VlaS - Vlaamse Traditionele Sporten vzw

Fair verliezen is meer waard dan unfair winnen

Veel mediafiguren doen je in interviews geloven dat iedereen - net als hen - geacht wordt om in alle omstandigheden een winnaar te zijn. Velen leggen zichzelf dan ook torenhoge ambities op bij het sporten. In dat geval ontstaat vaak een onrealistische druk om te presteren. Als dat dan niet lijkt te lukken, verwelkomt de sporter elk hulpmiddel. Hij denkt er niet bij na of die hulp wel fair, reglementair of gezond is. De drang om te winnen haalt het op zijn verstand.

Liefst van al willen we dat alle leden van onze club of bond overal en altijd fair sporten. Hoe doordringen we al onze sporters ervan dat fair verliezen meer waard is dan unfair winnen?

• Geef niet alleen applaus voor iemand die wint. Toon je vreugde telkens iemand, ondanks verlies of tegenslag -hoe onverwacht ook- vriendelijk en respectvol blijft omgaan met zijn tegenstander, scheidsrechter en ploegmaat.

• Wanneer iemand verliest, leef je mee met zijn ontgoocheling. Je moet dit ook tonen (troosten). Maar laat je teleurstelling even duidelijk blijken als iemand zich onbeleefd of respectloos gedraagt of acties onderneemt die unfair of niet reglementair zijn. Neem de gelegenheid te baat om een discussie hierover te starten in de hoop diens inzicht te verhogen.

• Geef applaus voor medesporters die elkaar aanmoedigen.

• Wijs je sporters erop dat ze zichzelf moeten beoordelen op het beheersen van technische en tactische vaardigheden. Hou hun daarop gefocust door daarover feedback te geven. Sporters die zichzelf alleen beoordelen op basis van winst en verlies en door zich te vergelijken met andere sporters zijn kwetsbaar voor grote teleurstellingen.

• Overtuig elkeen die in de put zit na verlies of slechte prestatie, dat dit iets is wat ook alle absolute topsporters hebben meegemaakt. Doe ze dan kijken naar momenten waarop het wel goed ging.

• Maak steeds duidelijk dat in jouw vereniging iedereen geacht wordt om altijd dopingvrij te sporten. Niet alleen omdat doping ongezond is, het is ook bedriegen.

• Mocht je toch een geval van doping in je vereniging vaststellen: Ontken die niet → Praat er over → Achterhaal de waarheid → Uit je bezorgdheid → Gebruik je invloed → Neem de nodige maatregelen

(HC)

fairplay