VlaS: Vlaamse Traditionele Sporten vzw

2018 Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed

|

Waar het verleden de toekomst ontmoet: de volkssportvereniging.

Kunnen we de cultuursector overtuigen van de erg diverse erfgoedaspecten van volkssporten? Misschien vormt het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed een kans?  VlaS doet een oproep naar cultuurorganisaties om projecten op te starten met volkssport als onderwerp.  Daarmee kunnen ze inspelen op de vraag van de ministers Geert Bourgeois en Sven Gatz en op de conventie van Faro.  Een volkssportproject kan helpen om de maatschappij te betrekken bij de zorg voor en de omgang met het volkssporterfgoed.  Het voortbestaan van alle erfgoedaspecten verbonden aan de nog actief beoefende lokale volkssporten is van groot belang.  Zo niet verdwijnen volkssportgezegden (in streekdialecten), volkssporttechnieken en -tactieken, specifieke volkssportmaterialen en –accommodaties en de erg typische volkssport-wedstrijdformules. Als schuttersverenigingen verdwijnen, komen nog steeds waardevolle archieven bij het oud papier en gildevoorwerpen op de rommel- of antiekmarkten. Ook de sfeer tijdens ‘bollingen’ en ‘beschrijven’ is uniek, wie bewaart die waarden?  De volkssportclubs kunnen wel wat medestanders gebruiken.  VlaS kan doorverwijzen en informatie leveren.  Zo bijvoorbeeld over het nieuw bestuur van de ‘European Traditional Sports and Games Association’ (www.jugaje.com) of over het nieuwe Europees Platform Traditionele Sporten (www.tsgplatform.org).  In Brugge beschikken we over een tentoonstelling ‘Volkssporten in Europa’ en als gevolg van ons Europees project SETS (Strengthening European Traditional Sports) kunnen we een volledig overzicht geven van de diversiteit aan disciplines van traditionele sporten in Europa (zie ook www.europeantraditionalsportsforum.eu – ga naar ‘Photogallery’).  Begin augustus neemt VlaS deel aan de European Sport For All Games in Leeuwarden (www.esfag2018.eu). En natuurlijk beschikken we over de contactgegevens van honderden volkssportclubs in Vlaanderen.

(HC)

year2018EuropeesJaarCultureelErfgoed

Tafisa start Europees Platform Traditionele Sporten

|

 Als gevolg van het SETS-project (Strengthening European Traditional Sports) dat VlaS leidde, werden wij ook gevraagd om als partner mee te werken in het ETSGP-project.Dit project heeft als doel het voorbereidend   denkwerk te doen om tot de oprichting van een Europees platform te komen dat kan werken als een doorgeefluik van informatie en kennis over traditionele sporten en spelen.Dit platform zou dienstig zijn voor alle betrokken   partijen – stakeholders.Zij kunnen het platform gebruiken om hun spelerfgoed te bewaren, beschermen en promoten.

 In het kader van dit project werd ook nog eens alle informatie over volkssporten in Europa op een rijtje gezet zodat dit via een webstek beschikbaar gesteld kan worden. Surf dus zeker eens naar www.tsgplatform.org Wolfgang   Baumann en Jean-Francois Laurent van Tafisa hebben de ambitie om voor de werking van het EPTSG steun te verkrijgen bij de Europese Commissie.

 Het EPTSG formuleerde in haar brochure ‘State of play’ (een overzicht van de stand van zaken van traditionele sporten in Europa) conclusies en aanbevelingen. We pikken er enkele interessante uit:

 Conclusies ‘EPTSG-State of play’:

-      'Traditionele sporten’ zijn over gans Europa terug te vinden en bevatten een grote variatie aan disciplines.

-      Het landschap van organisaties die met ‘traditionele sporten’ werken is even divers en verspreid over gans Europa. Zij beschikken zelden over de hiërarchische structuren van de moderne sporten.

-      De meeste ‘traditionele sporten’ kampen met een gebrek aan visibiliteit.

-      Vele ‘traditionele sporten’ hebben te kampen met een dalende populariteit.

-      Tekort aan ondersteuning, erkenning en professionaliteit vormen handicaps voor de volkssportorganisaties die hun volkssporten willen promoten.

-      We moeten erkennen dat ‘traditionele sporten’ een op zich staand fenomeen zijn dat nu tussen twee stoelen valt en niet kan concurreren met de moderne sporten.

 Aanbevelingen ‘EPTSG-State of play’:

 aan de Europese Unie:

-      Neem ‘traditionele sporten’ op in bestaande en toekomstige sportbeleidsplannen.

-      Ondersteun Europese structuren van ‘traditionele sporten’.

-      Voorzie samenwerking op het vlak van ‘traditionele sporten’ tussen de diverse EU-Units: Educatie, Cultuur, Jeugd en Sport.

-      Creëer bewustwording over de waarde van ‘traditionele sporten’ bij de EU-lidstaten.

 aan de EU-lidstaten:

-      Voorzie ‘traditionele sporten’ als thema binnen het beleid voor sport, cultuur en onderwijs.

-      Voorzie steun voor een nationale structuur die de traditionele sporten in je land bijeenbrengt.

-      Ondersteun gemeenten en steden bij hun beleid en acties met betrekking tot ‘traditionele sporten’.

 (HC)

 EPTSG website 2

 "Webiste ETSGP-project."

Tafisa start Europees Platform Traditionele Sporten

Als gevolg van het SETS-project (Strengthening European Traditional Sports) dat VlaS leidde, werden wij ook gevraagd om als partner mee te werken in het ETSGP-project.  Dit project heeft als doel het voorbereidend denkwerk te doen om tot de oprichting van een Europees platform te komen dat kan werken als een doorgeefluik van informatie en kennis over traditionele sporten en spelen.  Dit platform zou dienstig zijn voor alle betrokken partijen – stakeholders.  Zij kunnen het platform gebruiken om hun spelerfgoed te bewaren, beschermen en promoten.

In het kader van dit project werd ook nog eens alle informatie over volkssporten in Europa op een rijtje gezet zodat dit via een webstek beschikbaar gesteld kan worden. Surf dus zeker eens naar www.tsgplatform.org  Wolfgang Baumann en Jean-Francois Laurent van Tafisa hebben de ambitie om voor de werking van het EPTSG steun te verkrijgen bij de Europese Commissie.

Hieronder een vertaling naar het Nederlands van de ‘constitution’ van het nieuwe platform met vooral de missie, de doelen en mogelijke acties.  Zoals je daarin kan lezen blijft dit voorlopig een informele entiteit onder de vleugels van initiatiefnemer Tafisa maar heeft het platform de ambitie om naar een formele organisatie te evolueren.  Het platform wil alvast openstaan voor iedereen die interesse toont in het propageren van ‘traditionele sporten’.

Het EPTSG formuleerde in haar brochure ‘State of play’ (een overzicht van de stand van zaken van traditionele sporten in Europa) conclusies en aanbevelingen.  We pikken er enkele interessante uit:

Conclusies ‘EPTSG-State of play’:

-          ‘Traditionele sporten’ zijn over gans Europa terug te vinden en bevatten een grote variatie aan disciplines.

-          Het landschap van organisaties die met ‘traditionele sporten’ werken is even divers en verspreid over gans Europa.  Zij beschikken zelden over de hiërarchische structuren van de moderne sporten.

-          De meeste ‘traditionele sporten’ kampen met een gebrek aan visibiliteit.

-          Vele ‘traditionele sporten’ hebben te kampen met een dalende populariteit.

-          Tekort aan ondersteuning, erkenning en professionaliteit vormen handicaps voor de volkssportorganisaties die hun volkssporten willen promoten.

-          We moeten erkennen dat ‘traditionele sporten’ een op zich staand fenomeen zijn dat nu tussen twee stoelen valt en niet kan concurreren met de moderne sporten.

Aanbevelingen ‘EPTSG-State of play’:

aan de Europese Unie:

-          Neem ‘traditionele sporten’ op in bestaande en toekomstige sportbeleidsplannen.

-          Ondersteun Europese structuren van ‘traditionele sporten’.

-          Voorzie samenwerking op het vlak van ‘traditionele sporten’ tussen de diverse EU-Units: Educatie, Cultuur, Jeugd en Sport.

-          Creëer bewustwording over de waarde van ‘traditionele sporten’ bij de EU-lidstaten.

aan de EU-lidstaten:

-          Voorzie ‘traditionele sporten’ als thema binnen het beleid voor sport, cultuur en onderwijs.

-          Voorzie steun voor een nationale structuur die de traditionele sporten in je land bijeenbrengt.

-          Ondersteun gemeenten en steden bij hun beleid en acties met betrekking tot ‘traditionele sporten’.

 (HC)

Top wipschutter: Aaron Adam - Rijgt titels staande en liggende wip aan elkaar

|

De nu 17-jarige Aaron Adam zag ik voor het eerst op een volkssportdag op het strand in Zeebrugge.  VlaS organiseerde er bij wijze van promotie drie volkssportwedstrijden op het strand: krulbol, gaaibol en liggende wip.  We hadden het weer niet mee.  Het waaide hard, het striemende zand joeg iedereen op zoek naar beschutting.  De bijna 7-jarige Aaron stond alleen te schieten.  Drie pijlen richting liggende wip, deze rustig gaan oprapen en dan opnieuw (zie foto). 

Naar aanleiding van zijn titel van Europees Individueel Kampioen handboogschieten op de staande wip 2017 (behaald in Aardenburg – Nederland) waren we nieuwsgierig om deze millenial beter te leren kennen.  We belden hem op voor een interview.

Trend: Aaron, jij schiet al van jongs af met boog en pijl.  Van hoe jong al?

Aaron: Reeds vanaf twee jaar op de liggende en vanaf zes en een half jaar op de staande wip.

Trend: Dat verklaart al voor een deel waarom je zo goed schiet. Schiet je ook op doel?

Aaron: Neen, niet meer. We hebben daar een slechte ervaring mee. Mijn mama (Melissa Van Parys, 38) plaatste zich voor de Wereldbeker in Turijn.  Pa en ik waren mee om te supporteren.  Toen we terug bij onze auto kwamen was die leeggeroofd.  De herinnering daaraan kwam steeds terug en we hebben beslist om niet meer mee te doen.

Trend: Welke aspecten van het boogschieten spreken je het meest aan?

Aaron: Het boogschieten is voor mij een gewoonte, daarom doe ik het graag.  Mijn beide ouders en beide grootvaders zijn schutters. Wipschieten is vanzelfsprekend.

Trend: Hou je je eigen palmares bij?  Wat zijn je belangrijkste sportieve prestaties?

Aaron: Ik heb geen lijst met al mijn overwinningen, want het zijn er nogal veel.  De belangrijkste ken ik wel van buiten.  Die staan in een trofeekast op mijn kamer en ook een deel beneden in de living en in onze schietstand.

Trend: Jij kan dus thuis trainen?

Aaron: Ja, we hebben thuis in Izegem een liggende wip staan en kunnen overdekt schieten op de juiste afstand.  De mooiste overwinningen waren tot nu toe: Op de staande wip: Individueel Europees Jeugd Kampioen, 2x Koning van België bij de juniors, 2x Kampioen van België bij de Scholieren plus winnaar van het KNBBW-jeugdkriterium.  Op de liggende wip heb ik sinds mijn 7 jaar elk jaar het BK gewonnen in mijn eigen categorie (9 maal op rij).

Trend: Binnenkort kan je alleen nog deelnemen bij de volwassenen.  Ga je daar ook met de betere schutters kunnen meedoen?

Aaron: Ik denk het wel.  Op de open schietingen doe ik regelmatig mee met de volwassenen.  Ik kan me ook meten met mijn pa.  We schieten ongeveer even goed.

Trend: Van wie heb je al meest geleerd?

Aaron: Eigenlijk alleen van mijn pa (Nico Adam, 45), hij traint me al van mij twee jaar.  Nog niemand anders kan me zo goed helpen.

Trend: Hoe belangrijk is goed materiaal?

Aaron: Het belang van materiaal is kleiner dan de ‘handvastigheid’ – de boog kunnen stilhouden.

Trend: Boogschieten is een individuele sport maar veel kampioenschappen worden per ploeg betwist. Met wie vorm jij dan een ploeg?

Aaron: Steeds met ma en pa.

Trend: Heb je al kwetsuren/ongevallen gehad door het boogschieten? Welke?

Aaron: Ik heb nog geen ongevallen, spierscheuren en zo gehad.  Wel eens een pijl op mijn hoofd, maar dat is snel genezen.

Trend: Als ik wedstrijden bezoek zie ik nogal wat jongeren hun boog met veel moeite en rare bewegingen opentrekken.  Hoe zwaar is de trekkracht van de boog waar jij mee schiet?

Aaron: Ik gebruik de maximum toegelaten trekkracht. Op de staande wip is dat momenteel 70 pond.  Mijn boog is afgesteld op 67 pond.

Trend: Is dat geen risico op overbelasting?  Je bent nog jong, heb je kracht genoeg om zo’n zware boog open te trekken?

Aaron: Ik krijg die boog gemakkelijk open.  Je moet hiervoor niet alleen kracht hebben maar vooral de juiste techniek.  Bij het opspannen hef ik de boog slechts een klein beetje op.

Trend: Hoe regelmatig ga jij schieten?

Aaron: Zomer en winter vijf of zes dagen op zeven.  In de vakantiemaanden elke dag.

Trend: Wat studeer je nu, wat wil je later studeren? Zal het lukken om dat te combineren met het vele boogschieten? 

Aaron: Ik zit nu in het zesde middelbaar en plan een zevende jaar.  Ik denk niet aan hogere studies.  Ik volg constructie-lasser.  Voor mijn geïntegreerde proef maak ik een liggende wip die voldoet aan de reglementen van de liggende wip federatie. De wip zal in vier stukken demonteerbaar zijn en wordt gemaakt in roestvrij staal.

Trend: Kijk je uit naar verre reizen voor het boogschieten?

Aaron: Neen, daar heb ik momenteel geen zin in. 

Trend: Wat wil je nog allemaal bereiken in het boogschieten?

Aaron: Ik zou graag het BK voor ploegen winnen van zowel de staande wip (KNBBW-ploegen van vijf personen) als de liggende wip (VBFlw-ploegen van zes personen).

Trend: Mooi dat je de focus op ploegprestaties legt. Wat zou je willen verbeteren aan de organisatie van het boogschieten in Vlaanderen?

Aaron: Niets, daar hou ik me niet mee bezig. Alles is goed georganiseerd.

Trend: Ik heb vernomen dat je een lief hebt.  Doet die ook aan boogschieten?

Aaron: Ja, Kimberly komt ook uit een schuttersfamilie, haar broer Djordy Van Roye (19) won dit jaar het BK staande wip per ploeg met Willem Tell Zedelgem.

Trend: Bedankt Aaron voor dit interview en nog veel plezier toegewenst bij het wipschieten.

(HC)

Aaron Adam Zeebrugge 2007b klein

"De kleine Aaron op zijn eentje aan het trainen voor de strandschieting in Zeebrugge in 2007."

Wie doet wat in het VlaS-secretariaat?

|

Als overkoepelende federatie van meer dan twintig sportdisciplines hebben wij vele verschillende taken op de agenda. Ieder van ons drie heeft zowat zijn eigen werkgebieden en dit willen we voor jullie in kaart brengen. Op die manier kun je met je vragen steeds bij de juiste persoon terecht. (CV)

 • Hein:                    te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • Dagdagelijkse leiding
  • Boekhouding
  • Verzekeringen (ongevallen aangifte, …)
  • Ledenwerving
  • Dossier erkenning en subsidiëring
 • Christoph:          te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • Ledenadministratie (ILA, attesten, …)
  • Verwerking sportschutterslicenties
  • Realisatie Trend
  • Allerhande praktische en administratieve taken
  • Stagebegeleider
 • Pieter:                 te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • Innovatief animatieaanbod (Festivalwip, Tegentrek, Steekspel) + Opleidingscentrum Traditionele sporten
  • Sportclubbegeleiding

Per. Hein klein Per. Christoph klein Per. Pieter klein

"Vlnr. coördinator Hein Comeyne, administrator Christoph Vanmullem en sportclubbegeleider Pieter Loosveldt."

Inhuldiging hoofdman Sint Sebastiaan Torhout

|

Paul Warlop is de nieuwe hoofdman van het Koninklijk Handbooggild Sint-Sebastiaan Torhout

Een heuse optocht werd georganiseerd om Paul Warlop thuis op te halen en hem tijdens een academische zitting in het stadhuis aan te stellen tot de nieuwe Hoofdman. Wilfried Verschaeve, aangesteld tot Erehoofdman, gaf er geëmotioneerd de fakkel door in aanwezigheid van vele prominenten (onder andere Marc De Bruyne, voorzitter KNBBW) en gildebroeders uit de ons omringende gemeenten.

Geeft het zin of heeft het zin?

Naar aanleiding van de feestelijke huldiging van de nieuwe hoofdman van de wipschuttersgilde Sint Sebastiaan Torhout (1384) sprak Bart De Baere, kanselier van de Nobele orde van de Papegay op 21 oktober 2017 over de betekenis van schutterijen, schuttersgilden en schuttersmaatschappijen.  Hierbij enkele interessante bedenkingen uit zijn betoog.

Eén van de belangrijkste aspecten van spel is …plezier. Spel creëert, anders dan het échte leven, orde en gelijkheid. In verenigingen kunnen leden zichzelf zijn, zich ontplooien, een gezamenlijke identiteit beleven en solidariteit uitbouwen.  Zo geeft de vereniging zin. Schutterijen zijn verenigingen waar mensen zich vrijwillig verenigen rond een schietspel.  De leden bundelen hun krachten en delen het succes.  Leden kunnen er een stuk identiteit verwerven, een sociale status die hun zelfwaardering omhoog stuwt. De schuttersgilde vormt een veilige haven waar het goed is om op de staande wip of de liggende wip te schieten. De vereniging legt normen op en elk heeft er zijn rol.  De hoofdman, gesteund door zijn bestuur, ziet toe op het welzijn van de leden en op het voortbestaan van de vereniging.

In deze tijd van globalisering is de andere kant van de wereld even dichtbij als onze hoofdstad.  Maar het overdonderende hiervan drijft mensen naar het kleine, vertrouwde.  En dat is precies waarin onze schuttersverenigingen sterk staan, waarom onze werking zin heeft.

Geschiedenis, erfgoed en tradities zijn belangrijk maar ondergeschikt aan de toekomst.  Investeer daarom in het betrekken van de jeugd en laat niet na scholen en overheden te informeren over jullie zelf, jullie activiteiten en jullie waarden. Zorg dat je clubleiding competent blijft en dat jullie werking breed gedragen blijft.  Het belang van gildetradities en -gebruiken wordt terecht hoog geacht.  Vergeet echter niet deze mee met de tijd te laten evolueren.

Een mooie en integere taak die hoofdman Paul Warlop vanaf deze eerste dag zal waarmaken, voortbouwend op de fundamenten van zijn voorgangers. 

(HC op basis van de speech van Bart De Baere)

oude en nieuwe hoofdman torhout klein

"De oude en de nieuwe hoofdman Torhout."

Tournée Minérale

|

Een maand geen alcohol drinken! Ook in februari 2018 komt er een nieuwe campagne om een maand lang geen alcohol te drinken.

Moedig elkaar aan om eens een maand geen alcohol te drinken. Minder alcohol zorgt voor verschillende voordelen zoals: meer energie, je slaapt beter, je spaart geld uit, je huid zal stralen, geen kater, meer tijd en een gezond lichaamsgewicht. Waarom nog twijfelen? 

Alcohol = ongezond

Lang verhaal kort: alcohol is gewoon ongezond. Het risico op katers en gênante of ongemakkelijke avonden kent iedereen, maar er zijn ook risico’s op lange termijn, zoals verslaving, leverziekten of kanker. Een alcoholpauze inlassen en werken aan je alcoholgebruik in het algemeen, is dus werken aan je gezondheid. En Tournée Minérale is een goede manier om dat te doen!

 Surf vandaag nog naar www.tourneeminerale.be  en registreer je deelname aan deze alcohol vrije maand. Of registreer jullie als sportclub en overtuig iedereen om mee te doen.

Wist je datje: je hebt echt geen alcohol nodig om plezier te maken of grappig te zijn.

 (CV)

tournee minerale klein