VlaS: Vlaamse Traditionele Sporten vzw

Vijf tips om nieuwe leden aan je club te binden

|

Deze vijf tips kunnen een stap zijn om je ledenwerving te boosten

1. Wees actief op Facebook
2. Optimaliseer je aanbod
3. Voorzie trainers/initiators
4. Speel je troeven uit
5. Organiseer nevenactiviteiten

Tip 1: Wees actief op Facebook
Sociale media zijn niet meer weg te denken. Wie hierin niet mee is, loopt het gevaar om achterop te geraken. Het voordeel is dat dit een snel informatiekanaal is. Het is zowel dienstig voor je leden, als naar buitenstaanders toe. Daar tegenover staat dat je voortdurend met nieuwe media moet bezig zijn. Voor wie hier goed mee overweg kan en over een creatieve geest beschikt is dit geen probleem.
Facebook is mogelijk voor iedere club, want er zijn zeker leden, vooral de jongeren binnen je club, die een account hebben. Betrek zo’n jongere om een pagina over je club te maken. De voordelen zijn: de jongeren generatie is volledig mee met het “social media” verhaal, ze kunnen snel updates plaatsen, jongere krijgt inzicht in de clubwerking wat op termijn een potentieel bestuurslid kan worden. Via Facebook kan je je leden snel op de hoogte brengen van wijzigingen in het programma (ook Whatsapp is erg geschikt om leden te helpen met elkaar afspreken)
Ook VlaS & Sportiv hebben een facebook. Like onze pagina’s en je komt mee in ons netwerk. Hoe groter het netwerk, hoe meer mensen er bereikt worden.

Tip 2: Optimaliseer je aanbod
Potentiële leden zijn tegenwoordig veeleisend. Ze houden van flexibiliteit. Als club kan het interessant zijn om na te denken om hieraan tegemoet te komen. Bijvoorbeeld: ‘Kan een nieuw lid bij jouw club halfweg in het seizoen actief worden?’ of ‘Kan een lid bij jouw club kiezen tussen meerdere weekdagen om te komen sporten? (kan hij/zij overdag sporten?’ Iedere club moet natuurlijk voor zichzelf zien wat er mogelijk is. Mits wat creativiteit kan je al mooie resultaten boeken. De gedachtegang: “het is goed zoals het nu gaat” betekent stilstaan. En stilstaan is achteruit gaan. Bijvoorbeeld een ledenwervingsteam oprichten binnen je club kan al een stap in de juiste richting zijn.

Tip 3: Voorzie trainers/initiators
Trainers/initiators kunnen een goede band hebben met je leden en feedback geven aan het bestuur. Binnen onze volkssporten zijn trainers/begeleiders niet zo talrijk aanwezig dus is dit een mogelijkheid om vooruitgang te boeken. Speelmomenten waarop een trainer/begeleider aanwezig is, kunnen een stimulans zijn voor nieuwe leden. Nieuwe leden hebben vaak nood aan wat begeleiding op het gebied van materiaal, techniek, spelregels, ... . Vooral jeugd heeft binnen een club nood aan begeleiding. Een wekelijks uurtje begeleiding kan de basis worden van een jeugdwerking.
Ga op zoek naar deskundige leden die zo’n trainersfunctie aankunnen.

Tip 4: Speel je troeven uit
Op welke manier is jouw club uniek? Waarom moeten ze voor jouw club kiezen? Hier gaat het dus om je sterktes en troeven naar buiten te brengen. Binnen VlaS zijn er verschillende clubs met een rijke geschiedenis, dit kan iets zijn om in de kijker te zetten. Ook de zeldzaamheid van jullie sportdiscipline binnen Vlaanderen (bv: flessenschieten en katapult waar er slechts een handvol clubs van zijn) of het regionale karakter (bv: klepschieten in de Limburg) kan iets zijn om in de kijker te zetten. Of is jouw club sterk door haar dagelijks aanbod om overdag te sporten?
Draag de sterke punten van jouw club uit via al je leden.

Tip 5: Organiseer nevenactiviteiten
Leden die mekaar kennen, zullen zich langer verbinden met de club. Daarom zijn clubfeestjes, recepties altijd een ideaal moment om met elkaar in contact te komen. Maar ook doe-activiteiten zijn een ideale gelegenheid om de leden met elkaar in contact te laten komen. Bijvoorbeeld een avondje bowling of een fietstocht organiseren.

Probeer dus als clubbestuur creatief te zijn. Test vernieuwende ideeën uit. Baat het niet, dan schaad het niet. Maak je basisactiviteiten nog beter. Jonge mensen kunnen hierin van grote waarde zijn. Ze zijn flexibel en onderkennen soms goed de huidige sociale ontwikkelingen. Luisteren en hen inspraak geven kan al een wereld van verschil maken binnen jouw clubwerking.