VlaS - Vlaamse Traditionele Sporten vzw

VlaS viert ivoren jubileum

Munsterbilzen, 27 november 2018 - Dat VlaS dit jaar dertig jaar bestaat wilden we toch niet ongemerkt laten voorbijgaan. Geen grootse viering. Daar is geen reden toe. Het aantal leden en clubs is reeds jaren dalend. Van zodra we die trend blijvend kunnen keren, zullen we reden hebben om echt te feesten. Nu is het moment om bescheiden te zijn en hard te blijven werken. Een stelling die ook coachen van voetbalclubs gebruiken als het crisis is na een reeks slechte resultaten.

Voorzitter Guido Van Alsenoy bedankte de aanwezigen voor hun inspanningen om naar Munsterbilzen te komen en voor heel wat onder hen om de files te trotseren. Hij toonde zich een trotse voorzitter VlaS. Als voorzitter stelt hij, heeft hij echter enkel het werk verder gezet van zijn voorganger, dit met behulp van de mensen op het secretariaat in Brugge. Maar Guido benadrukte dat VlaS vooral bestaat uit de vrijwilligers die de lokale clubs, hun verbonden en hun federaties besturen. Natuurlijk is ook de subsidiëring door Sport Vlaanderen cruciaal, dank daarvoor. Toch jammer dat de Vlaamse overheid onze sporten niet voor vol aanziet. Nochtans vormen de uniciteit en de verscheidenheid van onze sporten een meerwaarde voor Vlaanderen. De voorzitter stelde ook trots te zijn op onze moderne werking met een zeer informatieve webstek, activiteiten op Facebook en het performante internet ledenadministratieprogramma ILA. Tenslotte heeft VlaS zich blijvend op de Europese kaart gezet als leider van het project SETS, als partner in het TSG-platformproject en door haar actief lidmaatschap van ETSGA.

30j coordinator Hein spreekt klein

"Coördinator Hein Comeyne somt de vele acties op."

De Algemeen directeur van Sport Vlaanderen, Philippe Paquay sprak positief over VlaS. Sport Vlaanderen vindt in VlaS de ideale partner om Vlamingen door middel van de traditionele sporten te activeren. Hij kent de coördinator al van toen hij pas begon bij het toenmalige Bloso. In al die jaren bleef Hein streven naar een eerlijke erkenning en ondersteuning van de traditionele sporten. De directeur had als voorbereiding voor onze viering het beleidsplan doorgenomen en vond daar waardevolle doelstellingen maar was vooral gecharmeerd door ons mooie motto: ‘Geloof in onze vrijwilligers en hun enthousiasme zijn de basis voor een mooie toekomst voor de actieve beoefening van traditionele sporten in Vlaanderen.’ Zo’n motto had hij bij nog geen enkele sportfederatie gelezen.

Erik De Vroede, onze eerste voorzitter (1988-2005) en nog altijd bestuurslid VlaS, terwijl hij beroepsmatig conservator is van het Sportimonium gaf zijn blik op dertig jaar VlaS. Hij belichtte vooral de jaren van zijn voorzitterschap. Daarbij verwees hij naar de aansluiting van KNBBW in 1995 waardoor het aantal leden van VlaS verdubbelde. Ook de moeilijke jaren 1997 tot 2001 haalde hij aan. In deze periode met twee nieuwe federatiedecreten moest VlaS het twee jaar zonder werkingssubsidies stellen. Tenslotte benadrukte Erik dat de jarenlange Europese contacten niet zonder resultaat waren. Deze hebben er namelijk toe geleid dat de Europese Commissie nominatief de traditionele sporten vermeld in haar oproepen naar sportprojecten met Europese middelen.

Coördinator Hein Comeyne had zich dan weer sterk moeten inhouden om zijn presentatie niet te lang te maken. Hij beperkte zich tot veertig dia die de vele inspanningen van VlaS illustreerden. Om Philippe Paquay’s voorliefde voor mooie motto’s te plezieren sloot hij af met twee andere leuzen van VlaS: ‘Het boeiende van onze sporten koesteren.’ en ‘Onze sporten op een vernieuwende manier aanbieden.’

Dank aan uittredend bestuurslid Jean Theunissen, hij motiveerde zijn vrijwilligers van Sint Kristoffel Munsterbilzen. Zij zorgden voor een gezellige ontvangst in hun klepschutterslokaal.

(HC)

30j voorzitter Guido spreekt klein

"VlaS-voorzitter Guido Van Alsenoy dankt de vrijwilligers en pocht met de werking."