VlaS: Vlaamse Traditionele Sporten vzw

Deinze haalt Europees Schutterstreffen binnen in 2021

|

In het nieuwe stadhuis Leiespiegel werd begin november 2016, tijdens een plechtige zitting de overeenkomst ondertekend tussen de Europese Gemeenschap van Historische Schuttersgilden en de stad Deinze.

In augustus 2021 zal het Europees Schutterstreffen plaats vinden in Deinze. Er worden dan circa 30.000 schutters verwacht uit gans Europa.
Het treffen wordt om de drie jaar georganiseerd en is een feest waarbij schutterijen, schutbroederschappen en schuttersgilden uit verschillende landen elkaar ontmoeten. 
De plechtige ondertekening van het convenant gebeurde in aanwezigheid van Charles-Louis Prins de Merode, voorzitter van de Europese Gemeenschap Historische Schuttersgilden.

Zowel burgemeester Jan Vermeulen van Deinze (CD&V) als hoofdman Danny De Vetter van de Koninklijke en Graaflijke Handbooggilde Sint-Sebastiaan ‘De Eéndracht van Ooidonk’ vonden het een eer dat Deinze is uitverkozen als gaststad.

EST Ondertekening Deinze