VlaS: Vlaamse Traditionele Sporten vzw

UNESCO

|

Oprichting officieel UNESCO Wereld Adviescomité

Op uitnodiging van UNESCO en de Iraanse regering kwamen experten van traditionele sporten van de hele wereld van 16 tot 20 januari bij mekaar in Teheran. Zij werden het eens over de oprichting van een officieel UNESCO Wereld Adviescomité voor de promotie van traditionele sporten en spelen.

Lees meer: UNESCO

PC Antwerpen:hoe het wel kan

|
Erkenningen en subsidies: hoe het wel kan 

Deze provincie geeft samen met West-Vlaanderen het goede voorbeeld:

  • Zij hanteren een sporttakkenlijst waarop de traditionele sporten wel staan vermeld.
  • Zij stellen niet als voorwaarde voor de provinciale comités VlaS dat ze bij een door Bloso erkende Vlaamse sportfederatie aangesloten moeten zijn.

 

 

Met de steun van: logoantwerpen.gif

 

PC West:hoe het wel kan

|
Erkenningen en subsidies: hoe het wel kan 

Deze provincie geeft samen met de provincie Antwerpen het goede voorbeeld:

  • Zij hanteren een sporttakkenlijst waarop de traditionele sporten wel staan vermeld.
  • Zij stellen niet als voorwaarde voor de provinciale comités VlaS dat ze bij een door Bloso erkende Vlaamse sportfederatie aangesloten moeten zijn.

   

 

Met de steun van: logo_prov_w-vl

PC Oost VlaS: Niet erkend? Geen subsidies!

|

Het nieuwe “Provinciaal reglement betreffende de erkenning van bovenlokale sportverenigingen”  zegt expliciet dat provinciale afdelingen moeten deel uitmaken of aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse sportfederatie (volgens het decreet “Sport voor Allen”). In het subsidiëringsreglement staat dan weer dat bovenlokale sportverenigingen moeten erkend zijn door het provinciebestuur om in aanmerking te komen voor subsidies.

 

In afwachting dat VlaS erkend wordt als Vlaamse sportfederatie, blijven de Oost-Vlaamse traditionele sporters dus in de kou staan…

 

 

 

Met de steun van:oost-vlaanderen

 

Traditionele sporten niet op sporttakkenlijst

|
Limburgse traditionele sporten ontbreken op de provinciale sporttakkenlijst

De provincie Limburg keurde - naar aanleiding van het Vlaams sportdecreet - een nieuw erkennings- en subsidiëringsreglement goed. Hoewel het nieuwe decreet "Sport voor allen" heet, komen voor subsidiëring alleen nog die sporten in aanmerking die op de nieuwe Limburgse sporttakkenlijst staan. De traditionele sporten staan echter niet op deze lijst en vallen dus naast de boot.

Het Provinciaal Comité Limburg en de overkoepelende vzw Vlaamse Traditionele Sporten( VlaS) richtten een schrijven aan de provincie om deze situatie recht te zetten. Zij trekken daarbij nogmaals de aandacht op de rijke verscheidenheid aan traditionele sporten in deze provincie, die jaarlijks gastheer is van een van de Vlaamse hoogtepunten van traditionele sporten, het evenement Limburg Mikt.  

 

logo_limburg.jpg

Vlaams-Brabant: steun geminimaliseerd

|

Steun traditionele sporten geminimaliseerd

Volgens het nieuwe Vlaams-Brabantse subsidiereglement heeft de sportieve vrijetijdsbesteding slechts 1/10de van de waarde van andere sporten.

Eén tiende is de waardering die de provincie geeft aan traditionele sporten als wipschieten, krulbollen, kegelen en andere. Daar waar de basissubsidie 25 % van het totale budget uitmaakt wordt er maar één verdeelpunt gegeven aan federaties waarvan de sporttak behoort tot een vrijetijdscluster voor de sportieve vrijetijdsbesteding en tien punten aan andere sportfederaties.

Dit negatieve beleid trek een streep door de promotie-inspanningen van het Provinciaal Comité Brabant VlaS (Vlaamse Traditionele Sporten). Zij zien immers geen verschil tussen hun traditionele sporten en meer populaire sporttakken. Samen met het Provinciaal Comité protesteert de Vlaamse koepelorganisatie VlaS (Vlaamse Traditionele Sporten vzw) dan ook uitdrukkelijk tegen deze vernederende en discriminerende subsidieregeling en vraagt het de provincie Vlaams Brabant dit reglement te herzien.

 

Met de steun van: vlaamsbrabant.jpg