VlaS - Vlaamse Traditionele Sporten vzw

30 Europese volkssportorganisaties werken samen

Hofstade, zaterdag 7 juli 2018. Veertig vertegenwoordigers van volkssportorganisaties uit negen Europese landen verzamelden in het Sportimonium. Onze Europese koepel ETSGA (European Traditional Sports and Games Association) organiseerde er haar 18de jaarlijkse Algemene Vergadering. Sportimonium en VlaS organiseerden reeds eerder deze AV in het jaar 2003 in Doornzele, samen met de krulbolbond. Als actieve leden zijn VlaS en Sportimonium telkens aanwezig op de jaarlijkse bijeenkomsten waaraan meestal ook een festival verbonden is. We constateerden telkens dat de diversiteit aan talen de communicatie erg bemoeilijkte. Vooral Frans en Spaans werden gebruikt. Er werd meestal beroep gedaan op een vrijwillig bestuurslid om de bijdragen te vertalen in en naar meerdere talen. Het gevolg van deze werkwijze waren ellenlange vergaderingen en gelegenheidstolken die volledig in de knoop geraakten met als resultaat: gebrekkige overbrenging van de boodschap. Vandaar dat we budget hebben uitgetrokken (meer dan 4.000 euro) voor professionele vertalingen tussen de drie talen Frans, Spaans en Engels. Ondanks dit budget vragen we aan Vlamingen, Kroaten, Portugezen, Hongaren, Roemenen en Italianen om naast hun moedertaal minstens één van deze drie talen te beheersen. Vele deelnemers benaderden ons desalniettemin met complimenten over de kwaliteit van de communicatie tijdens de Algemene Vergadering. Ook over het logement (hotel Holiday Inn Express te Mechelen) en de ontvangst toonden de buitenlandse deelnemers zich opgetogen.

AV ETSGA kennismaking staande wip klein

foto: ‘Roemenië, Frankrijk en Italië: verbroederd onder de staande wip.’

Geen babylonische spraakverwarring meer

Tijdens de AV werd onder leiding van de nieuwe Catalaans-Spaanse voorzitter Pere Lavega gestart met een meer open communicatie waarbij over diverse werkthema’s door de verantwoordelijken verslag werd uitgebracht. De voorzitter – zelf academicus – streeft naar een erkende academische opleiding in het domein van de traditionele sporten en hamert erop dat alle Europese landen hun lokale traditionele sporten moeten opnemen in hun officiële sportopleidingen.
De volgende ETSGA-bijeenkomst zal begin april 2019 met congres én volkssportfestival doorgaan in Asturië – Spanje en wordt georganiseerd door de volkssportfederatie ‘Asociación del Bolo Vaqueiro’ (www.bolovaqueiro.com).
De volkssportafgevaardigden uit het buitenland kregen als nevenprogramma de mogelijkheid tot een gegidst bezoek aan het sportmuseum en tot kennismaking met een aantal Vlaamse volkssporten in en rond de volkssporttuin. VlaS verzorgde een kennismaking boogschieten staande wip door middel van de Festivalwip, de Vlaamse Katapultbond initieerde het katapultschieten en de Landelijke Unie der Kruisboogschutters verzorgden een aangename kruisboogkennismaking.

(HC)

Voor de link naar het artikel op de ETSGA-webstek, klik hier.