VlaS: Vlaamse Traditionele Sporten vzw

Een sportongevallenverzekering? Je zit goed bij VlaS en Sportiv.

|

Brugge, maart 2018

De kruisboogschuttersbond LUK vroeg op een vergadering vorig najaar wat meer duidelijkheid over de verzekeringen. Vandaar dit artikel op basis van onze jarenlange ervaring.

VlaS stuurt sinds 1995 jaarlijks gemiddeld zeventig ongevallen door naar de verzekeringsmaatschappij (eerst KBC Verzekeringen, Belfius sinds 2007). De maand mei is met een gemiddelde van tien ongevallen telkens de topmaand van het aantal aangiftes. In verhouding tot hun aantal leden registreren we het meeste ongevallen bij touwtrekken, daarna bij het handboogschieten op de staande wip. Onze veiligste sport (op het vlak van het aantal ongevallen) is het flessenschieten. De hoogste uitkering bedroeg meer dan vijftigduizend euro. Met dank aan onze goede polis en de vele voorzichtige schutters en bolders.

Wie is verzekerd? (lees verder onder de grafiek...)

verzekering

"70 % van de ongevallen gebeuren tussen 1 april en 30 september, in lente en zomer."

Wie is verzekerd? (... vervolg)

  • Elk lid die via zijn club (bond) zijn lidgeld heeft betaald en wiens gegevens zijn doorgegeven aan VlaS.
  • De leden die ook als bestuurslid actief zijn in hun club of bond, zijn ook voor hun aansprakelijkheid als bestuurslid verzekerd.
  • Ook de leden die als vrijwilliger actief zijn, zonder bestuurslid te zijn, zijn verzekerd.
  • Vrijwilligers die je éénmalig inzet als club, bijvoorbeeld als je een groot jubileumtornooi inricht, zijn ook verzekerd als ze geen lid zijn onder de noemer (occasionele vrijwilligers).
  • Niet-leden die je sport beoefenen als kennismaking, tijdens een promotieactie, zijn verzekerd tijdens hun deelname.
  • Niet-leden bij hun deelname aan maximaal drie oefensessies (mits vooraf melden via ILA: ‘probeersessies’).

Welke activiteiten zijn verzekerd?

Alle activiteiten die VlaS zelf organiseert en ook deze georganiseerd door de bij VlaS aangesloten bonden en clubs zijn verzekerd. Bijvoorbeeld; ook als jouw club deelname voorziet aan een tornooi georganiseerd door een niet aangesloten vereniging, zijn zowel jouw club als haar leden verzekerd. Ook nevenactiviteiten die je club inricht, zoals een mosselsouper of een teambuildingsuitstap, zijn verzekerd. Enkel voor zware risico’s is er meldingsplicht.

Je bent ook steeds verzekerd op weg naar deze activiteiten en op de terugweg. Hierbij moet je echter wel rekening houden dat als er een auto bij betrokken is, de autoverzekering eerst tussen komt.

Welk soort ongevallen zijn verzekerd?

De meest voorkomende ongevallen zijn deze met lichamelijke letsels. Deze kunnen een gevolg zijn van een val tijdens of na het sporten. Maar het kan ook een verrekking of spierscheur zijn tijdens het sporten. Je kan als lid ook een slag krijgen van een bol of bal die een ploegmaat of tegenstander heeft gegooid of een pijl die op je hoofd valt. Een vrijwilliger kan zich verbranden aan hete soep of zijn voet verstuiken bij het verspreiden van de affiches van een clubevenement.  

Daarnaast zijn er ook ongevallen waarbij onze leden stoffelijke schade veroorzaken.   Dit zijn ongevallen waarbij je als lid of bestuurslid iemands bezitting beschadigd. Dit kan bijvoorbeeld bij het boogschieten staande wip, wanneer een schutter zijn pijl op iemands auto ziet neerkomen. De eigenaar van de auto wil natuurlijk dat zijn auto hersteld wordt en spreekt ons lid aan. De eigenaar van de auto kan een buitenstaander zijn, maar ook een ander lid-schutter kan worden vergoed. Schade aan bogenmateriaal door vallende pijlen is echter niet verzekerd.

Als je als lid schade berokkent aan eigen bezittingen, dan komt de polis niet tussen. Dit is een algemene regel in de verzekeringswereld om misbruik te vermijden. Onze polis bevat hierop een uitzondering onder de naam ‘toevertrouwd goed’. Hierdoor zijn goederen en gebouwen die voor een verzekerde activiteit worden gebruikt of gehuurd toch verzekerd.

Welke kapitalen zijn voorzien?

Voor burgerlijke aansprakelijkheid: 12,5 miljoen euro per ongeval voor lichamelijke schade waarvan 2,5 miljoen per slachtoffer. Daarnaast tot 625.000 euro voor stoffelijke schade. Toevertrouwd goed tot 12.500 euro.

Voor lichamelijke ongevallen: overlijden tot 8.500 euro, bestendige onbekwaamheid 35.000 euro, aantoonbaar verlies beroepsinkomsten 30 euro per dag, geneeskundige zorgen volgens RIZIV-tarief. Tandprothesen tot 150 euro per tand en 600 euro per slachtoffer.

Rechtsbijstand tot 25.000 euro.

Er wordt geen vrijstelling (franchise) toegepast (met uitzondering voor ‘toevertrouwd goed’).

Welke polissen kan je als club nog afsluiten?

De verzekering van gebouwen – brandverzekering – is niet voorzien door de ledenverzekering van VlaS. Is je volkssportvereniging huurder of eigenaar van een gebouw zoals een schutterslokaal of overdekte bolbanen, dan moet je een brandverzekering afsluiten. Baat je met je club in dat gebouw een drankgelegenheid uit, dan moet je ook een verzekering objectieve aansprakelijkheid afsluiten. Met deze verplichte verzekering wil de overheid bekomen dat slachtoffers van brand of ontploffing steeds en onmiddellijk vergoed worden, los van het aanduiden wie verantwoordelijk is door fout of zelfs misdrijf.

Tenslotte bieden verzekeringsmaatschappijen ook nog de polis bestuurdersaansprakelijkheid aan (enkel aan vzw’s!). Deze dekt de financiële schade die je vzw heeft geleden door bestuursfouten en beschermt aldus de bestuurders tegen claims van de eigen vzw.

Wat te doen bij een ongeval?

Vul de ongevalsaangifte in en ook het medische attest op de keerzijde. Vergeet niet steeds de omstandigheden van het ongeval uitgebreid te schetsen. Schrijf niet: ‘Val op schouder’ maar: ‘Bij het ontwijken van een vallende pijl ben ik gestruikeld over mijn eigen voeten en op mijn rechter schouder gevallen. De volgende ochtend kon ik mijn arm niet meer opheffen.’

Stuur de aangifte op naar het VlaS-secretariaat (liefst binnen de acht dagen). Dien de ontvangen doktersbriefjes, apothekerskosten en dergelijke in bij jouw mutualiteit en vraag daar een verschilstaat aan. Deze verschilstaat geeft weer wat u zelf hebt moeten opleggen. Stuur deze verschilstaat op naar onze verzekeringsagent.

Betreft het stoffelijke schade, laat dan een bestek maken voor de herstellingskosten en stuur dit bestek op naar onze verzekeringsagent of naar deze van je familiale polis (de premie van je familiale verhoogt niet door het aangeven van een ongeval, de franchise wordt door onze polis opgevangen). Als je de herstelling meteen hebt laten uitvoeren, stuur dan de factuur door.

Onze verzekeringsagent:

  • Groep NBA, President Kennedypark 24 bus 1 te 8500 Kortrijk – .

Je kan volgende documenten raadplegen via www.vlas.be/over-vlas/ongevallenverzekering :

-          Samenvatting polis

-          Aangifteformulier

-          Hoe een ongeval opvolgen?

-          Volledige polistekst: ‘Algemene Voorwaarden’ en ‘Bijzondere Voorwaarden’

(HC)