VlaS - Vlaamse Traditionele Sporten vzw

Verona verklaring - 20 september 2015

Tijdens het volkssportfestival Tocati in Verona zijn diverse instanties die zich de promotie van autochtone sporten en traditionele spelen aantrekken eendrachtig tot een gemeenschappelijke oproep gekomen. Dit onder leiding van ITSGA, de Internationale Traditionele Sporten en Spelen Associatie. VlaS sluit zich daar volledig bij aan.

Logo ITSGA 1

De Verona-verklaring:

Een sterke aanbeveling om traditionele spelen en inheemse sporten, als waardevol immaterieel cultureel erfgoed, op te nemen in de onderwijscurricula. Tevens een advies om traditionele sporten en spelen als vast onderdeel te gebruiken van de nationale actieplannen voor ontwikkeling.

politieke actie
Het is belangrijk dat elk ETSGA-lid zijn politieke vertegenwoordigers aanschrijft en ook de onderwijsinstellingen om tot overlegvergaderingen te komen zodat de regelgeving waar nodig kan aangepast worden.

praktische maatregelen
Het zal daarbij nodig zijn om een gemengde commissie bestaande uit leraren, deskundigen, federaties, ... opdracht te geven om de nodige instrumenten te creëren voor leerkrachten en begeleiders. (fiches met aangepaste regels, specifiek spelmateriaal voor de jongeren, bijscholingen). Zonder een dergelijke integratie met de onderwijsinstellingen en dergelijke tools, zal zelfs een goede wetgeving niets aan de situatie veranderen.

 

Lees meer: Verona verklaring - 20 september 2015

Aandacht voor traditionele sporten op Wereld-Sport voor Allen-congres

Boedapest, 14-16 oktober 2015

VlaS-coördinator Hein Comeyne heeft het 24ste Tafisa Wereldcongres bijgewoond. Het onderwerp van het congres was: ‘Wat is het belang van sport voor allen voor de komend generaties?’ ( In het Engels: “Sport for All: The Ultimate Legacy”). Gedurende drie goed gevulde dagen werden plenaire sessies afgewisseld met parallelle sessies. Tijdens deze bijeenkomsten werd het thema uitgespit met als doel een antwoord te formuleren op volgende vragen:
1. Hoe kunnen we positieve sportervaringen creëren voor de jonge kinderen?
2. Hoe kunnen we fysieke activiteit integreren in ons dagelijks leven?
Tientallen landen uit alle werelddelen deelden goede ervaringen en inzichten met elkaar. De enige gebruikte taal was het Engels. Traditionele sporten kwamen regelmatig aan bod bij de sprekers. Bijvoorbeeld naar aanleiding van de komende World Sports for All Games in Jakarta – Indonesië: tijdens dit festival zal een groot accent zal liggen op de grote diversiteit van traditionele sporten en spelen in Indonesië én uit gans de wereld. Maar ook door Denemarken: zij stelden hun voorbeeld van omgang met traditionele sporten voor in hun volkssportcentrum ‘Gerlev’. Ook Indië beschikt over zo’n centrum. Nederland wil dan weer traditionele sporten promoten via grote evenementen, zoals hun ‘European Sports for all Games 2018 Friesland’ (De Friese stad Leeuwarden is dat jaar ook culturele hoofdstad van Europa).
VlaS legde veel interessante contacten in de hoop op toekomstige samenwerking in boeiende projecten.

In bijlage: een goed samengestelde fotoselectie die je een beeld geeft van het Wereldcongres in Boedapest.

Hieronder ook nog een foto uit de vele congrespresentaties met een stelling die ik toegepast op de wereld van de traditionele sportclubs ten zeerste kan beamen:
- ‘Diversiteit is de smaakstof van het leven.’

B variety bijgewerkt web klein

TS4H niet weerhouden

We ontvingen half oktober 2015 een brief van de Europese Commissie waarin toegelicht werd dat ons TS4H-project (zie link: Traditional Sports for Health) niet geselecteerd werd. Twintig van de 350 projecten zijn wel weerhouden. VlaS is dus zeker niet het enige afgewezen project.
In een korte evaluatie werden de sterke en zwakke punten van ons project opgesomd. We halen hieruit de belangrijkste opmerkingen:
Het projectvoorstel is redelijk gestructureerd..., Het projectvoorstel bevat een innoverend aspect..., De analyse van de noden in de betrokken landen had beter uitgewerkt kunnen worden, ... Meer uitleg is nodig voor het grote aandeel van wetenschappelijk onderzoek in het project , ... Het budget mocht meer gedetailleerd zijn en gericht op kostenbesparing, het grote aandeel personeelskosten beter beargumenteerd, ... Een allesomvattend noodplan ontbreekt, ... De kwaliteitscontrole is te bondig geformuleerd, ... De duurzaamheid van het project werd niet aangetoond (verder zetting van het project door de partners). Het project zou gebaat zijn bij een meer nauwgezette verduidelijking van haar toegevoegde waarde.
Als sterktes werden genoemd:
• De indiener (VlaS) en het management team zijn ervaren.
• Het onderwerp is een interessant idee.
• Het project kan innovatief genoemd worden.
Deze evaluatie is hard en we zouden hier en daar wel tegenargumenten kunnen brengen, maar belangrijker is dat we er iets opsteken voor toekomstige projecten.
Hierbij willen nogmaals onze partners bedanken voor de samenwerking om tot dit omvangrijke projectvoorstel te komen:
*België: Sportimonium (Vlaanderen)
*België: VUB (Vlaanderen)
*Griekenland - promotiedienst van de stad Kavala
*Finland: Federatie voor Fins baseball
*Roemenië: Roemeense Oina Federatie
*Denemarken: Gerlev Speelpark
*Spanje: Sportuniversiteit Lleida (Catalonië)

Verrassend: traditionele sporten is deelthema van Erasmus+ programma 2016

Toen we dit voorjaar beslisten om het project TS4H (Traditional Sports for Health) uit te werken en als projectvraag in te dienen bij Erasmus+ wisten we niet dat de Europese Commissie nog datzelfde jaar een nieuwe oproep naar projecten zou doen met traditionele sporten en spelen als deelthema.

In de loop van dit najaar zullen ze bericht krijgen of we Europees geld krijgen om het TS4H-project uit te voeren. Mocht dit niet het geval zijn dan maken we misschien meer kans in het Erasmus+ programma 2016 aangezien traditionele sporten er een thema zijn.

Internationaal Forum Traditionele sporten

Lissabon(Portugal), 22 maart 2015

In het kader van het SETS-project wenste VlaS ook contacten te leggen en te onderhouden met de organisatoren van andere Europese projecten in het kader van de oproep 'Promoting European traditional sports and games'. Daarom gingen we maar al te graag in op een uitnodiging voor het 'Forum Internacional de jogos tradicionais'. VlaS-coördinator Hein Comeyne kon er heel wat volkssportverantwoordelijken uit Europa ontmoeten.

Wolfgang Baumann (Duitsland), secretaris-generaal van Tafisa benadrukte het belang om traditionele sporten te bewaren als erfgoed van een natie of een volk. Tevens lichtte Malgorzata Bronikwska (Polen), professor aan de universiteit van Poznan, haar studie over de definitie van traditionele sporten toe. 'Think globally-act locally' is dan ook een slogan die zij graag op volkssporten toepast. Larz Hazelton (Denemarken), directeur Gerlev Sport Academie en Speelpark, lichtte toe hoe hij met zijn organisatie traditionele sporten en spelen gebruikt om de sportcultuur in zijn gemeenschap te beïnvloeden.

Lisbon 1 web klein

Druilerig slotevent Games.net

Narni, 24 mei 2015

Met dit Europees project legde VlaS connecties in het kader van het SETS-project. Maar natuurlijk ook omdat tijdens hun slotevenement in Narni de Algemene Vergadering van onze Europese koepel ETSGA doorging.

Door het slechte weer was de publieke belangstelling matig. Dit jaar beperkte de Vlaamse delegatie zich tot netwerken. Naast het festival en de AV ETSGA was er ook een slotconferentie van het Games.net project.
Jongeren uit de landen van de partners in dit project mochten een actie rond traditionele sporten uitwerken. De genomineerden kwamen hun project presenteren.

Tijdens de ETSGA-vergadering werden de Europese projecten kort toegelicht (Hein Comeyne deed dit voor SETS)
Opvallend was ook dat de AV het lidmaatschap van twee SETS-participanten uit Oost-Europa heeft goedgekeurd: de Roemeense Oina Federatie (soort baseball) en de Hongaarse Baranta Associatie (traditionele vechtsporten).
VlaS en Sportimonium stellen zich officieel kandidaat voor de organisatie van de ETSGA Algemene Vergadering plus festival en congres in september 2018 in Vlaanderen.

IMG 6964 web klein

Info Internationaal

Traditionele sporten of volkssporten zijn niet uniek voor Vlaanderen. VlaS onderhoudt ook contacten met buitenlandse federaties en verenigingen die volkssporten organiseren en promoten.
Zo zijn we lid van de Europese koepel ETSGA (European Traditional Sports and Games Association) www.jugaje.com en internationale organisatie Tafisa (The Association For International Sport for All) www.tafisa.net.
We realiseerden in 2014-2015 het Europese project SETS: www.europeantraditionalsportsforum.eu met als hoofddoel om het Europees netwerk uit te breiden.
In oktober 2016 namen we voor de tweede keer deel aan de World Sport For All Games van Tafisa, deze vonden plaats in Jakarta, Indonesië.

Subcategorieën