VlaS - Vlaamse Traditionele Sporten vzw

Tournée Minérale

Een maand geen alcohol drinken! Ook in februari 2018 komt er een nieuwe campagne om een maand lang geen alcohol te drinken.

Moedig elkaar aan om eens een maand geen alcohol te drinken. Minder alcohol zorgt voor verschillende voordelen zoals: meer energie, je slaapt beter, je spaart geld uit, je huid zal stralen, geen kater, meer tijd en een gezond lichaamsgewicht. Waarom nog twijfelen? 

Alcohol = ongezond

Lang verhaal kort: alcohol is gewoon ongezond. Het risico op katers en gênante of ongemakkelijke avonden kent iedereen, maar er zijn ook risico’s op lange termijn, zoals verslaving, leverziekten of kanker. Een alcoholpauze inlassen en werken aan je alcoholgebruik in het algemeen, is dus werken aan je gezondheid. En Tournée Minérale is een goede manier om dat te doen!

 Surf vandaag nog naar www.tourneeminerale.be  en registreer je deelname aan deze alcohol vrije maand. Of registreer jullie als sportclub en overtuig iedereen om mee te doen.

Wistje datje: je hebt echt geen alcohol nodig om plezier te maken of grappig te zijn.

 (CV)

tournee minerale klein

Gezond leven? BEWEEG!

Brugge, November 2017

Onlangs werd de nieuwe voedingsdriehoek in Vlaanderen geïntroduceerd. De aangeleerde driehoek uit onze kindertijd werd grondig hertekend en zo hebben ze dit ook gedaan met de bewegingsdriehoek. Wil je gezond leven? Beperk stilzitten en beweeg. Hoe je dit best aanpakt, geeft de bewegingsdriehoek helder weer.

Vlamingen zijn sterk in sedentair gedrag of anders gezegd: zijn sterk in lang stilzitten (en liggen). En dat is niet goed. We zitten gemiddeld acht uur per dag, terwijl een gezonde dag bestaat uit een mix van zitten, staan & bewegen. Je ziet op de bewegingsdriehoek dat linksonder oranje is gekleurd. Dit staat voor sedentair gedrag, wat dus niet goed is.

De groene balken zijn de drie andere bewegingscategorieën. Dit gaat van matig intensief tot hoog intensief bewegen. Onder licht intensief (lichtgroene balk) bewegen verstaan we de dagdagelijkse dingen die we doen en kunnen doen. Bijvoorbeeld staand bellen i.p.v.  te gaan zitten of licht huishoudelijke taken zoals stofzuigen en koken. Maar bijvoorbeeld ook: klepschieten, katapultschieten, kruisboog, staande wipschieten, doelschieten, airsoft shooting)

De tweede, iets donkerder groene zone is deze van matig intensief bewegen. En deze zone is zeker voor iedereen ook haalbaar.  Je moet zeker geen buitengewone inspanningen doen om voldoende matig te bewegen. Eens stevig gaan stappen of goed doorrijden met je fiets of de trap(pen) nemen leveren al heel wat gezondheidsvoordelen op. Bijvoorbeeld een wedstrijd schaarbaankegelen of curling.

Bovenaan de driehoek staat het bewegen aan hoge intensiteit, het donker groene. Het is ideaal om minstens éénmaal per week te gaan sporten en om wekelijks de spieren te versterken. Je beweegt niet alleen hoog intensief als je sport, want sporten doe je meestal op geplande momenten. Ook in het dagelijkse leven kun je hoog intensief bewegen door bijvoorbeeld de trappen op te lopen met volle boodschappentassen. Bijvoorbeeld touwtrekken.

Maar wie elke dag matig intensief (tweede blok) beweegt, geniet nog meer van de gezondheidsvoordelen.

Hoe kunnen we dit in bruikbare acties vertalen voor onze leden? Sommige leden die op minder dan een kilometer van het sportlokaal of de accommodatie wonen zouden bijvoorbeeld te voet kunnen gaan. Wie iets verder woont kan zelfs de fiets nemen. Op die manier zijn je spieren al wat opgewarmd waardoor je het risico’s op blessures verlaagt. Heb je een discipline waarin verschillende ronden worden afgewerkt, blijf dan rechtstaan totdat het terug aan jou is. Ga niet zitten wachten totdat jij terug aan de beurt bent.

Het is uiteraard ook niet voor iedereen evident om de aanbevelingen zomaar te volgen. Maar elke stap is een stap vooruit richting een gezonder leven. Het is al een gezonde gewoonte om meer af te wisselen tussen staan en zitten.

Op www.gezondleven.be kun je nog meer info en tips vinden om meer te bewegen.

(CV)

bewegingsdriehoek klein

“De nieuwe bewegingsdriehoek met de drie bewegingscategorieën in het groen."

Tegen de wind in

Sommige van onze clubs moeten hun sport in openlucht beoefenen omdat het niet anders kan. Denk maar aan klepschieten en buksschieten waarvoor je toch al enige hoogte nodig hebt. Ook het staande wipschieten wordt vooral buiten beoefend. Al zijn er ook wel torens waar tijdens de winter indoor kan geschoten worden. Deze disciplines die buiten schieten moeten rekening houden met de natuurelementen. Vooral wind is een belangrijke factor. Als schutter, neem nu een boogschutter staande wip, moet je dit kunnen incalculeren bij het mikken. Op een afstand van 28m hoogte oefent de wind niet alleen heel wat invloed uit op de baan van de pijl maar vormt ook een hoge belasting voor de mast.
We vroegen ons schuttersmaatschappijen windmeters gebruiken om in te schatten of een schieting nog veilig kan doorgaan. Bijvoorbeeld bij het handboogschieten op de staande wip zou een windmeter een precieze indicatie geven van de windkracht ter plaatse. Bestaat er een grenswaarde in beaufort of windsnelheid om een schieting te annuleren?

Bram Uvyn, secretaris-generaal van de KNBBW, gaf ons hieromtrent meer duidelijkheid. Hun reglement zegt dat vanaf zeven beaufort een schieting moet afgelast worden, maar dit is geen exacte wetenschap:
Bij KNBBW-kampioenschappen worden de weersomstandigheden wat strikter opgevolgd. Echter, windmeters zijn niet altijd geïnstalleerd en worden dus niet gebruikt. Indien nodig wordt er naar het KMI gebeld om de exacte snelheden te weten. Maar dan nog gaan organisatoren in overleg met de deelnemers. Ze bekijken de situatie grondig en komen ze met gezond verstand tot de beslissing om al dan niet af te gelasten.
Bij gewone schietingen is het meestal de organiserende club die de beslissing neemt als eigenaar of beheerder van de wippen. Ook hier worden beslissingen genomen op basis van het gezond verstand. Het principe van de “goede huisvader” zorgt ervoor dat iedereen in een veilige omgeving zijn sport kan beoefenen.

Soigneer jezelf. Ga volkssporten!

‘Rustig bewegen is gezonder dan intensieve sport.’
Meer en meer onderzoeken wijzen er op dat het niet nodig is om zware fysieke inspanningen te doen om gezondheidseffecten te hebben.

‘Wie goede benen heeft, blijft ook jonger van geest.’
De beste voorspeller van een soepele geest bleek de kracht in de benen. Sterke benen wijzen wellicht op een levensstijl met veel beweging.

‘Hoe meer je beweegt, hoe minder je valt.’
Eerder onderzoek toonde al aan dat weinig bewegen het evenwichtsgevoel verslecht. Het gevolg is een grotere kans om te vallen.

‘Om gezond te sporten moet je onder de mensen komen.’
Amerikaans onderzoek stelde vast dat er geen verschil was in bijdrage was aan de levensverwachting van oudere Amerikanen die regelmatig cafésporten beoefenden als bij deze die gingen fietsen of zwemmen.

‘Veel en sterke contacten maken gezond.’
Onderzoekers van UGent raden lokale overheden aan om activiteiten zo aan te sturen dat ook lager geschoolden er in contact komen met hoger geschoolden en hier aldus ook profijt uit kunnen halen. Dit omdat het onderzoek aantoonde dat de grootte en ook de kwaliteit van het sociaal netwerk bepalend is voor de gezondheid.

cover front web klein

Touwtrekwedstrijd Bilzen loopt deze keer goed af!

In november 2010 werd de nieuwe brug boven de E313 tussen Bilzen en Hoeselt officieel geopend. Een touwtrekwedstrijd zou beslissen welk dorp zich een jaar lang eigenaar mocht noemen van de brug. Beide burgemeesters namen samen met enkele schepenen het touw in handen. Maar toen de aanwezige menigte begon mee te trekken, brak het touw.

Jan Lenaerts, voorzitter van de Belgische Touwtrekbond (BTB), wou dit euvel aangrijpen om aan te tonen dat de touwtreksport wel degelijk een veilige en leuke sport is. De BTB schonk aan de chiro van Bilzen een nieuw touw en daarbij een initiatie touwtrekken onder professionele begeleiding. Beide burgemeesters waren opnieuw aanwezig en zagen dat het dit keer heel goed was.

Algemeen rookverbod vanaf 1 juli 2011

Sinds 1 januari 2007 zijn alle restaurants in België rookvrij. Voor kantines of cafetaria’s verbonden aan sportactiviteiten golden dezelfde regels. Ook volkssportaccommodaties met eigen kantine vielen onder deze regelgeving.

Op 15 maart 2011 vernietigde het Grondwettelijk Hof alle uitzonderingen op het algemeen rookverbod in horeca-zaken. Dus vanaf 1 juli 2011 mag er niet meer gerookt worden in alle horeca zaken.

Volkssportkantines die, ondanks de reeds bestaande regelgeving, het roken toch nog tolereerden, kunnen best de nodige voorbereidingen treffen om tegen 1 juli volledig over te gaan tot een rookvrije kantine. Licht schutters of bolders tijdig in om de overgang vlot te laten verlopen. 

Roken en mee-roken is gewoon schadelijk voor ieders gezondheid.