VlaS: Vlaamse Traditionele Sporten vzw

Volkssporten

|

Hier kunt u informatie vinden over tweeëntwintig sporten die VlaS vertegenwoordigt (bijkomende folders voor balboog en flessenschieten luchtkarabijn, nog geen folder over dunne krulbol en vlegeldorsen).  Met sporten doelen we hier op die sporttakken met een lange traditie in Vlaanderen en waarvan wedstrijden worden georganiseerd door clubs, verbonden of federaties.
* In het submenu info-folders vindt u een alfabetisch gerangschikte lijst. Klik op de naam van de sporttak en bekijk de folder met algemene informatie, foto's en contactgegevens.

* In het submenu info-borden vindt u een lijst met volkssporten waarvan we over een prachtig ontworpen infobord beschikken.  Deze bevatten informatieve foto's en extra korte info over de betreffende sport.