VlaS: Vlaamse Traditionele Sporten vzw

Internationaal festival stopschieten in Kroatië

|

Buzet (HR), 8-9 april 2016

Vrijdag werd een open conferentie gehouden over stopschieten. Meer bepaald over de Kroatische versie - ‘pljočke’ genoemd – maar ook over andere gelijkaardige vormen van schijfwerpen. Zaterdag volgde dan een internationale pljočke-wedstrijd tussen Kroatië en Slovenië. Tegelijk werden initiaties verzorgd in andere stopschiet-varianten van Portugal, Spanje, Slovenië, Italië, Istrië, Bosnië. Deze eerste internationale manifestatie werd georganiseerd door de IPS (Istrische Pljočke Association). Ter gelegenheid van dit internationaal treffen konden de gastheren trots meedelen dat ‘pljočke’ officieel werd toegevoegd aan de lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de republiek Kroatië.

Buzet 01

VlaS is partner in nieuw EU-project Tafisa

|

‘European Traditional Sports Platform’

In de oproep 2016 van de Sportsectie van de Europese Commissie is opnieuw het thema ‘European traditionals sports and games’ weerhouden. VlaS wou graag opnieuw een project (cfr SETS) indienen maar moest hiervan afzien vanwege een tekort aan personeelskracht om het lijvige aanvraagdossier tijdig op te maken. Na overleg met de andere leiders van Europese projecten rond traditionele sporten is er alvast één nieuw project opgestart. VlaS zal hier niet als leider maar als voorname partner fungeren. Dit zal aldus heel wat minder tijd en energie van ons secretariaat opslorpen.
Tafisa (The Association For International Sport for All), met hoofdzetel in Duitsland, zal het project leiden. De andere partners zijn: ETSGA, Figest, Kavala, Gerlev, Sportfryslan. De titel van het nieuwe project is: ‘Europees Platform voor traditionele sporten en spelen’.

Doel: De opmaak van een stand van zaken van de organisatie en beoefening van traditionele sporten in Europa. Het creëren van een Europees platform dat hun actieve voortbestaan moet verzekeren.
VlaS coördineert hier het in kaart brengen van de traditionele sporten in Europa: welke onderzoeken zijn er gedaan, welke beleid wordt er gevoerd, waaruit bestaat de huidige actieve beoefening?
Het project duurt het ganse jaar 2017 en begint met een startmeeting in Rome, gaat verder met heel wat werkvergaderingen die verder gezet worden op een opvolgingsmeeting in Berlijn en eindigt met een voorstelling van de resultaten en hopelijk ook de presentatie van het nieuwe Europees Traditionele Sporten Platform in december in Brussel.
De aanvraag voor een subsidie van 60.000 euro is door Tafisa ingediend in overleg met VlaS op 12 mei 2016 en het is nu wachten tot in de maand oktober voor een eventueel groen licht.

tafisa logo

VlaS-coördinator bezoekt GAA-centrum in Dublin

|

Dublin, 27-29 januari 2016

Als projectleider van het Europees project SETS ontving VlaS een uitnodiging om deel uit te maken van adviescommissie voor een ander, groter Europees project. In dat kader bezocht ondergetekende reeds een bijeenkomst in Bilbao, het centrum van diverse Baskische vormen van kaatsen. Eind januari ging een tweede vergadering door in Dublin in het centrum van de Ierse (Gaëlic) sporten.

De Ierse identiteit wordt er niet alleen met de taal maar vooral ook met de Ierse sporten verbonden. Letterlijk elke gemeente, elk gehucht heeft er zijn GAA-club (nu 2.700). De grote publieke opkomst naar het Croke Park heeft de GAA niet alleen voor eigen succes gebruikt. In 1925 besliste de toenmalige voorzitter William Clifford om tien procent van alle inkomgelden – via een fonds - te besteden aan de aankoop van sportterreinen en –lokalen voor kleine GAA-clubs. Toen kort daarna plaatselijke overheden ‘Provincial Councils’ beslisten om leningen toe te staan aan zelfs heel kleine parochieclubs is de werking van de GAA-clubs steeds belangrijker geworden. De clubs zijn alom tegenwoordig in het lokale gemeenschapsleven en hun Ierse sporten bereiken alle jeugd via lagere en middelbare scholen.

De verbondenheid met de lokale gemeenschap is voor de spelers zeer belangrijk. Dit blijkt onder meer uit volgend citaat (eigen vertaling):
‘De lokale club was de kroon op mijn hurling leven. Alle buren en vrienden, de mensen met wie ik opgroeide en de kinderen na mij waren er verbonden met een gemeenschap doel.'

Replay2 kopie

VlaS wellicht partner in nieuw EU-project 2017

|

De Unit Sport van de Europese Commissie nam het initiatief voor een vergadering op 14 januari 2016 in Brussel. Volgende personen namen deel:
• Yves Le Lostecque, hoofd van de Unit Sport
• Roland Farkas, beleidsmedewerker bij Sport Unit
• Guy Jaouen (FRA), voorzitter ETSGA
• Wolfgang Baumann (GER), voorzitter Tafisa - vertegenwoordiger project 'Recall'
• Vasiliki Ypsilanti (GRE), directeur Dimofelia Kavala - project 'Europa is our playground’
• Hein Comeyne (BEL), directeur VlaS - vertegenwoordiger project 'sets'
De vertegenwoordigers van deze vier Europese projecten ter bevordering van traditionele sporten waren uitgenodigd om de toekomst van traditionele sporten in Europa te bespreken. De voorzitter van de European Traditional Sports and Games Association (www.jugaje.com) werd ook uitgenodigd.
Deze bijeenkomst had niets te maken met de nieuwe oproep voor TSG-projecten (TSG=Traditional Sports and Games) die kunnen ingediend worden op 12 mei 2016. Het onderwerp van de bijeenkomst was ‘de toekomst van de traditionele sport in Europa bespreken’. Zo’n initiatief overtuigt ons van de positieve instelling van de Europese commissie tegenover traditionele en regionale sporten en spelen.
Naar aanleiding van deze bijeenkomst heeft Tafisa (www.tafisa.net) het initiatief genomen om voorbereidingen te starten voor een nieuw TSG-project in het kader van recente oproep voor 'kleine samenwerkingsverbanden'. Het doel van dit project is om verdere Europese samenwerking voor te bereiden in de vorm van een soort van TSG-platform. VlaS zal aan dit project meewerken als een actief partner.
(HC)

TSGmeetingBrussels14jan16

Verona verklaring - 20 september 2015

|

Tijdens het volkssportfestival Tocati in Verona zijn diverse instanties die zich de promotie van autochtone sporten en traditionele spelen aantrekken eendrachtig tot een gemeenschappelijke oproep gekomen. Dit onder leiding van ITSGA, de Internationale Traditionele Sporten en Spelen Associatie. VlaS sluit zich daar volledig bij aan.

Logo ITSGA 1

De Verona-verklaring:

Een sterke aanbeveling om traditionele spelen en inheemse sporten, als waardevol immaterieel cultureel erfgoed, op te nemen in de onderwijscurricula. Tevens een advies om traditionele sporten en spelen als vast onderdeel te gebruiken van de nationale actieplannen voor ontwikkeling.

politieke actie
Het is belangrijk dat elk ETSGA-lid zijn politieke vertegenwoordigers aanschrijft en ook de onderwijsinstellingen om tot overlegvergaderingen te komen zodat de regelgeving waar nodig kan aangepast worden.

praktische maatregelen
Het zal daarbij nodig zijn om een gemengde commissie bestaande uit leraren, deskundigen, federaties, ... opdracht te geven om de nodige instrumenten te creëren voor leerkrachten en begeleiders. (fiches met aangepaste regels, specifiek spelmateriaal voor de jongeren, bijscholingen). Zonder een dergelijke integratie met de onderwijsinstellingen en dergelijke tools, zal zelfs een goede wetgeving niets aan de situatie veranderen.

 

Lees meer: Verona verklaring - 20 september 2015

Aandacht voor traditionele sporten op Wereld-Sport voor Allen-congres

|

Boedapest, 14-16 oktober 2015

VlaS-coördinator Hein Comeyne heeft het 24ste Tafisa Wereldcongres bijgewoond. Het onderwerp van het congres was: ‘Wat is het belang van sport voor allen voor de komend generaties?’ ( In het Engels: “Sport for All: The Ultimate Legacy”). Gedurende drie goed gevulde dagen werden plenaire sessies afgewisseld met parallelle sessies. Tijdens deze bijeenkomsten werd het thema uitgespit met als doel een antwoord te formuleren op volgende vragen:
1. Hoe kunnen we positieve sportervaringen creëren voor de jonge kinderen?
2. Hoe kunnen we fysieke activiteit integreren in ons dagelijks leven?
Tientallen landen uit alle werelddelen deelden goede ervaringen en inzichten met elkaar. De enige gebruikte taal was het Engels. Traditionele sporten kwamen regelmatig aan bod bij de sprekers. Bijvoorbeeld naar aanleiding van de komende World Sports for All Games in Jakarta – Indonesië: tijdens dit festival zal een groot accent zal liggen op de grote diversiteit van traditionele sporten en spelen in Indonesië én uit gans de wereld. Maar ook door Denemarken: zij stelden hun voorbeeld van omgang met traditionele sporten voor in hun volkssportcentrum ‘Gerlev’. Ook Indië beschikt over zo’n centrum. Nederland wil dan weer traditionele sporten promoten via grote evenementen, zoals hun ‘European Sports for all Games 2018 Friesland’ (De Friese stad Leeuwarden is dat jaar ook culturele hoofdstad van Europa).
VlaS legde veel interessante contacten in de hoop op toekomstige samenwerking in boeiende projecten.

In bijlage: een goed samengestelde fotoselectie die je een beeld geeft van het Wereldcongres in Boedapest.

Hieronder ook nog een foto uit de vele congrespresentaties met een stelling die ik toegepast op de wereld van de traditionele sportclubs ten zeerste kan beamen:
- ‘Diversiteit is de smaakstof van het leven.’

B variety bijgewerkt web klein

TS4H niet weerhouden

|

We ontvingen half oktober 2015 een brief van de Europese Commissie waarin toegelicht werd dat ons TS4H-project (zie link: Traditional Sports for Health) niet geselecteerd werd. Twintig van de 350 projecten zijn wel weerhouden. VlaS is dus zeker niet het enige afgewezen project.
In een korte evaluatie werden de sterke en zwakke punten van ons project opgesomd. We halen hieruit de belangrijkste opmerkingen:
Het projectvoorstel is redelijk gestructureerd..., Het projectvoorstel bevat een innoverend aspect..., De analyse van de noden in de betrokken landen had beter uitgewerkt kunnen worden, ... Meer uitleg is nodig voor het grote aandeel van wetenschappelijk onderzoek in het project , ... Het budget mocht meer gedetailleerd zijn en gericht op kostenbesparing, het grote aandeel personeelskosten beter beargumenteerd, ... Een allesomvattend noodplan ontbreekt, ... De kwaliteitscontrole is te bondig geformuleerd, ... De duurzaamheid van het project werd niet aangetoond (verder zetting van het project door de partners). Het project zou gebaat zijn bij een meer nauwgezette verduidelijking van haar toegevoegde waarde.
Als sterktes werden genoemd:
• De indiener (VlaS) en het management team zijn ervaren.
• Het onderwerp is een interessant idee.
• Het project kan innovatief genoemd worden.
Deze evaluatie is hard en we zouden hier en daar wel tegenargumenten kunnen brengen, maar belangrijker is dat we er iets opsteken voor toekomstige projecten.
Hierbij willen nogmaals onze partners bedanken voor de samenwerking om tot dit omvangrijke projectvoorstel te komen:
*België: Sportimonium (Vlaanderen)
*België: VUB (Vlaanderen)
*Griekenland - promotiedienst van de stad Kavala
*Finland: Federatie voor Fins baseball
*Roemenië: Roemeense Oina Federatie
*Denemarken: Gerlev Speelpark
*Spanje: Sportuniversiteit Lleida (Catalonië)

Subcategorieën