VlaS: Vlaamse Traditionele Sporten vzw

Exemplaar festivalwip verkocht

|

Brugge, april 2016

Dat de verhuur van de festivalwippen op volle toeren draait, wisten jullie wellicht al. Met meer dan 100 reservaties zitten we op kruissnelheid dit seizoen. Daarnaast was er ook interesse om de festivalwip aan te kopen. We verkochten ondertussen een exemplaar van de festivalwip aan APB Antwerpen voor het sportcentrum Peerdsbos.
We blijven volop festivalwippen verhuren, dit met of zonder begeleiding. Op dit ogenblik zijn de meeste ontleningen zonder begeleiding in West-Vlaanderen. De vraag naar de festivalwip mét begeleiding is in de provincie Vlaams-Brabant het grootst.
In Brugge zijn er vijf festivalwippen ter beschikking en één in Hofstade. VlaS maakt plannen om de verdeling te herschikken. We willen graag meer spreiding over Vlaanderen met betrekking tot de ophaaladressen van de festivalwip.

KEH Waterschei formuleert drie werkpunten

|

Genk, 7 juni 2016

Samen met de bestuursleden van KEH Waterschei somden we de werkpunten(WP) op en de daaraan gekoppelde acties in het kader van sportclubbegeleiding

WP1: spontane medewerking van de leden
In de toekomst voorzien de bestuursleden dat er kleine taken aan niet-bestuursleden worden doorgegeven (bijvoorbeeld: wip helpen opzetten bij aanvang van de schieting, na de schieting het leeggoed en afval afruimen, de wip helpen afruimen: pluimpjes oprapen, de muit laten zakken en eventuele pijlen er uit halen, poort sluiten, stoelen en tafels verzamelen en opbergen).
Aan een opkuisdag een barbecue koppelen, zodat het een gezellige afsluiter wordt.

WP2: het bestuur uitbreiden/vervangen en verjongen
Delegeren is hier de boodschap. Het bestuur vraagt aan haar leden om specifieke taken uit te voeren.

Bijvoorbeeld:
- Facebookpagina van KEH Waterschei aanvullen, onderhouden en opvolgen. 
- Workshop organiseren over het onderhoud van pijlen, bogen en gaaien.

WP3: terug enthousiasme voor het schieten zelf
volgende voorstellen:
- Wip pas klaarzetten als de eerste leden toekomen 
- Niet uitbetalen voor 18u zodat de leden langer blijven en onmiddellijk na de uitbetaling samen opruimen
- De uitbetaling een leuke twist geven
- Een leuke verrassing creëren tijdens de uitbetaling

- Voorstel VlaS: terug deelname aan externe wedstrijden voorzien. Om een gezamenlijk clubdoel te creëren en zo meer enthousiasme voor het schieten te krijgen. Desnoods slechts één of twee keer per jaar (vb. Keizerschieting KNBBW)
- Voorstel VlaS: de schietresultaten per lid bijhouden. Niet alleen over een seizoen, maar ook over de jaren heen. Op die manier kan een schutter ook zichzelf evalueren. 

Opendeurdag
Op zaterdag 27 augustus organiseerde KEH Waterschei hun opendeurdag. Het was er gezellig druk. Een 50-tal personen konden, na de nodige uitleg door enkele ervaren schutters, een pijltje lossen op de liggende wip. De interesse was er zeker, want daags nadien kwamen enkele personen reeds terug om ook op de staande wip te proberen, wat ook aardig lukte. De rest krijg nadien een uitnodiging om in oktober indoor te komen boogschieten tijdens het winterseizoen. Voor verdere inlichtingen kan iedereen terecht op onze website: www.boogschutters.be 

SCB opendeurdag Waterschei kopie

Laurent wordt Koning

|

Oostende, 5 mei 2016

Traditiegetrouw wordt bij de K.H.M. Willem Tell Oostende op O.-L.-H.-Hemelvaartsdag de jaarlijkse koningsschieting staande wip gehouden.
De weergoden waren ons dit jaar bijzonder gunstig gezind. Virginie Maselis (28), de uittredende Koningin, diende forfait te geven. Hoofdman en Keizer staande wip, Norbert Valcke (68) opende de schieting en vatte de 3 officiële ronden aan. Pas in de zesde ronde slaagde ondervoorzitter Laurent Schouteeten (72), en natuurlijk niet prins Laurent, als enige schutter er in de koningsvogel neer te halen. De nieuwe Koning was gekend.
Tijdens het daaropvolgend beschrijf wist Jurgen De Maere (41, Eernegem SS) als eerste een hoogvogel te schieten en zo werd hij, in toepassing van het reglement, de nieuwe Baljuw.

WT Ooostende Koning Laurent klein

De Koning van Groot-Oostende

|

Oostende, 4 mei 2016

Voor de 15de keer verzamelen om de titel van Koning Groot-Oostende op de staande wip te betwisten.

Stipt om 19.30 u loste Norbert Valcke (68, WTO) als uittredende koning zijn ereschot. Daarna volgenden de 3 officiële ronden en met zijn tweede schot haalde Davy Huyghebaert (40, WTO) de hoofdvogel neer. In de resterende ronden kon niemand nog de koningsvogel treffen. De nieuwe koning staande wip Groot-Oostende was gekend.
Onder een driewerf “hoera” werd de trofee aan de winnaar overhandigd. Nadien volgde er nog een beschrijfschieting en een gezellig samenzijn waarop de leden van de beide maatschappijen konden verbroederen. Alvast werd afspraak gemaakt voor volgend jaar op het terrein van Willem Tell in het sportpark “De Schorre”.

Koning groot oostende

Meer volhouders bij pleziersporten

|

De sportoverheid heeft als doel meer Vlamingen aan het sporten te krijgen en dan nog het liefst levenslang. Om meer Vlaming aan het sporten te krijgen worden allerhande kennismakingsacties georganiseerd, gelegenheden waar de Vlaming eens een sporttak uit kan testen. Maar wat baat het als de Vlaming er al na één of enkele jaren de brui aan geeft en terugvalt op zijn sedentaire leven? Zo bereikt de overheid nooit haar doel. Wat is er nodig om ervoor te zorgen dat de Vlaming gans zijn leven aan sport doet? En daarmee bedoelen we niet het sporten tijdens de jaarlijkse vakantie en ook niet het sporten louter als het zonnetje schijnt.
Om te komen tot levenslange sportbeoefening is het in elk geval een goed begin om rekening te houden met volgende aspecten:

  1. samen sporten
  2. regelmatig sporten 
  3. vreugde beleven bij het sporten.

Deze helpen de sportbeoefenaar om aan het sporten blijven.

Lees meer: Meer volhouders bij pleziersporten

Investeren in jeugdwerking

|

Sint-Pieters-Leeuw, 25 mei 2016

Faro is het Vlaams Steunpunt voor Cultureel Erfgoed. Vele van onze traditionele sporten horen tot cultureel erfgoed. Onlangs verscheen dan ook een artikel op de webstek van Faro over boogschieten voor scholen. Faro nam het voorbeeld van de Sint-Sebastiaansgilde in Sint-Pieters-Leeuw, echter geen lid van VlaS. In Sint-Pieters-Leeuw ging de gilde ook op zoek naar een goede verhouding tussen vernieuwing en traditie, ze vond een balans in een erfgoedproject voor de lokale scholen. Omdat jeugd heel belangrijk is voor een sportclub investeert Sint-Sebastiaansgilde Sint-Pieters-Leeuw al langer in een jeugdwerking. Samen met het gemeentebestuur en de Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei organiseerde de gilde een initiatiedag voor de gemeentelijke scholen. Liefst 536 leerlingen kwamen op deze dag af. Met schietinitiaties, een educatief schuttersspel en volksspelen maakte de gilde de kinderen warm voor dit bijzondere erfgoed. Lees het artikel gerust online op volgende link.