VlaS - Vlaamse Traditionele Sporten vzw

EU Forum

1ste Europees Forum voor Traditionele Sporten en Spelen.

Op 15 en 16 januari 2021 vond het 1e European Forum of Traditional Games and Sports plaats, helemaal digitaal. Onze Europese koepel ETSGA organiseerde dit forum en voorzag in heel wat interessante sprekers. Ook VlaS werd uitgenodigd als gastspreker en stelde er zijn werking voor. Uiteindelijk schreven zich 150 participanten in uit 37 verschillende landen en 4 continenten. Via Live streaming op Facebook en Youtube werd het gebeuren wereldwijd gevolgd. Yves Lelosteque, Head of Unit bij de Europese Commissie en Angela Melo, Directeur Beleid en Programma's bij UNESCO gaven met hun inleiding extra gewicht aan het belang van dit forum. Door hun aanwezigheid werd ook de institutionele ondersteuning vanwege de EU voor ETSGA en al zijn traditionele sporten herbevestigd. De VlaS-presentatie kan je binnenkort hier inkijken. 

eu forum etsga

Europees volkssportoverleg Italië

28-06-2019

banner AV Aosta19

Italiaanse Alpen, begin juni 2019; VlaS-voorzitter Guido Van Alsenoy woonde de ontmoeting bij tussen de leden van onze Europese koepel ETSGA (European Traditional Sports and Games Association). Na een lastige autorit over Zwitserland volgde een goed onthaal. De eerste dag woonden de deelnemers een massa jeugdinitiatie bij in het Palais Fent (paleis van de sporten van onze regio). Zij werden geïnitieerd in vijf typische sporten van deze Italiaanse Alpenregio: Fiolet en Rebatta (uitgewerkte vormen van onze kiskas), Palet (soort paapgooien), Moura (speciaal soort schaar-steen-blad spel), en Tsan (met niets van hier te vergelijken). Keer op keer moeten we vanuit Vlaanderen bewonderend toekijken hoe onze zusterorganisaties succesvol aankloppen bij hun onderwijsinstellingen voor het promoten van hun lokale traditionele sporten.
De officiële vergadering van ETSGA telde 28 aanwezige lid-organisaties uit acht landen en tien vertegenwoordigde leden op een totaal van 64 leden. ETSGA mocht een nieuw lid, de federatie van de Spaanse regionale kegelvariant ‘Bolos Maracadis’ welkom heten. Tenslotte werd een Turkse delegatie voorgesteld, zij organisatoren een driejaarlijks kinderspelfestival in Istanbul.
Figest-voorzitter Enzo Casadidio fungeerde als gastheer, Catalaan Pere Lavega, voorzitter ETSGA leidde de algemene vergadering. Hij toonde zich trots een nieuwe ETSGA-vrijwilliger voor juridische zaken en fondsenwerving te kunnen voorstellen: Vincente Javaloyes. Voor het eerst huldigde ETSGA personen die zich onderscheidden in de promotie van traditionele sporten en spelen. Istvan Bali van Tesz-Vesz uit Hongarije, Jacques Regourd van de Quilles de Huit uit de Aveyron (FRA), Dino Berti, erevoorzitter van onze Italiaanse zusterorganisatie Figest en Francisco Alvares Cadenas van de bolo Vaqueiro uit Asturië (SPA).
We noteren tenslotte dat de volgende jaarlijkse ontmoetingen zullen doorgaan: in 2020 in Bretagne, in 2021 in Parijs, in 2021 in Kroatië. meer foto's

ETSGA Aosta jun19 d

Canadese wipschutters op Keizerschieting Kallo-Sas

Brugge, 15 april 2019

Van 30 mei tot en met 2 juni 2019 brengen de Canadese staande wipschutters van de Robin Hood Pole Archery Club (Winnipeg, Canada) een bezoek aan de Belgische Keizerschieting. Waarom? Belgen brachten het wipschieten naar Canada. Ze introduceerden hun boogschiettraditie na hun aankomst. Naar aanleiding van het negentigjarig bestaan van hun club reizen hun nakomelingen naar het land van oorsprong om te zien hoe het wipschieten er daar aan toe gaat.

Nationale keizerschieting
Een delegatie van 27 Canadezen waarvan dertien schutters zullen verschillende schietingen bijwonen. Maar bijzondere aandacht hebben ze voor de Keizerschieting van de KNBBW te Kallo-Sas (Beveren-Waas: 51°15'18.0"N 4°17'24.7"E ) op 2 juni 2019. Is het mogelijk dat de koning van de Canadese Robin Hood Archery Club de 89ste Keizer van de KNBBW wordt? Verhuist de Keizerschieting dan naar Canada? Wie wordt de opvolger van Keizer 2018: Dirk Van Meenen? Meer dan honderd clubkoningen schieten tussen 9.30 en 13.00 uur elk drie pijlen naar de hoofdvogel. Daarna volgt de afkamping. Ten laatste om 13.30 uur kennen we de nieuwe staande wip-keizer.

 Belgian Canadian archers of the Robin Hood Pole Archery Club

 “Canadese wipschutters van Belgische komaf poseren bij de houten wipconstructie van de Robin Hood Pole Archery Club.“

Vlaamse sporten kennen succes in Friesland

Friesland – Van 2 tot 7 augustus 2018 vonden de European Sport for All Games plaats in Friesland, Nederland. Een organisatie van TAFISA in samenwerking met de sportdienst van de regio Friesland, nl. Sport Fryslân. TAFISA zet zich al langer in voor de bewustwording van de voordelen van sport voor allen. Samen met 19 andere internationale teams werd VlaS hierop uitgenodigd om enkele traditionele sporten voor te stellen. In overleg met de initiatiefnemers werd gekozen voor boogschieten staande wip, krulbol en krachtbal. De 200 deelnemers etaleerden ruim 50 traditionele sporten van over heel Europa en bij uitzondering Japan. Enkele sporten die in het oog sprongen waren het Poolse pierscieniowka, een variant op volleybal, het Italiaanse ruzzolone ofte kaasrollen, het Spaanse calva, een mik en werpspel, en het Japanse chanbara, een vechtsport met zwaarden.

Friesland FW aug18 klein

foto: “De Festivalwip kende heel wat succes in Friesland.“

Lees meer: Vlaamse sporten kennen succes in Friesland

30 Europese volkssportorganisaties werken samen

Hofstade, zaterdag 7 juli 2018. Veertig vertegenwoordigers van volkssportorganisaties uit negen Europese landen verzamelden in het Sportimonium. Onze Europese koepel ETSGA (European Traditional Sports and Games Association) organiseerde er haar 18de jaarlijkse Algemene Vergadering. Sportimonium en VlaS organiseerden reeds eerder deze AV in het jaar 2003 in Doornzele, samen met de krulbolbond. Als actieve leden zijn VlaS en Sportimonium telkens aanwezig op de jaarlijkse bijeenkomsten waaraan meestal ook een festival verbonden is. We constateerden telkens dat de diversiteit aan talen de communicatie erg bemoeilijkte. Vooral Frans en Spaans werden gebruikt. Er werd meestal beroep gedaan op een vrijwillig bestuurslid om de bijdragen te vertalen in en naar meerdere talen. Het gevolg van deze werkwijze waren ellenlange vergaderingen en gelegenheidstolken die volledig in de knoop geraakten met als resultaat: gebrekkige overbrenging van de boodschap. Vandaar dat we budget hebben uitgetrokken (meer dan 4.000 euro) voor professionele vertalingen tussen de drie talen Frans, Spaans en Engels. Ondanks dit budget vragen we aan Vlamingen, Kroaten, Portugezen, Hongaren, Roemenen en Italianen om naast hun moedertaal minstens één van deze drie talen te beheersen. Vele deelnemers benaderden ons desalniettemin met complimenten over de kwaliteit van de communicatie tijdens de Algemene Vergadering. Ook over het logement (hotel Holiday Inn Express te Mechelen) en de ontvangst toonden de buitenlandse deelnemers zich opgetogen.

AV ETSGA kennismaking staande wip klein

foto: ‘Roemenië, Frankrijk en Italië: verbroederd onder de staande wip.’

Lees meer: 30 Europese volkssportorganisaties werken samen

Tafisa start Europees Platform Traditionele Sporten

 Als gevolg van het SETS-project (Strengthening European Traditional Sports) dat VlaS leidde, werden wij ook gevraagd om als partner mee te werken in het ETSGP-project.  Dit project heeft als doel het voorbereidend   denkwerk te doen om tot de oprichting van een Europees platform te komen dat kan werken als een doorgeefluik van informatie en kennis over traditionele sporten en spelen.  Dit platform zou dienstig zijn voor alle betrokken   partijen – stakeholders.  Zij kunnen het platform gebruiken om hun spelerfgoed te bewaren, beschermen en promoten.

 In het kader van dit project werd ook nog eens alle informatie over volkssporten in Europa op een rijtje gezet zodat dit via een webstek beschikbaar gesteld kan worden. Surf dus zeker eens naar www.tsgplatform.org  Wolfgang   Baumann en Jean-Francois Laurent van Tafisa hebben de ambitie om voor de werking van het EPTSG steun te verkrijgen bij de Europese Commissie.

 Het EPTSG formuleerde in haar brochure ‘State of play’ (een overzicht van de stand van zaken van traditionele sporten in Europa) conclusies en aanbevelingen.  We pikken er enkele interessante uit:

 Conclusies ‘EPTSG-State of play’:

-      'Traditionele sporten’ zijn over gans Europa terug te vinden en bevatten een grote variatie aan disciplines.

-      Het landschap van organisaties die met ‘traditionele sporten’ werken is even divers en verspreid over gans Europa.  Zij beschikken zelden over de hiërarchische structuren van de moderne sporten.

-      De meeste ‘traditionele sporten’ kampen met een gebrek aan visibiliteit.

-      Vele ‘traditionele sporten’ hebben te kampen met een dalende populariteit.

-      Tekort aan ondersteuning, erkenning en professionaliteit vormen handicaps voor de volkssportorganisaties die hun volkssporten willen promoten.

-      We moeten erkennen dat ‘traditionele sporten’ een op zich staand fenomeen zijn dat nu tussen twee stoelen valt en niet kan concurreren met de moderne sporten.

 Aanbevelingen ‘EPTSG-State of play’:

 aan de Europese Unie:

-      Neem ‘traditionele sporten’ op in bestaande en toekomstige sportbeleidsplannen.

-      Ondersteun Europese structuren van ‘traditionele sporten’.

-      Voorzie samenwerking op het vlak van ‘traditionele sporten’ tussen de diverse EU-Units: Educatie, Cultuur, Jeugd en Sport.

-      Creëer bewustwording over de waarde van ‘traditionele sporten’ bij de EU-lidstaten.

 aan de EU-lidstaten:

-      Voorzie ‘traditionele sporten’ als thema binnen het beleid voor sport, cultuur en onderwijs.

-      Voorzie steun voor een nationale structuur die de traditionele sporten in je land bijeenbrengt.

-      Ondersteun gemeenten en steden bij hun beleid en acties met betrekking tot ‘traditionele sporten’.

 (HC)

 

 EPTSG website 2

 "Webiste ETSGP-project."

Tafisa start Europees Platform Traditionele Sporten

Als gevolg van het SETS-project (Strengthening European Traditional Sports) dat VlaS leidde, werden wij ook gevraagd om als partner mee te werken in het ETSGP-project.  Dit project heeft als doel het voorbereidend denkwerk te doen om tot de oprichting van een Europees platform te komen dat kan werken als een doorgeefluik van informatie en kennis over traditionele sporten en spelen.  Dit platform zou dienstig zijn voor alle betrokken partijen – stakeholders.  Zij kunnen het platform gebruiken om hun spelerfgoed te bewaren, beschermen en promoten.

In het kader van dit project werd ook nog eens alle informatie over volkssporten in Europa op een rijtje gezet zodat dit via een webstek beschikbaar gesteld kan worden. Surf dus zeker eens naar www.tsgplatform.org  Wolfgang Baumann en Jean-Francois Laurent van Tafisa hebben de ambitie om voor de werking van het EPTSG steun te verkrijgen bij de Europese Commissie.

Hieronder een vertaling naar het Nederlands van de ‘constitution’ van het nieuwe platform met vooral de missie, de doelen en mogelijke acties.  Zoals je daarin kan lezen blijft dit voorlopig een informele entiteit onder de vleugels van initiatiefnemer Tafisa maar heeft het platform de ambitie om naar een formele organisatie te evolueren.  Het platform wil alvast openstaan voor iedereen die interesse toont in het propageren van ‘traditionele sporten’.

Het EPTSG formuleerde in haar brochure ‘State of play’ (een overzicht van de stand van zaken van traditionele sporten in Europa) conclusies en aanbevelingen.  We pikken er enkele interessante uit:

Conclusies ‘EPTSG-State of play’:

-          ‘Traditionele sporten’ zijn over gans Europa terug te vinden en bevatten een grote variatie aan disciplines.

-          Het landschap van organisaties die met ‘traditionele sporten’ werken is even divers en verspreid over gans Europa.  Zij beschikken zelden over de hiërarchische structuren van de moderne sporten.

-          De meeste ‘traditionele sporten’ kampen met een gebrek aan visibiliteit.

-          Vele ‘traditionele sporten’ hebben te kampen met een dalende populariteit.

-          Tekort aan ondersteuning, erkenning en professionaliteit vormen handicaps voor de volkssportorganisaties die hun volkssporten willen promoten.

-          We moeten erkennen dat ‘traditionele sporten’ een op zich staand fenomeen zijn dat nu tussen twee stoelen valt en niet kan concurreren met de moderne sporten.

Aanbevelingen ‘EPTSG-State of play’:

aan de Europese Unie:

-          Neem ‘traditionele sporten’ op in bestaande en toekomstige sportbeleidsplannen.

-          Ondersteun Europese structuren van ‘traditionele sporten’.

-          Voorzie samenwerking op het vlak van ‘traditionele sporten’ tussen de diverse EU-Units: Educatie, Cultuur, Jeugd en Sport.

-          Creëer bewustwording over de waarde van ‘traditionele sporten’ bij de EU-lidstaten.

aan de EU-lidstaten:

-          Voorzie ‘traditionele sporten’ als thema binnen het beleid voor sport, cultuur en onderwijs.

-          Voorzie steun voor een nationale structuur die de traditionele sporten in je land bijeenbrengt.

-          Ondersteun gemeenten en steden bij hun beleid en acties met betrekking tot ‘traditionele sporten’.

(HC)

Friesland helpt ontwikkeling Europees volkssportplatform

Ook de tweede werkvergadering van het Europees project kan succesvol genoemd worden. De Friese provinciale sportdienst slaagde cum laude als gastheer. Inhoudelijk werd voor het project heel wat vooruitgang geboekt. Niet alleen over de informatieverzameling van volkssportorganisaties in gans Europa maar ook over het aanbieden van 'best practices'. Vooral belangrijk was het voorbereidende werk over de visie, doelstellingen en taken van het platform dat opgestart wordt. De deelnemers kwamen tot overeenstemming - met de hulp van de door VlaS voorbereidde tekst - over bijna alle aspecten van de toekomstige werking. Gedurende ons verblijf liet de Friese sportdienst ons kennismaken met twee Friese volkssporten: kaatsen en skutsjesilen. Deze praktijksessies motiveerden ons om onze theoretische discussies verder te zetten opdat ze ook voor de volkssporters zelf nuttig zouden blijken. Op de foto hieronder kan je herkennen van links naar rechts: Trea Tamminga (Sport Fryslan), Jorma Savola (Finnish Baseball Association), Jean-Francois Laurent (Tafisa), Anne-Jochum de Vries (Sport Fryslan), Finn Berggren (Gerlev), Wolfgang Baumann (Tafisa), Giulia de Santis (Figest), Hein Comeyne (VlaS), Malgorzate Bronikowska (Poznan Univ), Wim Florijn (Tafisa), Jorge de Carvalho (Portuguese Institute of Youth and Sport). Het was jammer dat ETSGA-voorzitter Guy Jaouen zich niet kon vrijmaken voor deze belangrijke meeting. (HC)

Je kan meer lezen hierover in dit artikel op de Tafisa-website.
2nd TSG Meetingklein

Subcategorieën