VlaS - Vlaamse Traditionele Sporten vzw

40 jaar kruisboogkoepel voor Vlaanderen

Zondag 8 juli 2018 vierde LUK (Landelijke Unie der Kruisboogschutters) haar veertigjarig jubileum met een goed bijgewoonde academische zitting (90 personen) en een bezoek aan het sportmuseum in Hofstade. Veertig jaar geleden werd de Nationale Unie van Kruisboogschutters van België voorzien van twee regionale vleugels. De Landelijke Unie der Kruisboogschutters vzw vertegenwoordigt sindsdien de verenigingen gevestigd in Vlaanderen en in het Brussels hoofdstedelijk gewest.  Naast de belangrijke speeches van LUK-bestuurders en van parlementslid Luk van Biesen (Open VLD) mocht ook onze VlaS-coördinator de aanwezigen toespreken.

Ondervoorzitter Stefaan Vandooren nam van de gelegenheid gebruik om voorzitter Arnold Van Aperen te huldigen voor zijn veertig jaar volgehouden voorzitterschap.  Tevens kon hij drie mooie medailles overhandigen, waaraan een prachtig verhaal verbonden is (zie onderaan artikel).

Luk Van Biesen sprak mede namens minister Muyters over de plaats van de kruisboogsport binnen het Vlaamse sportlandschap. 

VlaS-coördinator Hein Comeyne lichtte toe wat volkssportverenigingen zijn en benadrukte de waarden die zij vertegenwoordigen. Hij projecteerde enkele staafdiagrammen met de evolutie van het aantal clubs en leden. Volgens Hein kunnen we de toekomst van de volkssportverenigingen met vertrouwen tegemoet zien en dit om volgende redenen:

-          Veel bolders en schutters zijn trots op hun sport en noemen deze de mooiste sport die er bestaat.

-          Er zijn veel hard werkende en deskundige volkssportvrijwilligers actief.

-          De jeugd toont weer meer interesse voor volkssporten.

LUKbestuur 2018 Stefaan Adrien Paul Luc Arnol kleind

 foto: ‘Het huidige LUK-bestuur in de volkssporttuin van het Sportimonium: voorzitter Arnold Van Aperen, ondervoorzitter Stefaan Vandooren, secretaris Paul Bauters, penningmeester Luc Vlaminckx en bestuurslid Adrien Woussen.’

Gouden medaille...  na negen jaar.

Weet je nog dat Olivia Borlee, Hanna Mariën, Kim Gevaert en Elodie Ouedraogo op de Olympische Spelen in Peking Zilver behaalden en dat de Russische ploeg die toen goud won geschorst werd wegens doping?  Pas na acht jaar kregen ze de gouden medaille waarop ze recht hadden.

Dit verhaal heeft zich nu ook bij de kruisboogschutters afgespeeld. Op 29 maart 2009 behaalt een Belgisch kruisboogtrio de tweede plaats na… eveneens Rusland.  Een Russische schutter wordt echter betrapt op het gebruik van Bètablokkers waardoor Rusland gediskwalificeerd wordt.  Jaren gebeurt er niets tot Stefaan Vandooren het nieuwe bestuur van de Internationale Armbrust Union kan overtuigen om het probleem op te lossen. Begin dit jaar viel dan plots een pakje uit Rusland in de postbus.  Op het veertigjarige jubileum van LUK werden de verdiende gouden medailles officieel uitgereikt, zij het negen jaar na datum (de medaille van de ondertussen overleden Wilfried Hemelaars werd overhandigd aan zijn weduwe Yvette Ryckmans).

(HC) 

LUK Europese kampioenen 2009 Field klein

foto: ‘Ontvingen hun gouden medaille van het EK kruisboog 2009 in Kroatië: Manfred Keller, Wilfried Hemeleers (postuum) en Louis Achiel.’