instanties waarbij je als API terecht kan met een geval van seksueel grensoverschrijdend gedrag. En dat is: de Hulplijn misbruik/geweld 1712, het Centrum voor Algemeen Welzijn (www.CAW.be) en de politie. Hier kun je dus ook steeds terecht. Ook de melder van Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag kan bij deze instanties steeds terecht. Maar je kan ook terecht bij het Internationaal Centrum Ethiek in de Sport vzw (ICES) www.ethicsandsport.com       

Als club rechtstreeks aangesloten bij VlaS kun je steeds op het secretariaat terecht. Als club die is aangesloten bij een (ver)bond, dan kan je in de eerste plaats bij iemand van je (ver)bond terecht. Is er daar niemand in de functie van API, dan kun je ook steeds op het VlaS-secretariaat terecht. Je kan een mailtje sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefoneren naar 050 35 84 62. En vraag hierbij naar Christoph. (CV)