VlaS - Vlaamse Traditionele Sporten vzw

Acteur Koen de Bouw gaat krulbollen

Evergem, najaar 2018 – Eén en de Nederlandse omroep Avrotros werken momenteel aan een nieuwe fictiereeks, Grenslanders. Een thriller die zich afspeelt in de grensstreek van Zeeuws-Vlaanderen met West- en Oost-Vlaanderen. Deze onschuldig ogende streek wordt opgeschrikt wanneer een meisje van Afrikaanse origine zwaar getraumatiseerd wordt teruggevonden. Tara, een rechercheur uit Rotterdam, en Bert, een psychiater uit Antwerpen, moeten vervolgens trachten te achterhalen wat er met haar is gebeurd. De reeks heeft een cast met heel wat bekende namen. De hoofdrollen gaan naar Koen de Bouw en de Nederlandse Jasmine Sendar.

Enkele scenes in deze nieuwe serie gaan over het krulbollen. Om deze Vlaamse traditionele sport waarheidsgetrouw weer te geven, deed de filmcrew een beroep op de Belgische Krulbolbond. In eerste instantie werd krulbolder Christoph Helderweirt aangesproken door de decorverantwoordelijke van deze serie. Christoph speelde deze vraag door aan Patrick Huyghe, voorzitter van de Belgische Krulbolbond. Er was meteen interesse bij de BKB om hieraan mee te werken. De kans om via een serie die zowel in Vlaanderen als in Nederland te zien zal zijn, het krulbollen te promoten, zal zich niet snel opnieuw voordoen! Het hoeft dan ook niet te verbazen dat het BKB-bestuur met plezier inging op deze vraag.
Ondertussen zijn de opnames achter de rug. Het bestuur en de vrijwilligers van de BKB stonden in voor de krulbolopleiding van de acteurs, het bezorgen van de nodige rekwisieten en namen deel als figurant. Meer in detail kunnen we echter niet gaan. Er geldt namelijk een geheimhoudingsplicht voor alle medewerkers! Wel kunnen we alvast verklappen dat de krulbolsport mooi in beeld komt. En wie is nu niet benieuwd naar de krulbolcapaciteiten van Koen de Bouw en andere gekende acteurs?
‘Grenslanders’ wordt in 2019 op het scherm verwacht. De serie zal worden uitgezonden op Eén en NPO 3.

(PL)

 

Bescherming afgevaardigden KNBBW

In de VlaS-polis is sinds dit jaar een extra clausule opgenomen. Er waren vragen gerezen van schutters over eventuele schade tijdens de controle van hun bogen. De trekkracht mag volgens de regels van de KNBBW niet meer dan 70 pond bedragen. Afgevaardigden van de KNBBW zijn gemachtigd om controles uit te voeren. De KNBBW beschikt over vijf geijkte en gecertificeerde gewichten van 70 pond en vijf van 45 pond (deze laatste voor maximum trekkracht voor het schieten met hulpmiddelen). Wie zou echter de schade aan een boog vergoeden wanneer bij deze tijdens het meten beschadigd raakt? Zo’n competitieboog kost algauw duizendvijfhonderd euro. Als je weet dat er zo’n vijfhonderd bogen per jaar gecontroleerd worden, is het niet onmogelijk dat er schade ontstaat.

trekkracht meten bogen pyfferoen nov18

‘Etienne Pyfferoen demonstreert het meten van de trekkracht.’

Lees meer: Bescherming afgevaardigden KNBBW

Zes teams op de zesde VlaS-beker

Zaterdag 8 september 2018, Geenhout – Voor de zesde maal werd er tussen de klepschuttersgilden van het verbond Beringen-Lummen voor de VlaS-beker geschoten. Dit jaar mocht de koninklijke karabijnschuttersgilde Sint Antonius Geenhout Paal de organisatie op zich nemen. Ze hadden ook geluk met het weer: geen regen en weinig wind, ideale omstandigheden om mooie resultaten te behalen?

Volgende zes gilden namen deel: Sint-Denijs Beringen-Mijn, Sint Joris Brelaar, Sint-Antonius Geenhout, Sint-Willebrordus Meldert, Sint-Anna Mellaer (samen met Sint-Hubertus Goeslaer) en Sint-Sebastiaan Schalbroek. In de eerste ronde op een klep van 30 mm schoten zes ploegen het maximum van 30/30, Schalbroek schoot zelfs 2x 30 enkel Brelaar liet één klep staan. Na één kavelingsronde op een klep van 25 mm bleven er nog drie ploegen over met 17/18. Schalbroek liet
één klep staan op de klep van 20 mm, Geenhout en Mellaer lieten 12/12 noteren. Ook op de klep van 16 mm waren beide ploegen even sterk met 11/12. De klep van 12 mm besliste deze spannende wedstrijd. Mellaer schoot 11/12 en Geenhout 9/12. De beker ging meer dan verdiend naar de schuttersgilde van Sint-Anna Mellaer.

(CV op basis verslag Julien Meyen)

klep BL1 klein

“Jean De Wit (65) van Geenhout die de klep van 12mm omverschiet.”

VlaS viert ivoren jubileum

Munsterbilzen, 27 november 2018 - Dat VlaS dit jaar dertig jaar bestaat wilden we toch niet ongemerkt laten voorbijgaan. Geen grootse viering. Daar is geen reden toe. Het aantal leden en clubs is reeds jaren dalend. Van zodra we die trend blijvend kunnen keren, zullen we reden hebben om echt te feesten. Nu is het moment om bescheiden te zijn en hard te blijven werken. Een stelling die ook coachen van voetbalclubs gebruiken als het crisis is na een reeks slechte resultaten.

Voorzitter Guido Van Alsenoy bedankte de aanwezigen voor hun inspanningen om naar Munsterbilzen te komen en voor heel wat onder hen om de files te trotseren. Hij toonde zich een trotse voorzitter VlaS. Als voorzitter stelt hij, heeft hij echter enkel het werk verder gezet van zijn voorganger, dit met behulp van de mensen op het secretariaat in Brugge. Maar Guido benadrukte dat VlaS vooral bestaat uit de vrijwilligers die de lokale clubs, hun verbonden en hun federaties besturen. Natuurlijk is ook de subsidiëring door Sport Vlaanderen cruciaal, dank daarvoor. Toch jammer dat de Vlaamse overheid onze sporten niet voor vol aanziet. Nochtans vormen de uniciteit en de verscheidenheid van onze sporten een meerwaarde voor Vlaanderen. De voorzitter stelde ook trots te zijn op onze moderne werking met een zeer informatieve webstek, activiteiten op Facebook en het performante internet ledenadministratieprogramma ILA. Tenslotte heeft VlaS zich blijvend op de Europese kaart gezet als leider van het project SETS, als partner in het TSG-platformproject en door haar actief lidmaatschap van ETSGA.

30j coordinator Hein spreekt klein

"Coördinator Hein Comeyne somt de vele acties op."

Lees meer: VlaS viert ivoren jubileum

Sint-Blasius Rijkhoven wint

15 & 16 september, Gellik – De klepschuttersgilde St-Rochus Gellik stelde haar schietaccommodatie ter beschikking voor de jaarlijkse gildedagen, de afsluiter van het klepschuttersseizoen. De tweedaagse van het schuttersverbond Zand- en Leemstreek werd op zaterdag aangevangen met een oefenwedstrijd, dit als voorbereiding op de wedstrijd van zondag. Er werd voor verschillende titels geschoten zoals de individuele titels, maar ook als ploeg kon je strijden voor de VlaS-beker. Er werden maar liefst 33 ploegen ingeschreven, wat een totaal van 197 schutters naar de schietstand bracht. Veertien teams schoten allemaal een maximum van 42/42. Deze gingen allemaal naar de volgende ronde. Hier was de ploeg van de Koninklijke Schuttersgilde St-Blasius Rijkhoven de sterkste. Zij mogen zich het komende jaar de VlaS-kampioenenploeg Zand & Leemstreek noemen.

(CV op basis verslag Jean Theunissen)

klepJT keuvelen klein

“Terwijl de schutters hun ding deden, waren de supporteren gezellig aan het bijpraten.”

Fair verliezen is meer waard dan unfair winnen

Veel mediafiguren doen je in interviews geloven dat iedereen - net als hen - geacht wordt om in alle omstandigheden een winnaar te zijn. Velen leggen zichzelf dan ook torenhoge ambities op bij het sporten. In dat geval ontstaat vaak een onrealistische druk om te presteren. Als dat dan niet lijkt te lukken, verwelkomt de sporter elk hulpmiddel. Hij denkt er niet bij na of die hulp wel fair, reglementair of gezond is. De drang om te winnen haalt het op zijn verstand.

Lees meer: Fair verliezen is meer waard dan unfair winnen