VlaS - Vlaamse Traditionele Sporten vzw

Corona Update maart 2021

Corona-update - 22/03/2021

De voornaamste wijzigingen die ingaan op 8 en 22 maart zijn dat wat voorheen kon met maximum 4 personen, nu kan met maximum 10 personen (mét afstand).

De volledige uitleg kan je hieronder vinden.

Lees meer: Corona Update maart 2021

Tegemoetkoming lidgeld sportclub

Tegemoetkoming lidgeld sportclub bij je mutualiteit.


VlaS|Sportiv is erkend als sportfederatie door Sport Vlaanderen. Dat wil onder andere ook zeggen dat je bij veel mutualiteiten een deel van het jaarlijks lidgeld bij je sportclub kan recupereren. Je moet hiervoor meestal een formulier laten invullen en handtekenen (+clubstempel) door een clubverantwoordelijke. Je kan de voorwaarden en het formulier op de website van jouw mutualiteit terugvinden. Om je hierbij te helpen kan je hieronder de bedragen en links terugvinden van de meest voorkomende mutualiteiten.

Onze erkenning als sportfederatie opent voor onze clubs trouwens ook vaak de deur naar subsidies binnen je stad of gemeente. Vergeet er daar zeker niet naar te vragen! #allebeetjeshelpen 

Lees meer: Tegemoetkoming lidgeld sportclub

Corona Update 1 februari 2021

Corona Update - 1/02/2021

Vanaf 1 februari mag trainen...
👉 tot 13 jaar: in groepjes van max. 10 bij voorkeur buiten!
👉 tot en met 18 jaar: in groepjes van max.10, ENKEL buiten!
👉 18+: outdoor met max. 4 (incl. trainer) MET 1,5m afstand!
 
Wedstrijden zijn nergens toegelaten. Kleedkamers, douches, kantines blijven gesloten. Publiek niet toegestaan, uitgezonderd 1 ouder bij kids <13 of G-sporter.
Check ook altijd bij je provincie of gemeente.
Hou je zeker overal aan de mondmaskerplicht!! 😷
#vlas_sport #blijfsporten #blijfgezond
meer info hier

EU-Forum

1ste Europees Forum voor Traditionele Sporten en Spelen.

Op 15 en 16 januari 2021 vond het 1e European Forum of Traditional Games and Sports plaats, helemaal digitaal. Onze Europese koepel ETSGA organiseerde dit forum en voorzag in heel wat interessante sprekers. Ook VlaS werd uitgenodigd als gastspreker en stelde er zijn werking voor. Uiteindelijk schreven zich 150 participanten in uit 37 verschillende landen en 4 continenten. Via Live streaming op Facebook en Youtube werd het gebeuren wereldwijd gevolgd. Yves Lelosteque, Head of Unit bij de Europese Commissie en Angela Melo, Directeur Beleid en Programma's bij UNESCO gaven met hun inleiding extra gewicht aan het belang van dit forum. Door hun aanwezigheid werd ook de institutionele ondersteuning vanwege de EU voor ETSGA en al zijn traditionele sporten herbevestigd. De VlaS-presentatie kan je binnenkort inkijken onder onze rubriek "Internationaal". 

eu forum etsga

Verenigingswerk

Nieuwe regeling rond Verenigingswerk

Het kwam de voorbije weken al vaak in de nationale media, de regeling rond het Verenigingswerk zoals die tot nu toe bestond, met onbelast bijklussen, is niet meer van toepassing. Er is nu een tijdelijke regeling in de plaats gekomen die (enkel) geldt voor de sportsector en voor een duur van 1 jaar.

Krachtlijnen:

  • zogenaamd verenigingswerk kan voorlopig enkel in de sportsector (*1)
  • een verenigingswerker kan maximum 150 uren per kwartaal ingeschakeld worden en dus gemiddeld 50 uur per maand (*2)
  • er moet een minimumvergoeding per uur worden betaald (*3)
  • op de betaling in het kader van het verenigingswerk wordt (*4)

ü  belasting geheven (10 %)

ü  een solidariteitsbijdrage afgehouden (10%): deze wordt betaald door de opdrachtgever (organisatie, feitelijke vereniging, lokaal bestuur)

  • De kern van de regeling is dat het gaat om een nevenactiviteit en dus geen hoofdbezigheid van de persoon in kwestie.
  • Wie verenigingswerk wil/kan doen heeft voorafgaandelijk aan het verenigingswerk effectief gewerkt. De 4/5e-regel valt wel weg.
  • De minimumleeftijd om als verenigingswerker ingezet te worden is 18 jaar.
  • Verenigingswerk wordt explicieter een vorm van arbeid (*5)

Opgelet: Verenigingswerk was nooit en is nu ook niet hetzelfde als vrijwilligerswerk! Vrijwilligers kunnen enkel een kostenvergoeding ontvangen voor hun inzet, geen prestatievergoedingen.

 

Lees meer: Verenigingswerk

Resultaten jeugd+ 2020

Top 10 beste jeugdwerking

Al enkele jaren voorziet VlaS in een succesvol jeugdsportfonds jeugd+ om onze clubs te ondersteunen in hun werking.

Jaarlijks worden middelen uit dit fonds verdeeld onder de clubs die hun jeugdwerking hebben opgestart, uitgebreid, verrijkt of geïllustreerd. Hoe hoger het aantal behaalde punten, hoe groter het bedrag dat ze ontvangen uit het jeugdsportfonds. Elk jaar worden, naast de financiële steun, ook ‘sterren’ toegekend aan clubs die zich met een kwalitatieve jeugdwerking onderscheiden.

Alvast een dikke proficiat aan de winnaars en bedankt aan alle 25 deelnemers van 2020!
Vergeet zeker niet in te schrijven voor volgend jaar, de inschrijving werd al gelanceerd.
Hieronder de Top 10 - 2020 mét vermelding van de verdiende sterren.
 
Top 10 jeugd 2020