VlaS - Vlaamse Traditionele Sporten vzw

Is kiezen verliezen?

Vanuit de Vlaamse trainersschool en ICES werd er een campagne ‘Is kiezen verliezen?’ opgezet. Deze campagne wil trainers en sportclubs helpen en laten nadenken om bij dilemma’s te kiezen voor de meest ethische oplossing.

Het eerste thema dat we aansnijden is 'beslissingen aanvechten'.

Trainers die kiezen om op elk moment respect op te brengen voor de officials, winnen aan de wederzijds respect, een leuker spel, gemotiveerde sporters en fair play.

De volkssportpraktijk

Krulbol: spelers worden voortdurend betrokken in het beoordelen aangezien er geen scheidsrechter is op de krulbolbaan. Zo doen krulbolders tijdens elke wedstrijd ervaring op over het omgaan met tegenstrevers en het argumenteren over moeilijke te beoordelen fases.

Dé official bij krulbolwedstrijden is de ‘inschrijver’, hij die de loting van de ploegen en de loting van de wedstrijden doet. Hij moet vele beslissingen nemen en staat dikwijls bloot aan kritiek. Hier zou het goed zijn om alle spelers bij beurtrol eens als assistent-inschrijver te laten fungeren om te ervaren hoe moeilijk die taak wel kan zijn.

kiezen is verliezen prentje