VlaS: Vlaamse Traditionele Sporten vzw

De erecode van de volkssporter

|

Draag je jouw volkssport hoog in het vaandel? Ben je beginner, recreant of competitiespeler? Wil je altijd genieten van je sportbeoefening? Breng dan steeds het volgende in de praktijk:
• Volg de regels van het spel;
• Respecteer de beslissingen van de scheidsrechter (ook foute beslissingen);
• Respecteer je tegenstanders (ook dat zijn je vrienden) en je ploegmaats;
• Onthoud je van elke vorm van geweld en bedrog;
• Beheers jezelf in alle omstandigheden (het is maar een spel);
• Sport regelmatig;
• Wees gul met aanmoedigingen en complimenten.

Zes goede redenen om te starten met boogschieten

|

Brugge, 1 juni 2017. De jullie welbekende keten Decathlon promootte recent in één van haar reclamefolders de boogschietsport. In het artikel met titel ‘5 goede redenen om te starten met boogschieten’ sommen ze de deugden van het boogschieten op. Echter, als internationale keten vergeten ze deze communicatie toe te spitsen op de lokale situatie. Met ander woorden ze vergeten het hier erg populaire wipschieten te betrekken. Hier een door ons aangepaste en vervolledigde versie.

Lees meer: Zes goede redenen om te starten met boogschieten

Trots op ons actieve sporterfgoed

|

Brugge, 24 mei. Een tijdje geleden kreeg VlaS-coördinator Hein Comeyne de vraag van Kerk en leven om iets meer te vertellen over volkssporten in het kader van een artikel die zij wilden publiceren. Het artikel gaat over erfgoed en hoe de volkssporten hier deel van uitmaken.
Naast het gesprek met Hein ging een reporter ook langs bij enkele VlaS-clubs. Kerk en leven zette boogschieten staande wip (Kon. Gilde Sint-Sebastiaan Overmere), manchetbaankegelen (Volkssporten ’t Zèèlke Opglabbeek), touwtrekken (TTV Versieck Damme) en struifvogel (Kon. Struifvogelmaatschappij De Kroon Lier) in de kijker.
Hein haalde aan dat de Vlaamse media onze volkssporten niet naar waarde schat. Nochtans kun je de meeste volkssporten nog beoefenen op gevorderde leeftijd. Ook de regiogebondenheid zou niet in het nadeel mogen spelen m.b.t. ledenwerving. Als we kijken naar de Bretoenen, Catalanen en Schotten zien we dat zij veel waarde hechten aan hun regionale sporten. Dit kan dus ook in Vlaanderen.

Het volledige artikel kun je nalezen in nummer 21 van Kerk en leven. 

Handboogschieten is geschikt voor blinden

|

Straf, straffer, strafst

Brugge, 30 mei 2017. Een bezoek aan de schuttersvereniging de Straffe Boog maakt ongetwijfeld op iedereen indruk. In het schutterslokaal De Philharmonie waar ook doelschuttersvereniging Ivanhoe en kruisboogschuttersvereniging Sint Joris-Sint Denijs actief zijn, schieten de blinden en slechtzienden op dinsdag. ’s Winters binnen en in de zomer buiten.

Wie de schutters en begeleiders van de Straffe Boog nog niet aan het werk gezien heeft denkt wellicht dat blinden onmogelijk aan boogschieten kunnen doen. Ze kunnen immers niet zien wat ze geschoten hebben? Voor dit laatste dienen de ‘spotters’. Zij nemen plaats achter de blinde schutter en geven aan waar hun pijl beland is. Bijvoorbeeld: ‘een vier op drie uur’, of bij een slecht schot ‘zestig centimeter op tien uur. Een slechtziende die nog te goed ziet draagt een zwart gemaakte bril om zijn zicht af te schermen, zo strijden ze met gelijke wapens. Vind je dit nog ongelofelijk? Inderdaad, er is nog een hulpmiddel voorzien in de vorm van een statief waartegen de schutters de rugzijde van zijn/haar booghand kan ankeren. Tenslotte wordt op de grond een plaat aangebracht waartegen de blinde schutter de voeten schuift (dit referentiepunt is ook vast aan ankerpunt op het statief). Deze beide maatregelen zorgen ervoor dat er een minimale zekerheid is over de schietrichting. De boogschutters die dit artikel lezen kunnen beamen dat er nog massa’s variabelen zijn die het resultaat van je schietbeurt bepalen.

SB statief plus positiereferentie klein

Bezoekje bij rijke buren

|

Brugge, 13 mei 2017. Café Oud Vlissinghe, oudste café van Brugge, organiseerde op zaterdag 13 mei een geleid bezoek, onder leiding van Jan De Busscher, bij de Koninklijke Hoofdgilde Sint-Sebastiaans in Brugge. We verzamelden eerste in het café om dan samen richting de gilde te trekken. Deze gilde is één van de oudste in Brugge. Sinds 1573 hebben ze hun vaste locatie in de Cramerstraat. We werden ontvangen in de kapellekamer, die nu vooral dienst doet als vergaderruimte voor de eed van de gilde. Hier kregen we een overzicht van de geschiedenis van de gilde. Toch wel indrukwekkend welke geschiedenis deze gildes hebben en zo zijn er nog bij VlaS aangesloten.
Daarna begonnen we aan een rondleiding doorheen de verschillende kamers zoals de Koningszaal en galerij. De galerij wordt nu gebruikt als overdekte winterlocatie voor het liggende wip- en doelschieten. Deze galerij werd trouwens gebouwd met afbraakmateriaal van het toenmalige Franciscanenklooster uit Brugge. In de tuin staat de 32m hoge staande wip met zicht op de molens die op de Brugse vesten staan. De gilde heeft een sterke connectie met het Engels koningshuis. In 1656 werd hier in Brugge Grenadier Foot Guards opgericht. Dit is het regiment van de Engelse wachters met hun berenmutsen instaan voor ceremoniële taken in London. Na iets meer dan twee uren rondleiding zat het bezoek erop. Het was zeker de moeite om dit gezien te hebben.

SSgilde galerij klein

Na 110 jaar in het nieuw

|

Oostende, 1 mei 2017. De K.H.M. Willem Tell Oostende heeft in hun 110 jarig bestaan al op diverse staande persen/wippen geschoten. De eerste wip werd op 14 april 1907 officieel in gebruik genomen. Waar deze echter stond is niet exact geweten, maar volgens de notulen zou het ergens zijn “... aan d’oude perse van ’t College...”. Door de jaren verhuisde de perse geregeld van locatie binnen Oostende toen ze in 1983 het huidig terrein toegewezen kregen van de stad. Op 13 mei 1983, 34 jaar geleden dus, werd de nieuwe muitwip op deze plaats officieel ingehuldigd. Maar na 34 jaar begint de wip toch al slijtage te tonen. Om veiligheidsredenen werd ook besloten om een volledige nieuwe wip te plaatsen.
Op 25 april werd dan eindelijk de nieuwe wip geplaatst, net op tijd voor de opening van het nieuwe seizoen. Deze werd feestelijk ingehuldigd met een kort overzicht van het 110-jarig bestaan. Daarna was het aan burgemeester Johan Vande Lanotte om de wip te “dopen” met het eerste schot op de nieuwe perse.

WTO volledige nieuwe muit