VlaS: Vlaamse Traditionele Sporten vzw

Internet ledenadministratie (ILA)

|

Brugge

Onze online ledenadministratie staat ondertussen goed op punt. Stelselmatig worden er nog aanpassingen en bijsturingen uitgevoerd. Dit kunnen we door de feedback van de aangesloten clubs die reeds met ILA werken. Ook de meeste bonden werken met ons online systeem. Clubs die bij een bond zijn aangesloten en wensen online te werken informeren het best eens bij de bondssecretaris, want de werking binnen iedere bond is anders.
ILA biedt de secretaris verschillende mogelijkheden:

- de meeste recente gegevens van je leden bijhouden:

o veranderingen van adres of telefoonnummers kunnen vlot aangepast worden.
o toevoegen van nieuwe leden kan op elk moment van de dag en gedurende het ganse seizoen.

- op elk moment een recente ledenlijst exporteren naar Excel.
- promotionele acties doorgeven voor de gratis verzekering van niet-leden. Via het tabblad 'promoties' kan je de activiteiten doorgeven. 
- niet-leden die eens willen mee doen kan je registreren zodat ze gratis verzekerd zijn.  Via het tabblad 'probeersessies' kan je tot drie data ingeven.  Als de persoon aansluit, kan je hem toevoegen aan je ledenlijst.

Wens je ook met jouw club online te werken? Informeer dan bij je bond of bij het VlaS-secretariaat.

Gaaiboldersverbond Maldegem

|

Een neerslag van onze tweede en voorlopig laatste bijeenkomst in het kader van sportclubbegeleiding.

Bij Gaaiboldersverbond Maldegem (hierna afegkort GBV) zien we helaas een negatieve trend qua ledenevolutie. De leden slinken in plaats van toe te nemen.

grafiek ledenevolutie GBV

De cafés moeten een tent huren om het gaaiberd te kunnen leggen voor een wedstrijd.

Het GBV vraagt geen lidgeld enkel inleggeld: €3,00 voor volwassenen en €1,50 voor kinderen. Hier is misschien een mogelijkheid om deze lage bijdrage op te trekken zodat het GBV meer kan investeren in de gaaibolsport.

Momenteel heeft het GBV geen website of Facebookpagina. Voorzitter, Raf Van de Velde, zou dit graag verwezenlijkt zien. Dit zou hen, maar eigenlijk alle volkssporten, kunnen helpen in het bekendmaken van de sport. Sociale media is niet meer weg te denken de dag van vandaag. Dit is ook het medium bij uitstek om jeugd naar jouw volkssport te krijgen. Daarnaast blijven de klassieke vormen van aankondiging zeker ook een must. GBV verschijnt regelmatig in ‘Vrij Maldegem’ met een artikel.

De gaaibolders doen jaarlijks mee aan de schoolsportdagen in de lagere scholen van Maldegem, organiseren twee bollingen ten voordele van het goede doel en nemen jaarlijks deel aan de Europese Spelen in Doornzele.

Heet asielzoekers welkom in jouw sportclub

|

Brugge, augustus 2016

Het is de laatste tijd vaak in het nieuws, tal van bevolkingsgroepen zijn op de vlucht voor oorlog en onrecht. Dit vergroot de kans dat niet-Belgen lid willen worden van jouw sportclub. Mag dat zomaar? Ja, een sportclub mag asielzoekers aansluiten. Ook omwille van een onwettig verblijfsstatuut hoef je een lid niet te weigeren. Het opvragen van een contactadres is voldoende.
Sommige niet-Belgen ontvluchten hun thuisland om een asielprocedure te starten in België en komen ons land binnen als asielzoeker. Tijdens deze asielprocedure wordt er onderzocht of de persoon in kwestie recht heeft op het statuut van vluchteling of van subsidiair beschermde. Zolang er geen definitieve beslissing is genomen, worden deze mensen asielzoekers genoemd en hebben ze een tijdelijk verblijfsrecht in België. Asielzoekers die een positieve beslissing krijgen, krijgen het statuut van vluchteling en hebben dus een verblijfsrecht. Asielzoekers die een negatieve beslissing hebben gekregen noemen we uitgeprocedeerde asielzoekers.
Voor terugbetaling van medische kosten wordt een onderscheid gemaakt tussen het deel dat de verzekering van de federatie terugbetaalt (remgeld) en het deel dat de ziekteverzekering (ziekenfonds of mutualiteit) betaalt. Elk aangesloten lid van de erkende sportfederatie (of niet-lid bij sportpromotionele acties), ongeacht zijn nationaliteit of zijn verblijfsstatuut, valt onder de verzekering van de federatie. De verzekering betaalt het remgeld voor de betrokkene, ook als die onwettig in België verblijft.

Meer informatie kan je vinden op de website van VSF.

Rami Anis

Driemaal 'kak'

|

Beveren, woensdag 28 september.

Christoph, administrator van VlaS, ging langs bij de Beverse kegelclub.

Schaarbaankegelen, wat is dat nu?

Onze VlaS-voorzitter, Guido Van Alsenoy, vertelde wel eens over het kegelen zoals “links binnenkomen” of “rechts binnenkomen” en “ruimen”. Allemaal kegeltermen die voor mij toch eerder als Chinees in de oren klonken, dus een reden te meer om dit eens van dichtbij mee te maken.Het mag gezegd zijn dat de club hier over een zeer mooie accommodatie beschikt. Vier mooi aangelegde en netjes onderhouden banen. De ruimte mooi ingekleed, kleine bar aanwezig maar ook een groot stuk muur waar allerlei informatie over de club terug te vinden is. Speler in de kijker, verslagjes uit de krant, ... noem maar op. Samen met enkele bestuursleden vertelde Leonard over het reilen en zeilen binnen hun club.

Tijd om zelf een bal te gooien. Eerst beginnen met wat uitleg over de constructie van de baan, hoe aanlopen, waar de bal lanceren en hoe de kegels te raken. Niet evident voor een eerste keer, maar door het te doen kunnen we leren en bijsturen. Dat ik niet direct een “strike” zou gooien was me wel duidelijk, maar tot driemaal toe een “kak” gooien leek eerder geen probleem. Deze term wordt gebruikt wanneer de bal mooi rechtdoor gaat en de drie kegels in het midden mooi wegspeelt. Met andere woorden, dit is niet goed. Bedoeling is dat je rechts of links op de eerst kegel uitkomt waardoor alle andere kegels tegen de vlakte gaan.
Een andere term is “ruimen”. Dan blijven de kegels staan tot je ze alle negen hebt omgegooid. Liefst in zo weinig mogelijk beurten. Daarom is het zo belangrijk om de hoekkegel te kunnen wegspelen. Dit kan je maar door de bal een effect mee te geven bij het lanceren.

Facebookpagina : Beverse kegelclub

Website

BKC mathias kopie

VlaS naar Jakarta

|

Deze week (5 oktober 2016) vertrekken Guido Van Alsenoy(voorzitter VlaS), Linda De Permentier, Marc De Bruyne(voorzitter KNBBW), Nancy Vervondel, Bram Uvyn(secretaris-generaal KNBBW) en Kira Verleye(sportclubbegeleider VlaS) naar Jakarta, Indonesië voor de World Sport For All Games 2016 georganiseerd door Tafisa

Meer info kan je vinden op deze link. Gedurende het evenement zal je alle nieuwtjes op onze VlaS Facebookpagina, Twitteraccount en website terugvinden.

Persbericht

el tarsius 360x442Jakarta logo

Stijlvolle aanstelling nieuwe hoofdman bij Sint-Joris Stalen Boog

|

Brugge, zaterdag 24 september 2016.

Heel wat van onze VlaS-clubs laten graag zien dat ze niet zomaar een sportclub zijn. Ze zijn trots op de eeuwenlange traditie en voelen zich verantwoordelijk om hun vaandel hoog te houden. Zo ook Sint-Joris Stalen Boog te Brugge (1321). In mei reeds verkoos hun algemene vergadering een nieuwe – de 42ste - voorzitter. ‘De Eed’ (het bestuur) wil benadrukken dat dit voor hen niet zomaar een fait divers is. De officiële aanstelling van de nieuwe hoofdman werd groots aangepakt. Zo werd Joost Danneels met paard en koets naar het gildenhuis gebracht. Hij werd daar ontvangen door alle gildenleden in uniform, met de kruisboog geschouderd en langs de staande wippers uit 1891 geleid naar het gildenlokaal. Daar werd de officiële plechtigheid afgewerkt met diverse speeches door plaatselijke politici en bijgewoond door afgevaardigden van diverse bevriende gilden. Voor het vele publiek dat de zaal niet binnen kon, waren drie grote TV-schermen voorzien inclusief geluidsversterking zodat iedereen de plechtigheid kon volgen. Alhoewel Joost Danneels met zijn 54 levensjaren nog een jonge voorzitter, pardon –hoofdman- mag genoemd worden, is hij al 28 jaar actief. Eerst als lid later ook baljuw, griffier, archivaris, stadhouder en schatmeester. We wensen de nieuwe hoofdman veel succes met het leiden van de gilde.

Hoofdman Stalen Boog Brugge1 kopie