VlaS: Vlaamse Traditionele Sporten vzw

Europees topoverleg volkssportpromotie

|

 In 2003 was Vlaanderen al een eerste maal Europees gastheer te Evergem. Tijdens de Europese Spelen van de Belgische Krulbolbond ontvingen we bestuurders van volkssportverenigingen uit het buitenland. Minister Paul Van Grembergen verwelkomde toen de afgevaardigden met een mooie speech. Dit jaar, op zaterdag 7 juli 2018, ontvangen Sportimonium en VlaS opnieuw volkssportpromotoren uit gans Europa. Onze Europese koepel ETSGA (European Traditional Sports and Games Association – www.jugaje.com ) houdt dan haar jaarlijkse Algemene Vergadering in Hofstade. Een vijftigtal deelnemers uit negen landen zullen aanwezig zijn. Spanje zal het best vertegenwoordigd zijn met 20 deelnemers, daarna Frankrijk met 10 deelnemers. De andere delegaties komen uit Portugal, Italië, Hongarije, Roemenië, Tsjechië en Kroatië. Voor Vlaanderen zijn er de afgevaardigden van Sportimonium en VlaS. Het secretariaat van ETSGA is vorig jaar verhuisd van Bretagne (Frankrijk) naar Spanje, dat verklaart wellicht hun grote opkomst. De voertalen zijn dan ook naast het Engels; Frans en Spaans, geen Nederlands. Ook Tafisa (The Association For International Sports for All) stuurt een waarnemer naar Hofstade.
’s Ochtends staat de officiële Algemene Vergadering van ETSGA op het programma, na de middag is er een bezoek aan het Sportimonium voorzien. Tegelijk zullen de Staande Wipschuttersbond (KNBBW), de Landelijke Unie der Kruisboogschutters en de Katapultschutters Bekegem aan de buitenlandse gasten tonen wat hun volkssport zoal omvat. VlaS zal er een animatie met hun Festivalwip verzorgen.
Interessant uittreksel (vertaald naar het Nederlands) uit de toespraak in 2003 van de toenmalige ETSGA-voorzitter Guy Jaouen: ‘Traditionele sporten dragen méér dan de moderne sporten het aspect regionale cultuur in zich. Daarnaast is het ook kenmerkend dat, zelfs al is de wil om te winnen bij elke traditionele sporter sterk aanwezig, het speelse element belangrijk blijft. Dit loopt parallel met het belang dat gehecht wordt aan de vriendschap.’

(HC)

In 2003 was Vlaanderen al een eerste maal Europees gastheer te Evergem. Tijdens de Europese Spelen van de Belgische Krulbolbond ontvingen we bestuurders van volkssportverenigingen uit het buitenland.  Minister Paul Van Grembergen verwelkomde toen de afgevaardigden met een mooie speech. Dit jaar, op zaterdag 7 juli 2018, ontvangen Sportimonium en VlaS opnieuw volkssportpromotoren uit gans Europa. Onze Europese koepel ETSGA (European Traditional Sports and Games Association – www.jugaje.com ) houdt dan haar jaarlijkse Algemene Vergadering in Hofstade.  Een vijftigtal deelnemers uit negen landen zullen aanwezig zijn.  Spanje zal het best vertegenwoordigd zijn met 20 deelnemers, daarna Frankrijk met 10 deelnemers.  De andere delegaties komen uit Portugal, Italië, Hongarije, Roemenië, Tsjechië en Kroatië.  Voor Vlaanderen zijn er de afgevaardigden van Sportimonium en VlaS. Het secretariaat van ETSGA is vorig jaar verhuisd van Bretagne (Frankrijk) naar Spanje, dat verklaart wellicht hun grote opkomst.  De voertalen zijn dan ook naast het Engels; Frans en Spaans, geen Nederlands. Ook Tafisa (The Association For International Sports for All) stuurt een waarnemer naar Hofstade.

’s Ochtends staat de officiële Algemene Vergadering van ETSGA op het programma, na de middag is er een bezoek aan het Sportimonium voorzien.  Tegelijk zullen de Staande Wipschuttersbond (KNBBW), de Landelijke Unie der Kruisboogschutters en de Katapultschutters Bekegem aan de buitenlandse gasten tonen wat hun volkssport zoal omvat. VlaS zal er een animatie met hun Festivalwip verzorgen.

Interessant uittreksel (vertaald naar het Nederlands) uit de toespraak in 2003 van de toenmalige ETSGA-voorzitter Guy Jaouen: ‘Traditionele sporten dragen méér dan de moderne sporten het aspect regionale cultuur in zich. Daarnaast is het ook kenmerkend dat, zelfs al is de wil om te winnen bij elke traditionele sporter sterk aanwezig, het speelse element belangrijk blijft.  Dit loopt parallel met het belang dat gehecht wordt aan de vriendschap.’

(HC)

Tafisa start Europees Platform Traditionele Sporten

|

 Als gevolg van het SETS-project (Strengthening European Traditional Sports) dat VlaS leidde, werden wij ook gevraagd om als partner mee te werken in het ETSGP-project.  Dit project heeft als doel het voorbereidend   denkwerk te doen om tot de oprichting van een Europees platform te komen dat kan werken als een doorgeefluik van informatie en kennis over traditionele sporten en spelen.  Dit platform zou dienstig zijn voor alle betrokken   partijen – stakeholders.  Zij kunnen het platform gebruiken om hun spelerfgoed te bewaren, beschermen en promoten.

 In het kader van dit project werd ook nog eens alle informatie over volkssporten in Europa op een rijtje gezet zodat dit via een webstek beschikbaar gesteld kan worden. Surf dus zeker eens naar www.tsgplatform.org  Wolfgang   Baumann en Jean-Francois Laurent van Tafisa hebben de ambitie om voor de werking van het EPTSG steun te verkrijgen bij de Europese Commissie.

 Het EPTSG formuleerde in haar brochure ‘State of play’ (een overzicht van de stand van zaken van traditionele sporten in Europa) conclusies en aanbevelingen.  We pikken er enkele interessante uit:

 Conclusies ‘EPTSG-State of play’:

-      'Traditionele sporten’ zijn over gans Europa terug te vinden en bevatten een grote variatie aan disciplines.

-      Het landschap van organisaties die met ‘traditionele sporten’ werken is even divers en verspreid over gans Europa.  Zij beschikken zelden over de hiërarchische structuren van de moderne sporten.

-      De meeste ‘traditionele sporten’ kampen met een gebrek aan visibiliteit.

-      Vele ‘traditionele sporten’ hebben te kampen met een dalende populariteit.

-      Tekort aan ondersteuning, erkenning en professionaliteit vormen handicaps voor de volkssportorganisaties die hun volkssporten willen promoten.

-      We moeten erkennen dat ‘traditionele sporten’ een op zich staand fenomeen zijn dat nu tussen twee stoelen valt en niet kan concurreren met de moderne sporten.

 Aanbevelingen ‘EPTSG-State of play’:

 aan de Europese Unie:

-      Neem ‘traditionele sporten’ op in bestaande en toekomstige sportbeleidsplannen.

-      Ondersteun Europese structuren van ‘traditionele sporten’.

-      Voorzie samenwerking op het vlak van ‘traditionele sporten’ tussen de diverse EU-Units: Educatie, Cultuur, Jeugd en Sport.

-      Creëer bewustwording over de waarde van ‘traditionele sporten’ bij de EU-lidstaten.

 aan de EU-lidstaten:

-      Voorzie ‘traditionele sporten’ als thema binnen het beleid voor sport, cultuur en onderwijs.

-      Voorzie steun voor een nationale structuur die de traditionele sporten in je land bijeenbrengt.

-      Ondersteun gemeenten en steden bij hun beleid en acties met betrekking tot ‘traditionele sporten’.

 (HC)

 

 EPTSG website 2

 "Webiste ETSGP-project."

Tafisa start Europees Platform Traditionele Sporten

Als gevolg van het SETS-project (Strengthening European Traditional Sports) dat VlaS leidde, werden wij ook gevraagd om als partner mee te werken in het ETSGP-project.  Dit project heeft als doel het voorbereidend denkwerk te doen om tot de oprichting van een Europees platform te komen dat kan werken als een doorgeefluik van informatie en kennis over traditionele sporten en spelen.  Dit platform zou dienstig zijn voor alle betrokken partijen – stakeholders.  Zij kunnen het platform gebruiken om hun spelerfgoed te bewaren, beschermen en promoten.

In het kader van dit project werd ook nog eens alle informatie over volkssporten in Europa op een rijtje gezet zodat dit via een webstek beschikbaar gesteld kan worden. Surf dus zeker eens naar www.tsgplatform.org  Wolfgang Baumann en Jean-Francois Laurent van Tafisa hebben de ambitie om voor de werking van het EPTSG steun te verkrijgen bij de Europese Commissie.

Hieronder een vertaling naar het Nederlands van de ‘constitution’ van het nieuwe platform met vooral de missie, de doelen en mogelijke acties.  Zoals je daarin kan lezen blijft dit voorlopig een informele entiteit onder de vleugels van initiatiefnemer Tafisa maar heeft het platform de ambitie om naar een formele organisatie te evolueren.  Het platform wil alvast openstaan voor iedereen die interesse toont in het propageren van ‘traditionele sporten’.

Het EPTSG formuleerde in haar brochure ‘State of play’ (een overzicht van de stand van zaken van traditionele sporten in Europa) conclusies en aanbevelingen.  We pikken er enkele interessante uit:

Conclusies ‘EPTSG-State of play’:

-          ‘Traditionele sporten’ zijn over gans Europa terug te vinden en bevatten een grote variatie aan disciplines.

-          Het landschap van organisaties die met ‘traditionele sporten’ werken is even divers en verspreid over gans Europa.  Zij beschikken zelden over de hiërarchische structuren van de moderne sporten.

-          De meeste ‘traditionele sporten’ kampen met een gebrek aan visibiliteit.

-          Vele ‘traditionele sporten’ hebben te kampen met een dalende populariteit.

-          Tekort aan ondersteuning, erkenning en professionaliteit vormen handicaps voor de volkssportorganisaties die hun volkssporten willen promoten.

-          We moeten erkennen dat ‘traditionele sporten’ een op zich staand fenomeen zijn dat nu tussen twee stoelen valt en niet kan concurreren met de moderne sporten.

Aanbevelingen ‘EPTSG-State of play’:

aan de Europese Unie:

-          Neem ‘traditionele sporten’ op in bestaande en toekomstige sportbeleidsplannen.

-          Ondersteun Europese structuren van ‘traditionele sporten’.

-          Voorzie samenwerking op het vlak van ‘traditionele sporten’ tussen de diverse EU-Units: Educatie, Cultuur, Jeugd en Sport.

-          Creëer bewustwording over de waarde van ‘traditionele sporten’ bij de EU-lidstaten.

aan de EU-lidstaten:

-          Voorzie ‘traditionele sporten’ als thema binnen het beleid voor sport, cultuur en onderwijs.

-          Voorzie steun voor een nationale structuur die de traditionele sporten in je land bijeenbrengt.

-          Ondersteun gemeenten en steden bij hun beleid en acties met betrekking tot ‘traditionele sporten’.

(HC)

Friesland helpt ontwikkeling Europees volkssportplatform

|

Ook de tweede werkvergadering van het Europees project kan succesvol genoemd worden. De Friese provinciale sportdienst slaagde cum laude als gastheer. Inhoudelijk werd voor het project heel wat vooruitgang geboekt. Niet alleen over de informatieverzameling van volkssportorganisaties in gans Europa maar ook over het aanbieden van 'best practices'. Vooral belangrijk was het voorbereidende werk over de visie, doelstellingen en taken van het platform dat opgestart wordt. De deelnemers kwamen tot overeenstemming - met de hulp van de door VlaS voorbereidde tekst - over bijna alle aspecten van de toekomstige werking. Gedurende ons verblijf liet de Friese sportdienst ons kennismaken met twee Friese volkssporten: kaatsen en skutsjesilen. Deze praktijksessies motiveerden ons om onze theoretische discussies verder te zetten opdat ze ook voor de volkssporters zelf nuttig zouden blijken. Op de foto hieronder kan je herkennen van links naar rechts: Trea Tamminga (Sport Fryslan), Jorma Savola (Finnish Baseball Association), Jean-Francois Laurent (Tafisa), Anne-Jochum de Vries (Sport Fryslan), Finn Berggren (Gerlev), Wolfgang Baumann (Tafisa), Giulia de Santis (Figest), Hein Comeyne (VlaS), Malgorzate Bronikowska (Poznan Univ), Wim Florijn (Tafisa), Jorge de Carvalho (Portuguese Institute of Youth and Sport). Het was jammer dat ETSGA-voorzitter Guy Jaouen zich niet kon vrijmaken voor deze belangrijke meeting. (HC)

Je kan meer lezen hierover in dit artikel op de Tafisa-website.
2nd TSG Meetingklein

Naar de oprichting van een Europees platform voor volkssporten

|

Rome, 18-20 januari 2017.

VlaS coördinator Hein Comeyne werkt mee aan het nieuwe Europees project genaamd 'European Traditional Sports and Games Platform'. VlaS is hoofdpartner in dit project dat geleid wordt door Tafisa.  Het project heeft als doel het tot stand komen van een Europees platform dat het actieve voortbestaan van de traditionele sporten in Europa helpt verzekeren.  De bijdrage van VlaS bestaat uit het in kaart brengen van de traditionele sporten in Europa op drie vlakken: de praktijk, het onderzoek en het overheidsbeleid van de traditionele sporten.  In Rome kwamen partners en experts samen om de taken te verdelen en de doelen te bespreken.  Dit project is een vervolg op het SETS-project dat VlaS leidde. Op de foto hieronder de aanwezigen tijdens de startbijeenkomst.  Meer foto's via deze link. Dit project is gedeeltelijk gesubsidieerd via het Erasmus+ programma van de Europese Unie.
Van links naar rechts: Hein Comeyne - VlaS, vertegenw. CONI, Jean-François Laurent - Tafisa, Katia Di Nardo - Figest, Giulia De Santis - Figest, vertegenw. CONI-center, Wolfgang Bauman - Tafisa, Sergio Manganelli - Figest, Malgorzata Bronikovska - Polen, Anne-Jochen De Vries - Friesland, Roberto Fabricini - secr.gen.CONI, Trea Tamminga - Friesland, Vasiliki Ypsilanti - Griekenland, Jorge Carvalho - Portugal, Finn Berggren - Denemarken, vertegenw.CONI.

 TSG Platform18jan17

Deinze haalt Europees Schutterstreffen binnen in 2021

|

In het nieuwe stadhuis Leiespiegel werd begin november 2016, tijdens een plechtige zitting de overeenkomst ondertekend tussen de Europese Gemeenschap van Historische Schuttersgilden en de stad Deinze.

In augustus 2021 zal het Europees Schutterstreffen plaats vinden in Deinze. Er worden dan circa 30.000 schutters verwacht uit gans Europa.
Het treffen wordt om de drie jaar georganiseerd en is een feest waarbij schutterijen, schutbroederschappen en schuttersgilden uit verschillende landen elkaar ontmoeten. 
De plechtige ondertekening van het convenant gebeurde in aanwezigheid van Charles-Louis Prins de Merode, voorzitter van de Europese Gemeenschap Historische Schuttersgilden.

Zowel burgemeester Jan Vermeulen van Deinze (CD&V) als hoofdman Danny De Vetter van de Koninklijke en Graaflijke Handbooggilde Sint-Sebastiaan ‘De Eéndracht van Ooidonk’ vonden het een eer dat Deinze is uitverkozen als gaststad.

EST Ondertekening Deinze

Verklaring van Palmas 2015

|

Tocantins, Brazilië, oktober 2015. De Panamerikaanse Associatie voor Traditionele Sporten en Spelen heeft samen met de universiteit Santa Maria en met vertegenwoordigers van tien landen van het Amerikaanse continent (Brazilië, Mexico, Haïti, Guadeloupe, Panama, Colombië, Chili, Honduras, Peru en Argentinië) een verklaring opgesteld waarin ze alle Unesco-lidstaten vragen rekening te houden met -onder meer- volgende aanbevelingen:

  • Ontwikkel een programma om de eigen bevolking te informeren over de waarde en de nood aan het beschermen en opwaarderen van het lokaal sociocultureel erfgoed.
  • Gebruik lokale traditionele sporten en spelen op school om de kennis van de eigen geschiedenis en volkscultuur te bevorderen.
  • Garandeer de socialisatie van de kennis over lokale traditionele sporten. Doe dit via het geheel aan socioculturele systemen zoals onderwijs, culturele centra, musea etc.
  • Ondersteun het organiseren van volkssportevenementen. In het bijzonder deze gelieerd aan de Panamerikaanse Associatie voor Traditionele Sporten en Spelen.

Niet alleen in Europa wordt actie ondernomen ten voordele van lokale traditionele sportbeoefening.

Dagongan (bamboestokduwen) i.p.v. touwtrekken

|

Jakarta, oktober 2016.

Op de World Sport For All Games in Jakarta ontdekte VlaS een Indonesische traditionele sport die zowat het tegenovergestelde van touwtrekken is. Het gaat hier om het duwen van bamboestokken genaamd “dagongan”. De bedoeling is om de andere ploeg naar achteren te duwen voorbij een lijn. Deze sport heeft zowel mannen- als vrouwenploegen. Elke ploeg bestaat uit 5 spelers. Mannen mogen niet meer wegen dan 70kg en vrouwen niet meer dan 60kg.

Je hebt een vlak grasveld nodig in de vorm van een rechthoek met als afmetingen 2m op 18m. De bamboestokken zijn bij voorkeur gedroogd in de zon. De minimale lengte bedraagt 10m met een diameter van 6cm.
Er bestaat ook een Youtubefilmpje waar Dagongan gespeeld wordt op de WSFAG in Jakarta. Hong Kong (China) nam het hierbij op tegen Indonesië en won.

dagongan wedstrijd kopie

Subcategorieën