VlaS - Vlaamse Traditionele Sporten vzw

VlaS start met jeugdsportfonds

Doel: betere jeugdwerking en meer jeugdleden

Vanaf 2019 voorziet VlaS een jeugdfonds. Jaarlijks worden middelen uit dit jeugdfonds verdeeld onder de clubs die ons hun jeugdwerking hebben geïllustreerd. Hoe hoger het aantal punten dat een club behaalt, hoe groter het bedrag dat ze ontvangen uit het jeugdfonds. Elk jaar worden, naast de financiële steun, ook ‘sterren’ toegekend aan clubs die zich met hun jeugdwerking onderscheiden. In een eerste fase (2019) wordt het jeugdsportfonds gericht op clubs aangesloten bij de KNBBW. Ook KNBBW draagt bij aan het jeugdfonds.
Als naam voor het jeugdfondsproject kozen we voor jeugd+ . In haar communicatie zullen VlaS en de KNBBW aandacht geven aan de focus die dit project legt op de jeugdwerking en de impuls die dit project wil geven aan clubs met jeugdleden. Veelvuldige communicatie over het project heeft als doel de inspanningen van de deelnemende clubs weerklank te geven en zo hun kansen op succes te verhogen. Iedereen mag de communicatie van VlaS en KNBBW over jeugd+ overnemen en delen.

jeugdbasis jpeg kopie klein

"Logo Jeugd+"

Een jeugd+ Facebookpagina wordt aangemaakt en de jeugd+pagina op de webstek VlaS zal een lijst bevatten met de deelnemende clubs. Alle KNBBW-clubs die ambitie hebben op het vlak van jeugdwerking, worden uitgenodigd om zich in te schrijven voor 15 februari 2019.
Het project streeft naar meer en betere jeugdwerking binnen de Vlaamse clubs met als gevolg meer actieve jeugdleden en meer deelnames aan jeugdtornooien.
In overleg met de jeugdvoorzitter en jeugdsecretaris KNBBW stelden we een lijst op van items die belangrijk zijn voor een goede jeugdwerking. Volgens de mate waaraan deelnemende clubs aan die items voldoen, worden hen punten toegekend. Er ligt een accent op activiteiten specifiek gericht op de jeugd. Een tweede belangrijk accent ligt op training en trainers, dit in functie van het bekomen van kwaliteit. Betere begeleiding kan leiden tot meer motivatie, enthousiasme en plezier en tenslotte tot betere schutters.
Dit zijn de 19 items verspreid over 5 thema’s:

A. LEDEN

1. Aantal jeugdleden
2. Aantal nieuwe jeugdleden
3. Lidgeld jeugdleden

B. TRAINING

4. Deelnemers aan jeugdoefensessies
5. Deelnemers aan jeugdtrainingen
6. Gebruik van specifiek sportmateriaal en trainingsmateriaal voor de jeugd

C. TRAINERS

7. Jeugdtrainers of jeugdbegeleiders actief in de club
8. Trainers met een VTS-diploma initiator (of hoger) boogschieten of wipschieten
9. Trainers of begeleiders volgen sport-bijscholingen
10. Een jeugdverantwoordelijke in de club

D. WEDSTRIJDEN

11. Deelnames aan het Nationaal Jeugdcriterium
12. Deelnames aan andere jeugdschietingen
13. Inrichten van een schieting van het Nationaal Jeugdcriterium
14. Inrichten van een wedstrijd specifiek gericht op jeugd
15. Deelnames jeugdschutters aan bondsschietingen KNBBW

E. PROMOTIE

16. Promotie-acties om nieuwe jeugdleden te werven
17. Flyers om jeugdleden te werven
18. Moderne communicatie met de jeugdleden
19. Actie om fairplay aan te moedigen

Interesse? Contacteer de leden van de werkgroep jeugd+: Marc Goedertier, Alain Vyncke, Christoph Vanmullem en Hein Comeyne.

(HC)