VlaS - Vlaamse Traditionele Sporten vzw

Grensoverschrijdend gedrag

|

Brugge, augustus 2017

Vooral seksueel grensoverschrijdend gedrag ligt erg gevoelig, is moeilijk bespreekbaar en blijft soms lang onder de radar alvorens er melding van gemaakt wordt. Ieder zal wel al eens over een situatie gehoord hebben of misschien slachteroffer geweest zijn van grensoverschrijdend gedrag. Hopelijk niet. Maar wat is seksueel grensoverschrijdend gedrag nu? Dit is elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, waarbij niet wordt voldaan aan één of meerdere van volgende zes criteria:

1. wederzijdse toestemming

2. vrijwilligheid

3. gelijkwaardigheid

4. passend bij de context

5. passend bij de leeftijd en ontwikkeling

6. zelfrespect

De drie meest gerapporteerde ervaringen zijn nafluiten of naroepen, seksistische grappen of seksueel getinte opmerkingen en ongewenste aanrakingen of handtastelijkheden. Maar bij wie kan je terecht? Wie luistert naar jouw seksueel overschrijdend gedrag? Waar kan je iets melden?

Je kan contact opnemen met de politie of de hulplijn 1712 consulteren. Maar weet je dat je ook altijd in vertrouwen terecht kan bij je huisarts? Ook als je in het verleden seksueel grensoverschrijdend gedrag hebt meegemaakt, heeft het nog steeds zin om dit te melden. Ook al lijkt wat je meemaakte niet sterk genoeg of denk je dat het niets meer uithaalt. Alle verhalen hoe klein of hoe ver in het verleden ook, hebben nut om gemeld te worden. Vele meldingen samen maken een sterk dossier. Daarnaast kan je iemand binnen jouw sportclub of sportfederatie contacteren, of iemand in vertrouwen nemen in je omgeving. Sport je in een andere context dan een sportclub, en maak je daar grensoverschrijdend gedrag mee? Dan kan je terecht bij de verantwoordelijke van die desbetreffende sportorganisatie of bijvoorbeeld de gemeentelijke sportdienst.

Surf ook eens naar www.ethicsandsport.com . Daar kun je ook een pak informatie vinden die je verder helpen. Ook als bond kun je hier informatie vinden die je kan gebruiken voor communicatie hierover binnen jullie werking. (CV – ICES)

Beide prentjes tonen duidelijk dat al zeker één criteria overschreden wordt. Beide prentjes tonen duidelijk dat al zeker één criteria overschreden wordt.