VlaS: Vlaamse Traditionele Sporten vzw

Druggebruik in mijn club, wat nu?

|

Enkele waardevolle, van elkaar losstaande citaten betreffende druggebruik, gebruik van verdovende middelen en preventie:
• Hoe het stoppen van druggebruik?: 'Simpelweg verbieden, of drank of drugs buiten proberen te houden is aartsmoeilijk. Het kan helpen, maar volstaat op zich niet. Je geeft er wel een duidelijk signaal mee ("dit duld ik niet meer"), maar erin overdrijven kan leiden tot kat-en-muis-spelletjes en slokt veel energie op.'
• Voorbeeld Tomorrowland: ‘Voor wie betrapt wordt met drugs betekent dit het einde van het festival. Of je nu een ticket voor één dag of een heel weekend hebt, het bandje wordt meteen doorgeknipt’
• Voorbeeld jeugdbeweging:
- Drugs en jeugdbeweging gaan niet samen. Elke geïnterviewde jeugdbeweging schaarde zich achter dat standpunt. Bijvoorbeeld: “Drugs mee op kamp is naar huis!” of: “Druggebruik wordt niet getolereerd.”
- Geen gebruik of bezit van illegale middelen zoals (cannabis, XTC, cocaïne, ...). Niet onder invloed tijdens activiteiten. Niet in noch rond de infrastructuur van de groep. Ook uitgesloten als je herkenbaar bent als scout of gids.'

Drie acties die je kan ondernemen wanneer je druggebruik vaststelt tijdens een clubactiviteit.

A. een bepaling in je huishoudelijk reglement voorzien dat druggebruik op de activiteiten verbiedt, evenals onder invloed van drugs op de activiteiten aanwezig zijn. Dit op straffe van uitsluiting en verbod om op de clubactiviteiten aanwezig te zijn.
voorbeeld 1:
'Leden die drugs gebruikt hebben of onder invloed zijn tijdens clubactiviteiten worden geschorst voor onbepaalde duur of uitgesloten zonder voorafgaande waarschuwing.'
voorbeeld 2:
'Voor drugs geldt een nultolerantie in onze club. Bij overtreding worden in eerste plaats de ouders ingelicht. De club kan een speler omwille van druggebruik (of verhandelen van drugs) tijdelijk of definitief schorsen.’
voorbeeld 3:
'Drugsbezit en druggebruik in en om het sportveld is niet toegestaan en zal direct leiden tot een veld/complex verbod.'
voorbeeld 4:
'Drugsbezit en druggebruik in en om het sportveld zijn niet toegestaan en leiden altijd tot sanctie. Het verhandelen van drugs op de club leidt altijd tot uitsluiting uit de club.'
voorbeeld 5:
‘Drugsbezit en druggebruik in en om het sportveld is niet toegestaan en zal direct leiden tot een verbod.'

B. Schrijf een brief of mail aan de persoon bij wie druggebruik is vastgesteld waarin gesteld wordt dat druggebruik verboden is evenals onder invloed van drugs op de activiteiten aanwezig zijn. Stel ook wat het gevolg is. Bijvoorbeeld: uitsluiting en verbod om op de clubactiviteiten aanwezig te zijn.

C. Verstuur een brief of mail waarin de betrokken persoon (bij 2de vaststelling) op de hoogte gebracht wordt van zijn uitsluiting.