VlaS - Vlaamse Traditionele Sporten vzw

Orde van Verdienste PC West

Volgende kandidaten werden door hun clubs naar voren geschoven en door de Raad van Verdienste genomineerd. Op zaterdag 9 december wordt de laureaat bekend gemaakt in Brugge.

-Belgische Flessenschuttersbond
-Erik Raes, 42 jaar, brengt kwaliteit in trabolspel
-Eric Wittevrongel, 62 jaar, trekt de kar van de liggende wip

Meer informatie en foto's van de genomineerden vind je hier onder.

dscn2501 De Belgische Flessenschuttersbond Afdeling Vlaanderen bestaat 34 jaar, maar er worden al veel langer flessenschietingen georganiseerd. Aan het begin van de 20ste eeuw al werd op flessen geschoten. Deze activiteiten moesten worden stilgelegd tijdens WO I. Ook tijdens WO II konden geen schietingen georganiseerd worden. Daarna pas durfde men voor het eerst openlijk de schietsport te beoefenen. Voorheen werd al wie een wapen had ervan verdacht op het wild van de landeigenaars te schieten. In 1962 werd een kalender opgesteld; voor de eerste keer werd een wedstrijd lange tijd op voorhand, en niet enkel mondeling, vastgelegd. In 1969 verenigden steeds meer schutters zich in clubs en in  1972 was de Belgische Flessenschuttersbond vzw een feit. Door de recente reeks wetten (milieu, ruimtelijke ordening, zonevreemdheid, geluidsbeperkingen, registratieplicht, de nieuwe recente wapenwet...) ging het aantal wedstrijden achteruit. Al deze wetgeving maakt het de sportschutters moeilijk, maar de Flessenschuttersbond houdt vol.

erik_raesErik Raes kwam als dertienjarige in contact met het trabolspel. In 1979 nam hij voor de eerste keer deel aan het West-Vlaams kampioenschap voor jonge bolders. Een goeie start; hij won meteen de finale. Dit was het begin van een lange reeks overwinningen. Ondertussen leerde hij via zijn vader ook hoe bolbanen werden aangelegd en hoe bollen werden aangemaakt. Hij hielp zelf mee bollen te schilderen en herstellen. In 1995 nam hij zelf de onderhoudswerken van de banen en bollen voor zijn rekening. Sinds twee jaar is hij erg actief als aanlegger van banen en draaier van bollen. Zo komt hij in contact met de verenigingen die erop vooruitgaan. Als bestuurslid zet hij zich vooral in voor het trabollen in Eernegem. Het is voor hem een uitdaging om nieuwe leden in te wijden in het trabolspel en te ondersteunen bij hun eerste stappen in het wedstrijdgebeuren.

 

eric_wittevrongelEric Wittevrongel is al jarenlang de man achter het liggende wipschieten, niet alleen in Vlaanderen, maar ook in Europa. Hij is voorzitter van de Vlaamse Boogsportfederatie liggende wip, van de Belgische Nationale Federatie liggende wip en de Europese Gemeenschap Boogschieten Liggende Wip. Hij is steeds bescheiden maar sterk aanwezig bij de organisatie van evenementen en baseert alles op fair play en vriendschap. Naast zijn verantwoordelijkheden als voorzitter is hij ook secretaris van de Trainers Organisatie Boogschieten; ook hierbij regelt hij de planning en uitvoering van activiteiten. Zo organiseert hij het Triarc Kampioenschap van België/Vlaanderen waarbij hij alle administratieve en organisatorische taken op zich neemt. Hij is ook nog eens docent van de Vlaamse Trainerschool, lid van de Denkcel Boogschieten en vertegenwoordiger voor Vlaanderen in het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité en bij de Vlaamse Sportfederatie. Hij stond achter de aansluiting bij VlaS en is er ook lid van de Raad van Bestuur.

 

Met de steun van: logo_prov_w-vl