VlaS: Vlaamse Traditionele Sporten vzw

VlaS toont ambitie

|
‘Europees’
VlaS streeft al jaren naar meer bekendheid voor de activiteiten van de volkssportverenigingen in Vlaanderen.  Sinds vijf jaar geniet VlaS daarbij de steun van haar Europese koepel ETSGA.
ETSGA bekommert zich om de promotie van de traditionele sporten in Europa, zowel op sportief als op cultureel vlak.   In korte tijd is ETSGA erin geslaagd om gesprekspartner van de Europese Commissie en van Unesco te worden en kon ze een onderzoeksproject binnenhalen binnen het programma ‘Culture 2000’.   ETSGA brengt vele regionale organisaties uit Europa samen in zorgt zo voor vruchtbare uitwisselingen van ervaring en informatie.
‘Quilles de Huit’
Zo ook de VlaS-conferentie van 7 september: Jacques Regourd, voorzitter van de Franse Kegelfederatie ‘quilles de huit’ kwam praten over hun succesvolle aanpak van jeugdwerking.
In de streek van Aveyron (dep. Midi-Pirenées) krijgen de jongeren quilles de huit-lessen op school. Tot voor kort enkel naschools maar sinds een conventie begin dit jaar ook tijdens het curriculum.  Zo groeien ze actief op met de regionale traditionele sport en is er een grote kans dat ze die zullen blijven beoefenen.
‘Actieplan 2007’
VlaS zelf wil via erkende opleidingen meer jongeren aan het volkssporten zetten. Maar VlaS is ook ambitieus op het vlak van communicatie met de pers maar ook met haar eigen leden en met andere sportfederaties. VlaS diende dit jaar ook een kandidatuur in voor de Bloso-actie: “Sporttak in de kijker”. Een andere doelstelling is de verbetering van de volkssportinfrastructuur in Vlaanderen. Met het streven naar een Opleidingscentrum Traditionele Sporten (OTS) wil VlaS tenslotte het positief imago van de Vlaamse traditionele sporten versterken in binnen- en buitenland.
De morele steun van wereldkampioen wielrennen Freddy Maertens en Evergems burgemeester en voormalig Vlaams minister Paul van Grembergen werd sterk geapprecieerd.  Hierbij de winnaars van het wedstrijdje krulbol en staande wip ter gelegenheid van deze conferentie.
(HC)
Met de steun van:oost-vlaanderen