VlaS: Vlaamse Traditionele Sporten vzw

VlaS stoomt nieuwe animatoren klaar

|

Brugge, 13 april 2018

Met het zomerseizoen in aantocht breken voor ons animatieaanbod terug drukke tijden aan. Om een goed aanbod te voorzien, zijn opgeleide en gemotiveerde animatoren noodzakelijk. Op vrijdag 13 april plande VlaS een opleiding om de nieuwe animatoren hiervoor klaar te stomen. De opleiding ging door aan het VlaS-secretariaat te Sint-Kruis. We verwelkomden vier animatoren, nl. Nathan, Jasper, Levi en Lotte. Jong geweld met een aanstekelijk enthousiasme.
Tijdens de opleiding kwamen zowel de festivalwip als het steekspel en de tegentrek aan bod. We gingen van start met een theoretisch gedeelte. Deze werd aandachtig gevolgd door de animatoren in spé. Daarna volgde het praktijkgedeelte en kon men zich uitleven op onze uitdagende animaties. We zagen al snel dat we met een sportief en leergierig team te maken hadden. Allen hadden ze de animaties snel onder de knie en toonden ze dat ze de kwaliteiten hebben om deze op een goede manier te animeren.
In tussentijd zijn de nieuwe animatoren al aan de slag in ons team. Hun enthousiasme is nog steeds groot. Dat merken we bij elke opdracht.

(PL)

opleiding IAA 1 klein

“Ook de nieuwste VlaS-animatie de tegentrek kwam aan bod.”

Ons papieren tijdschrift afschaffen?

|

Op het VlaS-secretariaat willen we grondig afwegen of werk en kosten aan ons driemaandelijks magazine Trend goed besteed zijn. De hoge druk- en verzendingskosten (zo’n 22.000 euro per jaar) vormen een kans om te besparen. Als redactie ontvangen we slechts een beperkte hoeveelheid feedback. Het is dus koffiedik kijken welk effect ons driemaandelijks magazine heeft. Bovendien slagen we er niet in om inkomsten te werven via adverteerders. Tenslotte zouden we een aantal werkuren (455 in 2017) kunnen heroriënteren ingeval we Trend afschaffen.

Trend verderzetten?

Toch zijn er ook argumenten die we kunnen bedenken om met Trend door te gaan. Zo belichten we een uniek thema. Geen enkel ander Vlaams magazine richt zich op de beoefening van volkssporten in verenigingsverband. Er worden - in samenwerking met onze bonden en clubs – waardevolle artikels met mooie foto’s gerealiseerd. Het is ook logisch dat je een traditie van dertig jaar driemaandelijkse publicatie niet zomaar beëindigt.
Onderzoek toont aan dat de effectiviteit en het bereik van een papieren tijdschrift drie keer zo hoog scoort als dat van een digitaal magazine. Trouwens, door de hoge leeftijd en de lagere gemiddelde scholingsgraad van onze leden is wellicht een deel van onze doelgroep niet thuis in de wereld van Twitter, Facebook, WhatsApp en dergelijke.

 

Lees meer: Ons papieren tijdschrift afschaffen?

19 september: ‘Toon je volkssportclub op school.’

|

Aan alle jeugdleden: Toon je volkssportclub op school.

Op woensdag 19 september 2018 organiseren Sport Vlaanderen, SVS, VSF en ISB met de steun van Europa een actie: ‘Breng je sportclub naar school’.

Die dag kunnen leerlingen hun sportclub op school laten zien door bijvoorbeeld:

-          hun cluboutfit te dragen,

-          een spreekbeurt te geven

-          een demonstratie te geven

-          je medeleerlingen iets laten proberen

-         

scholentornooi touwtrekken A

Privacyregels slaan op hol

|

Sinds 25 mei 2018 is een nieuwe Europese verordening van kracht over de bescherming van persoonsgegevens. Moeten de sportclubs aangesloten bij VlaS en Sportiv vzw hiervan wakker liggen?

Je zou denken van wel. Hoge boetes worden vooropgesteld voor wie de privacy misbruikt. Iedereen wordt schrik aangejaagd. Het middenveld, ook in de non-profitsector, adviseert haar verenigingen om maatregelen te nemen om zich te verdedigen tegen klachten en controles en stellen daarvoor nogal ingewikkelde tools voor. De afkortingen en juridische termen vliegen je om de oren: GDPR – AVG – GBA – DPO – datalek – gegevensregister – verwerkingsverantwoordelijke – rechtsgrond - ...

De stelling van VlaS is echter dat haar gemiddeld erg kleine clubs geen gevaar lopen. De strenge Europese verordening is er gekomen voor hoogtechnologische bedrijven die massale hoeveelheden en gevoelige persoonsgegevens verzamelen, analyseren, gebruiken, verkopen en laten gebruiken.

GDPR stolp

"Wie blijft rustig onder de recente regen van privacy-GDPR-berichten?"

 

Lees meer: Privacyregels slaan op hol

Nieuwe kegelaccommodatie.

|

Mortsel

Het schaarbaankegelen wordt vooral in de Antwerpse regio beleefd. Verschillende clubs zijn er actief en dit op verschillende locaties. In Mortsel hebben ze toch vijf jaar moeten wachten om terug te kunnen kegelen. Na de sluiting van het Kegelhuis was het zeer lang zoeken naar een geschikte locatie waar men vier kegelbanen kon aanleggen. Uiteindelijk kon de stad Mortsel een hal voorzien op het Fort IV. ADA vzw richtte deze verenigingsloods in met verschillende lokalen. Zo is er ook een carnavalsgroep en een toneelgroep gehuisvest in deze loods. Ook de Kegelvereniging Zun kreeg hier dus ook een lokaal. Men kon dan eindelijk van start gaan met de aanleg van vier nieuwe kegelbanen.

Dankzij de drijfkracht en inspanningen van Dirk Van den Branden en met de hulp van de kegelvereniging ZUN werd het lokaal mooi ingericht om er weldra opnieuw te kunnen kegelen. Zo zullen de sport- en recreatiekegelaars zich terug volledig kunnen smijten op hun favoriete sport. Dit lokaal op deze nieuwe locatie zal een impuls geven aan de kegelsport in Vlaanderen.

Names de kegelaars willen we alle vrijwilligers bedanken voor hun tijd en creativiteit die ze in de ontwikkeling van het nieuwe lokaal hebben gestoken. (CV basis op verslag Bob Knors)

kegelhuis mortsel A geknipt

foto: “De vier nieuwe kegelbanen klaar om gebruikt te worden.”

Het vlaggensysteem: sport met grenzen!

|

“Minstens 17% van de volwassenen hebben in hun kindertijd en jeugd één ervaring gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag in een sportomgeving.”

Er worden ook vaak seksistische grappen of seksueel getinte opmerkingen gemaakt en vaak wordt de sporter ook ongewenst aangeraakt of betast. Het is dus reëel dat ook jouw sportorganisatie vroeg of laat geconfronteerd wordt met signalen of vermoedens van ongepast gedrag.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag is elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, waarbij niet voldaan wordt aan één of meerdere van de zes criteria (zie verder).

De sportomgeving kent enkele typische kenmerken die aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.

  • De macht van een coach over zijn sporter kan groot zijn, wat tot onbalans kan leiden in de relatie coach/sporter.
  • Sport is per definitie een lichamelijke aangelegenheid. De sporter kan in deze normale cultuur van lichamelijkheid niet altijd uitmaken wat aanvaardbaar gedrag is.
  • Jonge topsporters die dagelijks vele uren ambitieus bezig zijn met hun sport, vormen een kwetsbare groep. Zoals het vrij recente schandaal bij de Amerikaanse top-turnsters.
  • Toch zijn het niet alleen (mannelijke) coaches die onaanvaardbaar seksueel gedrag stellen ten aanzien van jonge atleten. Vaak zijn het ook leeftijdsgenoten die het grensoverschrijdend gedrag stellen.

Binnen de ganse omgeving van seksueel grensoverschrijdend gedrag doet zich meestal een proces van Grooming voor. Hierbij zal de pleger zijn slachtoffer bewust isoleren en bewust voorbereiden op het misbruik. Dit kan lang duren omdat de pleger stapsgewijs probeert dichterbij te komen om de geheimhouding mogelijk te maken. Het groomingproces is hierin verraderlijk omdat het hierdoor zal lijken dat de sporter ‘vrijwillig meewerkt’ aan het misbruik.

Binnen het kader ‘sport met grenzen’ is het Vlaggensysteem een handig instrument voor sportclubbestuurders, -begeleiders en sporters om bewust om te leren gaan met lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport. Binnen dit vlaggensysteem zijn er telkens zes criteria die je moet aftoetsen om in te schatten wat de ernst van een incident is. Het gedrag is onderverdeeld in vier vlaggen, zijnde: groen, geel, rood & zwart.

vlaggen

De zes criteria zijn die steeds moeten worden afgetoetst om tot een gedrag te komen zijn:

Is er toestemming?

Is er vrijwilligheid?

Is er gelijkwaardigheid?

Past het bij de leeftijd?

Past het in de context en omgeving?

Is er zelf respecterend?

Laten we dit eens proberen met een eenvoudig voorbeeld:

 

Lees meer: Het vlaggensysteem: sport met grenzen!