VlaS: Vlaamse Traditionele Sporten vzw

Stijging lidgeld

|

Brugge

Je hoort het overal om je heen dat de lidgelden bij de sportclubs ferm de hoogte ingaan. Huur accommodaties, verzekeringen en trainers kosten geld en worden steeds duurder. Deze prijs wordt dan ook doorgerekend aan het lid dat zich bij een club aansluit. Iedere club maakt natuurlijk voor zichzelf de rekening voor het lidgeld. Sommige hebben marge, anderen vragen wat ze nodig hebben. Het is natuurlijk altijd interessant om als club voldoende te vragen en zelfs iets meer dan wat je nodig hebt. Op die manier kun je een spaarpotje aanleggen, wat je op termijn kunt investeren in je club. Je kan er bijvoorbeeld nieuw materiaal mee aan kopen of het clublokaal mee opfrissen. Als de leden merken dat het geld goed besteed wordt en ook terugvloeit naar en in de club, dan hebben ze geen probleem om de nodige bijdrage te betalen.

Ook VlaS is onderhevig aan de stijgende prijzen. Daarom zal het lidgeld per lid volgend jaar stijgen, al is dit slecht met 0,50 eurocent. Het lidgeld wordt dan €6,00 voor ieder aangesloten lid bij VlaS. Dit is in het sportlandschap een zeer lage prijs. Iedere club zal vanaf het kalenderjaar 2017 en het seizoen 2016-2017 dit bedrag dus dienen te betalen per lid aan VlaS. Wat de bonden aan het clubs vragen en de clubs aan hun leden vragen, beslissen de clubs natuurlijk zelf.

moneybag

75 jaar onder de wip

|

Keerbergen, juli 2016

Dit jaar werd Eduard Heymbeek gehuldigd voor de 75 jaar dat hij actief is in het staande wipschieten. Als 85-jarige is hij nog steeds voorzitter van de Sint-Sebastiaansgilde Keerbergen. In 2015 was hij nog Koning der Koningen van de Brabantse gilden. Ook heeft hij tientallen blokschietingen gewonnen. Prachtig dat je op deze mooie leeftijd nog steeds zo actief kan zijn.

75 jaar schutter Eduard actief kopie

Expo Klootschieten

|

Ootmarsum, mei 2016

Halbo Bosker is ondanks zijn hoge leeftijd nog niet uitgezongen, hij bewijst dit met de de tijdelijke expo rond het klootschieten in Europa die hij heeft samengesteld en die te bezichtigen was in het openluchtmuseum van Ootmarsum. Hier bracht hij nieuw en oud materiaal samen uit Nederland, Duitsland, Ierland en Italië. Belangrijke stukken zijn de Plechelmusbanier van Oldenzaal, de Zilveren Kloot uit het jaar 1919 en kernen van kloten uit de 17de eeuw. Natuurlijk ontbreken ook historische trofeeën en foto’s van toppers niet.

Expo klootschieten mei16 klein

Halbo Bosker = Ridder van Oranje Nassau!

|

Ootmarsum, 8 mei 2016

VlaS wou persé aanwezig zijn bij de overhandiging aan Halbo Bosker van de onderscheiding tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij ontving deze uitzonderlijke erkenning voor zijn werk als promotor van de traditionele sporten in Nederland en in het bijzonder voor zijn werk ter bevordering van de klootschietsport in binnen- en buitenland. Op zo’n evenement kon VlaS natuurlijk niet ontbreken. Proficiat nogmaals bij deze aan de toppromotor van het spel-erfgoed: Halbo Bosker.

Halbo Bosker Ridder van Oranje Nassau mei16 klein

Marc Goedertier - topvrijwilliger

|

Gent Maaltebruggepark, 9 juli 2016 

VlaS-coördinator Hein Comeyne woonde een oprechte en stijlvolle plechtigheid ter ere van Marc Goedertier. Velen waren gekomen om -goed voorbereid- aan Marc hun appreciatie te tonen voor zijn inzet: de leden van De Ware Vrienden Gent – waaronder ook broer (griffier), neven en nichten, kinderen en kleinkinderen, de bestuursleden van de gilde, stadhouder Etienne Pyfferoen, de nieuwe voorzitter van de wipschuttersbond Marc De Bruyne, secretaris-generaal Bram Uvyn en zowel de huidige aks vorige schepenen van sport van de stad Gent.
Marc Goedertier werd gehuldigd voor: 50 jaar schutter, 40 jaar bestuurslid van zijn schuttersgilde waarvan 31 jaar als hoofdman, 41 jaar bestuurslid van de KNBBW waarvan 24 jaar als jeugdvoorzitter, bestuurslid van het Europees comité van het wipschieten en bestuurslid van VlaS en Sportiv vzw.
Ook vanwege VlaS wensen wij Marc te danken voor het prachtige resultaat dat hij bereikte dankzij een grote en onophoudelijke inzet voor het handboogschieten op de staande wip.

Topper Marc Goedertier in actie kopie

Is kiezen verliezen-onevenwichtig kampen

|

Onevenwichtig kampen

Wanneer je al op voorhand voelt wie de ‘verliezer’ van de wedstrijd zal zijn...
Als we willen dat jongeren leren door het spelen van wedstrijden of door het kampen met elkaar, moet dat op een evenwichtige manier gebeuren. Een kind dat steeds verliest, leert niet en zal misschien op lange termijn zelfs gedemotiveerd raken, maar ook door altijd te winnen wordt een sporter niet uitgedaagd en boekt hij geen winst.

Het ervaren van succes motiveert, doet sporters inspanningen leveren om beter te worden, om door te zetten. Hoewel het ervaren van succes niet noodzakelijk hoeft voort te komen uit het winnen van een wedstrijd is het in de sportcontext wel vaak zo dat de ervaring van winst of verlies een grote invloed heeft op die succeservaring.

A. Hoe?

  • Maak er een spel van
  • Evenwichtige kampvormen door bijvoorbeeld de slechtste poging te elimineren, extra punten te verdienen, strafpunten toekennen, tijdsmarge invoeren, inzetten van een joker of een handicap invoeren.

B. Volkssportpraktijk

Voorbeelden hoe er voor de jeugd aanpassingen kunnen gemaakt worden aan het materiaal om de succeservaring bij de jeugd groter te doen worden.

  1. Katapultschieten: de jeugd schiet op dezelfde doelen als de volwassenen en vanop dezelfde afstand. De doelen staan op ooghoogte volwassenen en de schijven hebben dezelfde grootte als de volwassenen. Hier zou dan een lager geplaatst doel, dus ooghoogte kind, grotere doelschijven en een kortere afstand al een verschil kunnen maken in de plezierbeleving van het kind.
  2. Krulbol: de plezierbeleving zou vergroot kunnen worden door aangepaste bollen te hebben voor de kinderen. Kinderen rollen nu met dezelfde soort bollen als de volwassenen. Deze zijn meestal te zwaar waardoor ze deze niet goed kunnen vastnemen. Hierdoor leren de kinderen misschien een verkeerde techniek aan en is de beleving van succes kleiner.

IKV onevenwichtig kampen